Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Rejser og trafik mellem Danmark og Tyskland

17.06.2020 - Artikel

På grund af COVID 19-krisen er der begrænsninger for rejser i og mellem Tyskland og Danmark.

EU-kommissionen har indrettet hjemmesiden "Re-Open EU", der giver et overblik over rejser og turisme i EU på alle officielle EU-sprog. Her finder du bl.a. oplysninger om Danmark på tysk og Tyskland på dansk.

Rejser til og igennem Danmark

Siden marts 2020 gælder der indrejsebegrænsninger for Danmark grundet corona. Begrænsningerne tager udgangspunkt i den indrejsende persons bopæl, ikke statsborgerskab.

Fra 31.10.2020, kl. 00:00, gælder hele Tyskland som epidemiologisk risikoområde. Indrejse til rent turistiske formål er derfra ikke længere tilladt for personer med bopæl i Tyskland (undtaget Schleswig-Holstein).

Statens Serum Institut opdaterer ugentligt deres vurdering af lande og regioner på grundlag af deres smittetal.

Personer med bopæl i et land, der ikke gælder som epidemiologisk sikkert, som Tyskland, kan kun rejse ind i Danmark, hvis de kan dokumentere et anerkendelsesværdigt formål. Du kan læse mere hos de danske myndigheder om krav til dokumentation, anerkendelsesværdige formål og undtagelser.

Spørgsmål kann også rettes til en hotline hos det danske politi (ma-fr 8-16): 70 20 60 44

Der gælder særregler for delstaten Schleswig-Holstein, der er grænseregion. Fra 31. oktober gælder delstaten ikke længer som epidemiologisk sikkert, men indrejse for personer med bopæl i Schleswig-Holstein er fortsat muligt, hvis der kan dokumenteres et anerkendelsesværdigt formål eller en negativ test (PCR). Læs mere hos de danske myndigheder.

Kun personer med bopæl i et land, der gælder som epidemiologisk sikkert må rejse ind i Danmark uden begrænsninger, så længe de ikke har symptomer på corona som feber eller hoste.

Indrejse kræver gyldigt pas eller identitetskort, og anerkendelsesværdigt formål og bopæl skal kunne dokumenteres. 

Læs mere hos de danske myndigheder under coronasmitte.dk

Færøerne og Grønland

Rejser til Færøerne og Grønlander igen mulige under bestemte forudsætninger, men der gælder samme forbehold for rejsende fra lande, der ikke gælder som epidemiologisk sikre. Læs mere hos sundhedsmyndighederne i hhv. Færøerne og Grønland.

Rejser til og igennem Tyskland

Tyskland har afsluttet kontrollerne ved de tyske grænser til andre europæiske lande fra den 15. juni 2020. Dette gælder også for grænsen til Danmark. Hermed undgår det hidtidige krav om et anerkendelsesværdigt formål ved indrejse i Tyskland fra Danmark.

Derfor er det muligt at rejse ind i Tyskland fra Danmark, så længe de almindelige krav, f.eks. visum afhængig af statsborgerskab, er opfyldt.

Desuden gælder der indrejsebegrænsninger og regler for karantæne ved indrejse fra mange andre lande.

Læs mere om indrejsebegrænsninger her.

Obligatoriske beskyttelsesmasker i Tyskland

I alle tyske delstater er der aktuelt blevet indført obligatoriske beskyttelsesmasker i den offentlige trafik samt i butikker (inkl. tankstationer). Der er krav om at dække mund og næse med maske eller bind, der ikke behøves leve op til medicinske krav, men som kan være hjemmelavet.

I Tyskland bliver afstands- og hygiejneregler håndteret af de enkelte delstater. Derfor kan der f.eks. være forskellige krav til, fra hvilken alder børn skal være iført masker. Du kan læse mere om de enkelte delstaters begrænsninger og regler her.

