Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Rejser og trafik mellem Danmark og Tyskland

11.01.2021 - Artikel

På grund af COVID 19-krisen er der begrænsninger for rejser i og mellem Tyskland og Danmark.

EU-kommissionen har indrettet hjemmesiden "Re-Open EU", der giver et overblik over rejser og turisme i EU på alle officielle EU-sprog. Her finder du bl.a. oplysninger om Danmark på tysk og Tyskland på dansk.

Rejser til Tyskland

Indrejse til Tyskland for personer med statsborgerskab eller bopæl i EU-stater, Schweiz, Liechtenstein, Norge og Island er tilladt uanset årsag til rejsen.

Således er det muligt at rejse fra Danmark til Tyskland så længe de almindelige forudsætninger som rejsepas og, alt efter statsborgerskab, gyldig opholdstilladelse, er opfyldt.

Bemærk dog, at der gælder krav om karantæne, test og/eller digital indrejseregistering ved indrejse i Tyskland fra risikoområder i udlandet. Pt. gælder hele Danmark men ikke Grønland og Færøerne, som risikområde.

Desuden er der aktuelt tiltag i Tyskland, som medfører en kraftig begrænsning af det offentlige liv, blandt andet i form af lukning af butikker og forbud mod udlejning af ferieboliger til rent turistiske formål.

Alle rejsende til Tyskland skal kunne dokumentere en negativ coronatest maks. 48 timer efter indrejse, hvis de har opholdt sig i et risikoområde inden for de sidste 10 dage før deres indrejse til Tyskland. Alle personer, som rejser ind i Tyskland med fly, skal foretage en coronatest inden boarding – uafhængig af, hvor de kommer fra. Derudover skal rejsende registrere sig online inden indrejse på www.einreiseanmeldung.de, og de skal være i stand til at fremvise bekræftelse af denne registrering, når de kommer ind i Tyskland.

Detaljerne om registreringen og testkravet samt undtagelserne derfra er fastlagt i en bekendtgørelse, som gælder for hele Tyskland. Uafhængigt af dette skal du overholde de krav, der gælder i den respektive tyske delstat, som du rejser til, som bl.a. er ansvarlige for implementering af karantæne. Du skal derfor altid undersøge reglerne, som gælder i den delstat, du gerne vil rejse hen.

For pendlere, der bor i Danmark og tager på arbejde i Tyskland, gælder der midlertidigt kun, at de skal kunne fremvise en negativ test, der er op til 72 timer gammel. Læs mere hos delstaten Schleswig-Holstein.

Ved indrejse fra områder med øget risiko (områder med høj incidens eller forekomst af virusvarianter) gælder der skærpede krav ift. test. I dette tilfælde skal en negativ testresultat allerede kunne dokumenteres ved indrejse.

Du kan finde aktuelle oplysninger hos Tysklands Sundhedsministerium, Udenrigsministerium og Indenrigsministerium.

Sundhedsministeriet har også udgivet en pjece med oplysninger i flere sprog.

Obligatorisk karantæne i Tyskland

Ifølge Robert Koch-Institut er hele Danmark (undtagen Færøerne og Grønland) for tiden kategoriseret som risikoområde. Det betyder, at rejsende fra Danmark, udover test og registrering, skal følge de tyske regler for karantæne.

Personer, der ankommer til Tyskland efter at have opholdt sig i et risikoområde inden for de sidste 10 dage inden indrejse, skal som udgangspunkt tage direkte hjem eller i tilsvarende bolig og holde sig isoleret de næste 10 dage. Efter tidligst fem dages karantæne er der mulighed for at blive testet for Covid-19 igen for at afslutte karantænen ved et negativt testresultat.

Eventuelle undtagelser er baseret på reglerne i den respektive delstat du rejser til, som du skal henvende dig til direkte. Læs mere om delstaternes regler for karantæne og indrejse hos Forbundsregeringen.

Bl.a. er personer, der kun rejser ind i Tyskland for at rejse videre på hurtigste vej, undtaget fra krav om registrering og karantæne. 

Bemærk: Det gælder ikke ved forhengående ophold i et område med forekomst af virusvarianter!

Læs mere hos Tysklands Sundhedsministerium på tysk og engelsk.

Sundhedsmyndighederne kan inden for de første 10 dage efter indrejse kræve dokumentation af et negativt testresultat eller opfordre til at blive testet, hvis der ikke foreligger negativt resultat. Fritagelse for krav om karantæne kan dog tidligst ske fem dage efter indrejse fra et risikoområde, medmindre der foreligger en gyldig undtagelse.

Læs mere her (på engelsk) og i sundhedsministeriets oversigt (på flere sprog).

Obligatoriske beskyttelsesmasker i Tyskland

I alle tyske delstater gælder der aktuelt et krav om beskyttelsesmasker, hovedsageligt i den offentlige trafik og i butikker (inkl. tankstationer).

Reglerne for hygiejne og afstand håndhæves uafhængigt af de enkelte delstater, så læs mere om de konkrete regler på de enkelte delstaters websites om reglerne, alt ud fra din destination eller bopæl. Konkrete spørgsmål kan også rettes til delstaternes sundhedsmyndigheder, som du kan finde her.

