Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Danmark og Tyskland indfører grænsekontrol til begrænsning af smitte

17.06.2020 - Artikel

På grund af COVID 19-krisen er der begrænsninger for rejser i og mellem Tyskland og Danmark.

EU-kommissionen har indrettet hjemmesiden "Re-Open EU", der giver et overblik over rejser og turisme i EU på alle officielle EU-sprog. Her finder du bl.a. oplysninger om Danmark på tysk og Tyskland på dansk.

Indrejsebegrænsninger ved den danske grænse

Der er indført midlertidig grænsekontrol ved den danske grænse til Tyskland

Siden 15. juni er der lempelser i kontrollerne ved den danske grænse til Tyskland, der  gør det muligt for turister fra Tyskland at rejse ind i Danmark, hvis de lever op til bestemte krav. Flere detaljer findes hos de danske myndigheder under https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/indrejserestriktioner eller coronasmitte.dk

Indrejsebegrænsninger ved den tyske grænse

Tyskland har afsluttet kontrollerne ved de tyske grænser til andre europæiske lande fra den 15. juni 2020. Dette gælder også for grænsen til Danmark. Hermed undgår det hidtidige krav om et anerkendelsesværdigt formål ved indrejse i Tyskland fra Danmark fra 16. juni 2020.

Derfor er det muligt at rejse ind i Tyskland fra Danmark, så længe de almindelige krav alt, f.eks. visum afhængig af statsborgerskab, er opfyldt.
Der gælder dog indrejsebegrænsninger for Tyskland ved indrejse fra flere andre stater. Du kan læse mere hos det tyske indenrigsministerium (BMI), hvilke regler der gælder for det land, som du rejser fra.

Principielt er muligt at rejse ind i Tyskland fra:

  • Medlemsstater i EU som Danmark
  • Schengen-lande: Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein
  • Storbritannien
  • Flere stater, som EU tillader indrejse fra på grundlag af en epidemiologisk vurdering af situationen

Indrejse fra andre lande er kun tilladt undtagelsesvist og forudsætter en tvingende nødvendig årsag.

Læs mere om de enkelte delstaters begrænsninger og regler her.

Informationer bl.a. om indrejse i Tyskland findes hos BMI (på engelsk), svar på hyppige spørgsmål her.

Færge-, fly- og togtrafik

For oplysninger om færge-, fly- og togtrafik bedes du henvende dig til de rette transportvirksomheder.

Obligatoriske beskyttelsesmasker i Tyskland

I alle tyske delstater er der aktuelt blevet indført obligatoriske beskyttelsesmasker i den offentlige trafik samt i butikker (inkl. tankstationer). Der er krav om at dække mund og næse med maske eller bind, der ikke behøves leve op til medicinske krav, men som kan være hjemmelavet. Forbundsstaterne står for håndhævelse af maskereglerne. Læs mere om det her.

Karantæneregler ved indrejse til Tyskland

Ved indrejse fra Danmark til Tyskland gælder der principielt ingen karantæne. Det kan dog blive nødvendigt, hvis den rejsende har opholdt sig i et risikoområde i de sidste 14 dage inden indrejse. Læs mere længere nede under risikoområder.

Hvis du rejser ind i Tyskland og inden for de sidste 14 dage har opholdt dig i et risikoområde skal du

  • tage direkte videre til din destination inden for Tyskland efter indrejse,
  • holde dig isoleret på dit opholdssted og
  • henvende dig til den lokale sundhedsmyndighed per telefon eller mail.

Undtagelse: Gennemrejse/transit

Der er ikke krav om obligatorisk karantæne ved transitophold. I så fald skal du dog forlade Tyskland igen omgående.

Undtagelse: Dokumenteret negativt testresultat

Hvis du kann dokumentere, at du ikke er smittet med SARS CoV-2, er der ikke krav om karantæne.

Som dokumentation gælder en lægelig attest. Den molekulærbiologiske test på en infektion skal være blevet foretaget senest 48 timer inden indrejse, dvs. selve prøven skal være blevet taget senest 48 timer inden indrejse. Testen skal være blevet udført i en medlemsstat af den Europæiske Union eller en stat med tilsvarende kvalitetsstandarder.

Alternativt kan testen ske efter indrejse

  • direkte på indrejsestedet eller
  • på opholdsstedet.

Testens resultat skal opbevares i mindst 14 dage efter indrejse, uanset om den blev udført inden eller efter indrejse, og skal kunne forevises til sundhedsmyndighederne efter forlangende.

Du finder flere informationer for rejsende hos det tyske sundhedsministerium (på tysk og engelsk) her.

Oplysninger beror på ambassadens informationer i øjeblikket og gives uden garanti. Situationen kan ændre sig hurtigt og vi opfordrer alle, til at holde sig opdateret hos de respektive myndigheder.

Tilbage til begyndelsen