Karantæne ved indrejse til Tyskland

RKI har kategoriseret Region Hovedstaden inkl. Bornholm (fra 23.09.2020) og Region Nordjylland (fra 30.10.2020) som risikoområde. Det betyder, at personer, der har opholdt sig der i de sidste 14 dage inden indrejse, skal følge de tyske regler for obligatorisk karantæne eller PCR-test på smitte med Covid-19. Se også oversigtskort over kommunerne i Region Hovedstaden og Region Nordjylland.

Personer, der ankommer til Tyskland efter at have opholdt sig i et risikoområde inden for de sidste 14 dage inden indrejse, skal tage direkte hjem eller i tilsvarende bolig og holde sig isoleret de næste 14 dage. Dette gælder dog generelt ikke, hvis man kun er rejst igennem et risikoområde uden ophold.
Den ansvarlige sundhedsmyndighed skal informeres telefonisk eller elektronisk og håndterer krav om karantæne.
Ved indrejse fra et risikoområde er der desuden krav på at lade sig teste for Covid-19. Dette kan ske inden indrejse eller i Tyskland. Læs mere om det hos Tysklands Sundhedsministerium på tysk og engelsk.

Reglerne for karantæne håndhæves uafhængigt af delstaterne, så læs mere om de konkrete regler på de enkelte delstaters websites om reglerne, alt ud fra din destination eller bopæl.

Konkrete spørgsmål kan også rettes til delstaternes sundhedsmyndigheder, som du kan finde her.

Hvis du kan dokumentere, at du er fri for smitte med Covid-19, er der fortsat ingen krav om karantæne i de fleste delstater. Som regel kræver det dog en gentagelse af testen efter et par dage.

I løbet af november er der mulighed for, at delstaternes regler ensrettes, således at karantæne tidligst kan afsluttes efter fem dage med et negativt resultat.

Der er heller ikke krav om karantæne eller dokumentation om negativ test, hvis du udelukkende er på gennemrejse uden overnatning igennem Tyskland.
Læs mere her eller hos Tysklands Sundhedsministerium.

Der gælder desuden indrejsebegrænsninger for Tyskland ved indrejse fra flere andre stater. Læs mere her.

Tidsbestilling i ambassaden

På grund af situationen med Corona (SARS-CoV-2) er det nødvendigt for ambassaden at tage forholdsregler til beskyttelse af vores kunder og ansatte. Besøg er derfor kun muligt med tidsbestilling.

Spørgsmål og svar om indrejse fra et risikoområde

Oplysninger beror på ambassadens informationer i øjeblikket og gives uden garanti. Situationen kan ændre sig hurtigt og vi opfordrer alle til at holde sig opdateret hos de respektive myndigheder.

Jeg bor i et risikoområde. Må jeg ikke længere rejse ind i Tyskland?

Du må fortsat gerne rejse fra Danmark til Tyskland. Hvis du bor i et risikoområde, eller har opholdt dig i et risikoområde på et vilkårligt tidspunkt inden for de sidste 14 dage inden indrejse til Tyskland, er du dog principielt forpligtet til at tage direkte hjem eller i en tilsvarende bolig efter ankomst og tilbringe de næste 14 dage på dette sted i uafbrudt karantæne. Desuden er du forpligtet til at meddele din opholdsadresse i Tyskland til den ansvarlige sundhedsmyndighed, som du kan gøre med en passagerformular, hvis du har modtaget den under din rejse.

Efter opfordring fra sundhedsmyndighed eller tilsvarende myndighed udpeget af delstaten er du forpligtet til at dokumentere test for coronavirus/SARS-CoV-2, eller acceptere at blive testet.

Den ansvarlige sundhedsmyndighed overvåger overholdelse af karantæneforpligtelser. Du kan finde frem til den myndighed, der er ansvarlig for dig, ud fra postnummer her.

Den aktuelle liste over risikoområder finder du hos Robert-Koch-Instituttet,

Generelle oplysninger om rejsebegrænsninger og grænsekontroller finder du hos Tysklands indenrigsministerium.

Kan jeg tage bil, bus eller tog igennem Tyskland uden at skulle gå i karantæne, selvom jeg kommer fra et risikoområde?

Hvis du kun rejser ind i Tyskland for at rejse videre (transit), er du undtaget af obligatorisk karantæne og test, jf. her.

Kan jeg flyve videre til et andet land fra en lufthavn i Tyskland uden at skulle gå i karantæne, selvom jeg kommer fra et risikoområde?

Hvis du kun rejser ind i Tyskland for at rejse videre (transit), er du undtaget af obligatorisk karantæne og test, jf. her.

Må jeg overnatte i Tyskland under transit, eller skal jeg så gå i karantæne?

Under transit er du forpligtet til at forlade Tyskland igen med det samme, og derfor må du heller ikke overnatte, jf. her.

Hvilke regler skal jeg tage hensyn til under transit i Tyskland?

Nå du er i transit gennem Tyskland skal du tage videre så direkte som muligt. Under eventuelt nødvendige ophold som f.eks. på tankstationer eller rastepladser, skal du overholde de gældende hygiejneregler: 1,5 m afstand til personer, der ikke hører til din husstand, mundbind på beværtninger og butikker, inkl. Tankstationer. Husk også at tjekke indrejsereglerne i det land, som du vil rejse til. Oplysninger om regler for indrejse i landene i EU kan du finde på portalen Re-Open EU af Europakommissionen.
De danske myndigheders oplysninger om rejser ind og ud af Danmark kan du se her.

Kan jeg blive fritaget for obligatorisk karantæne, hvis jeg kan fremvise en negativ coronatest ved indrejse til Tyskland fra et risikoområde?

Reglerne for obligatorisk karantæne bliver sat selvstændigt af de enkelte delstater. I nogle delstater er der for tiden mulighed for at blive fritaget for obligatorisk karantæne, hvis man kan fremvise en negativ coronatest. Du skal dog sørge for at undersøge de præcise vilkår i den delstat, som du vil rejse til, bor i eller vil opholde dig i, for at finde ud af, hvordan karantæne bliver håndhævet på stedet. Du kan se oplysningerne for de forskellige delstater her (kun på tysk i oversigten, men nogle af delstaternes sider tilbyder andre sprog).
Bemærk venligst, at den nationale og delstaternes regeringer har aftalt en ændring af karantænereglerne, som ikke længere giver mulighed for at blive helt fritaget for karantæne. Det er endnu ikke kendt, hvornår og hvordan reglerne vil blive indført i de enkelte delstater.

Hvilke krav er der til den test, som skal fritage mig for karantæne?

Først skal du undersøge, om den delstat, som du rejser til, gør undtagelser i krav om karantæne, hvis du kan dokumentere en negativ test, og om der er andre undtagelser, f.eks. ved korte ophold eller særlige familiære eller erhvervsmæssige anledninger. Du kan finde de enkelte delstaters oplysninger her.
Hvis der er mulighed for at fremlægge en negativ test vil der som regel som minimum være krav om, at testen ikke må være ældre end 48 timer og skal være gennemført som molekylærbiologisk test ved PCR i et EU-land eller en anden stat, der er opført på listen over godkendte tests fra Robert-Koch-Instituttet. Læs mere om godkendte tests hos RKI.

Godkendes lyntest af de tyske myndigheder?

Generelt godkendes alle molekylærbiologiske tests ved PCR fra alle EU-lande samt på lande opført af listen hos RKI.
Flere oplysninger kan variere mellem delstaterne, som du skal rejse til, og som du kan finde her.
Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Jeg har ikke modtaget mit danske testresultat inden for 48 timer – hvad skal jeg gøre?

Ambassaden har ikke indflydelse på bearbejdningstiden af testresultater. Hvis resultatet er ældre end 48 timer ved indrejse fra et risikoområde, gælder der generelt obligatorisk karantæne.

Hvilket tidspunkt afgør, hvornår de 48 timer udløber?

Reglerne for obligatorisk karantæne og tilsvarende undtagelser håndteres af de enkelte delstater. Derfor kan flere oplysninger variere mellem delstaterne, som du skal rejse til, og som du kan finde her.
Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Hvad sker der, hvis mit testresultat først kommer frem efter indrejse?

Hvis du ikke kan dokumentere et negativt testresultat ved indrejse til Tyskland fra et risikoområde gælder der generelt krav om obligatorisk karantæne. For flere oplysninger kan du henvende dig til sundhedsmyndighederne. Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Skal jeg melde mit opholdssted i Tyskland, selv hvis jeg har kunnet dokumentere et negativt testresultat ved indrejse?

Generelt ja, men der kan være forskelle imellem delstaterne. Du findere flere oplysninger hos den delstat, som du skal rejse til, her.
For at henvende dig til sundhedsmyndighederne kan du finde den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland her.

Hvornår slutter muligheden for at blive fritaget for obligatorisk karantæne efter indrejse ved at dokumentere et negativt testresultat?

Allerede nu gælder muligheden for at blive fritaget for karantæne ikke i alle delstater. Desuden er regeringen og delstaterne blevet enige om en ændring af reglerne for karantæne, der ikke længere giver mulighed for at blive fritaget ved at kunne dokumentere en negativ test. Det er dog endnu ikke sikkert, fra hvornår denne ændring vil gælde. Du kan læse mere om regeringens tiltag (på tysk) her.

Er der undtagelser fra krav om obligatorisk karantæne ved indrejse fra risikoområder?

Reglerne for obligatorisk karantæne og tilsvarende undtagelser håndteres af de enkelte delstater. Derfor kan flere oplysninger variere mellem delstaterne, som du skal rejse til, og som du kan finde her.

Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Tysklands ambassade i København kan ikke udstede særtilladelser eller hjælpe med at søge om dem.

Jeg har en vigtig forretningsaftale i Tyskland. Må jeg rejse ind i landet, uden at skulle gå i karantæne?

Reglerne for obligatorisk karantæne og tilsvarende undtagelser håndteres af de enkelte delstater, og indtil videre er der ingen fælles vejledning omkring indrejse til erhvervsmæssige eller tjenestelige formål. Derfor kan flere oplysninger variere mellem delstaterne, som du skal rejse til, og som du kan finde her.

Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Tysklands ambassade i København kan ikke udstede særtilladelser eller hjælpe med at søge om dem.

Jeg vil kun rejse til Tyskland for en enkel dag og tager tilbage til Danmark bagefter. Skal jeg alligevel gå i karantæne?

Reglerne for obligatorisk karantæne og tilsvarende undtagelser håndteres af de enkelte delstater, og indtil videre er der ingen fælles vejledning omkring indrejse til korte ture. Derfor kan flere oplysninger variere mellem delstaterne, som du skal rejse til, og som du kan finde her.

Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Tysklands ambassade i København kan ikke udstede særtilladelser eller hjælpe med at søge om dem.

Jeg har en tid til medicinsk behandling i Tyskland. Er jeg undtaget fra krav om obligatorisk karantæne?

Reglerne for obligatorisk karantæne og tilsvarende undtagelser håndteres af de enkelte delstater, og indtil videre er der ingen fælles vejledning omkring indrejse til medicinske formål. Derfor kan flere oplysninger variere mellem delstaterne, som du skal rejse til, og som du kan finde her.

Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.
Tysklands ambassade i København kan ikke udstede særtilladelser eller hjælpe med at søge om dem.

Jeg skal krydse grænsen for at transportere eller hente bestilte varer. Er det fortsat muligt, uden at skulle gå i karantæne?

Reglerne for obligatorisk karantæne og tilsvarende undtagelser håndteres af de enkelte delstater, og indtil videre er der ingen fælles vejledning omkring indrejse for at transportere varer. Derfor kan flere oplysninger variere mellem delstaterne, som du skal rejse til, og som du kan finde her.

Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Tysklands ambassade i København kan ikke udstede særtilladelser eller hjælpe med at søge om dem.

Jeg bor ikke i et risikoområde, men jeg kommer til at rejse igennem et risikoområde på vej til Tyskland. Skal jeg alligevel i karantæne ved indrejse til Tyskland?

Generelt er der intet krav om karantæne, hvis du udelukkende rejser igennem et risikoområde inden indrejse til Tyskland, se her.

Der kan dog være forskellige definitioner af at rejse igennem et risikoområde. I fald du rejser med offentlig transport eller vil forlade dit køretøj undervejs bedes du først indhente oplysninger i den tyske delstat, som du rejser til, for at finde ud af, om der i så fald er krav om obligatorisk karantæne. Du kan finde de forskellige delstaters oplysninger her.

Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Jeg bor ikke i et risikoområde, men jeg kommer til at flyve fra Kastrup lufthavn til Tyskland. Skal jeg alligevel i karantæne ved indrejse til Tyskland?

Generelt er der intet krav om karantæne, hvis du udelukkende rejser igennem et risikoområde inden indrejse til Tyskland, se her.

Der kan dog være forskellige definitioner af at rejse igennem et risikoområde og om et skift i en lufthavn allerede tæller som ophold med tilsvarende krav om obligatorisk karantæne. Du kan finde de forskellige delstaters oplysninger her.

Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Min bopæl ligger i et risikoområde, men jeg har ikke opholdt mig der de sidste 14 dage. Kan jeg tage til Tyskland, uden at skulle gå i karantæne? Hvilken dokumentation skal jeg tage med?

Dit opholdssted i de sidste 14 dage inden indrejse er afgørende, ikke din registrerede adresse. Hvis du inden for de sidste 14 dage op til indrejse udelukkende har opholdt dig uden for risikoområder, kan du frit tage til Tyskland uden at skulle blive testet eller gå i karantæne. Der er ingen officielle regler for dokumentation, men for en sikkerheds skyld kan det være en god idé at gemme dokumentation i form af f.eks. billetter, regninger eller booking af feriebolig.

Hvordan kan jeg dokumentere, at min bopæl ikke ligger i et risikoområde?

Der er ingen officielle regler for dokumentation, men for personer med bopæl i Danmark er et gult sygesikringsbevis ofte tilstrækkeligt.

Kan jeg afbryde min karantæne for at vende hjem til Danmark?

Reglerne for karantæne håndteres af de enkelte delstater. Flere oplysninger kan du finde hos delstaternes sundhedsmyndigheder. Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Hvor kan jeg finde de gældende regler?

Den tyske regering har samlet oplysninger (på tysk) om rejser her.

Tysklands indenrigsministerium har samlet svar på hyppigt stillede spørgsmål (på tysk), bl.a. om rejse og karantæne, her.

Tysklands sundhedsministerium har også offentliggjort oplysninger til rejsende, på tysk, her.

Du kan finde flere oplysninger om risikoområder og den aktuelle liste hos Robert-Koch-Instituttet.

Du kan finde oplysninger og regler fra de enkelte delstater her. Oversigtssiden er på tysk, men nogle af delstaterne har stillet oplysninger til rådighed på flere sprog.

Hvor kan jeg finde en liste over risikoområder?

Du kan finde flere oplysninger om risikoområder og den aktuelle liste hos Robert-Koch-Instituttet.

På hvilket grundlag bliver en region kategoriseret som risikoområde?

Du kan finde flere oplysninger om kategorisering af risikoområder og den aktuelle liste hos Robert-Koch-Instituttet.

Hvilken sundhedsmyndighed er ansvarlig for mig i Tyskland?

Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Jeg har planlagt en rejse til Tyskland om fire uger. Hvordan vil situationen være til den tid?

Situationen ændrer sig hurtigt, så det er svært at forudsige, hvordan forholdene vil være i fremtiden. Hold venligst selv øje med udviklingen af den aktuelle situation og de gældende regler.

Jeg kan ikke tage på min planlagte ferie, fordi jeg bor i et risikoområde. Hvor kan jeg få erstatning?

Ambassaden kan ikke hjælpe med eventuelle erstatningskrav. Du bedes henvende dig til din rejsearrangør. Du kan også finde flere oplysninger hos den tyske regering, desværre kun på tysk.

Tilbage til begyndelsen