Rejser til Danmark

Ikke nødvendige rejser og ferie til hele Danmark frarådes aktuelt af Tysklands Udenrigsministerium på grund af højt smittetal og/eller skærpede regler for indrejse.

Personer, der hverken har dansk statsborgerskab eller bopæl i Danmark, kan kun rejse ind i Danmark, hvis de kan dokumentere et anerkendelsesværdigt formål og de kan fremvise en negativ test på Covid-19, der ved indrejse ikke er ældre end 24 timer. Der gælder særregler for grænseregionen Schleswig-Holstein.

Ved indrejse til Danmark med fly skal alle passagerer undtaget børn under 13 år, fremvise et negativt resultat af en coronatest, som er blevet taget maks. 24 timer før boarding. Lyntest (antigentest) bliver accepteret. Dette gælder også ved gennemrejse, medmindre man ikke forlader lufthavnens transitområde.

Desuden gælder der siden 7. februar 2021 krav om endnu en test ved ankomst, enten som lyntest direkte i lufthavnen (ved ankomst med fly) eller i et testcenter inden for 24 timer efter ankomst.

Ligeledes gæder der nu krav om ti dages obligatorisk karantæne i hjemmet efter ankomst eller hjemrejse fra udlandet, også ved dansk statsborgerskab eller bopæl. Karantænen kan forkortes med en negativ PCR-test, der tidligst kan tages fire dage efter indrejse.

Indrejse over landjorden er kun mulig ved grænseovergangene Frøslev, Kruså, Padborg og Sæd døgnet rundt, Pebersmark kl. 10-18, desuden kun for gående ved Skomagerhus kl. 10-18. Kontrolindsatsen ved grænserne bliver forstærket.

Læs mere hos de danske myndigheder om indrejsebestemmelser, muligheder og krav til dokumentation, anerkendelsesværdige formål og undtagelser.

Spørgsmål kan også rettes til en hotline hos det danske politi under 70 20 60 44 (ma-on kl. 8-16, to kl. 8-15, fr kl. 8-14).

Der gælder særregler for delstaten Schleswig-Holstein, der er grænseregion. Indrejse for personer med bopæl i Schleswig-Holstein er fortsat mulig uanset formål, og hvis der kan dokumenteres et anerkendelsesværdigt formål er det tilstrækkelig at fremvise et negativt testresultat, som er maks. 72 timer gammel. Ved indrejse uden anerkendelsesværdig formål skal der fremvises et negativt testresultat, som er maks. 24 timer gammel.

Læs mere hos Schleswig-Holsteins regering og de danske myndigheder.

Færøerne og Grønland

Turistiske rejser til Grønlander er ikke mulige indtil 2. maj 2021. Rejser til Færøerne er fortsat mulige under bestemte forudsætninger, men der gælder ligeledes krav om test og karantæne. Læs mere hos sundhedsmyndighederne på hhv. Færøerne og i Grønland.

Spørgsmål og svar om indrejse fra et risikoområde

Oplysninger beror på ambassadens informationer i øjeblikket og gives uden garanti. Situationen kan ændre sig hurtigt og vi opfordrer alle til at holde sig opdateret hos de respektive myndigheder.

Danmark er blevet erklæret risikoområde. Må jeg ikke længere rejse ind i Tyskland?

Generelt må du fortsat gerne rejse fra Danmark til Tyskland. Hvis du bor i et risikoområde, eller har opholdt dig i et risikoområde på et vilkårligt tidspunkt inden for de sidste 10 dage inden indrejse til Tyskland, er du dog principielt forpligtet til at kunne fremvise en negativ coronatest maks. 48 timer efter indrejse og tage direkte hjem eller i en tilsvarende bolig efter ankomst og tilbringe de næste 10 dage på dette sted i uafbrudt karantæne. Desuden er du forpligtet til at registrere dig online inden indrejse til Tyskland.

Hvis du tidligere har opholdt dig i et område med høj incidens eller forekomst af virusvarianter, skal man kunne fremvise et negativ testresultat ved indrejsen.

Personer, der rejser til Tyskland med fly, er forpligtet til at foretage en coronatest inden boarding, uafhængig af deres afgangssted

Den ansvarlige sundhedsmyndighed overvåger overholdelse af karantæneforpligtelser. Du kan finde frem til den myndighed, der er ansvarlig for dig, ud fra postnummer her.

Den aktuelle liste over risikoområder finder du hos Robert-Koch-Instituttet,

Generelle oplysninger om rejsebegrænsninger og grænsekontroller finder du hos Tysklands indenrigsministerium.

Kan jeg tage bil, bus eller tog igennem Tyskland uden at skulle gå i karantæne, selvom jeg kommer fra et risikoområde?

Hvis du kun rejser ind i Tyskland for at rejse videre (transit), er du undtaget af obligatorisk karantæne og test, jf. her.

Personer, der kun har været på gennemrejse i et risikoområde (uden ophold) er undtaget fra obligatorisk registrering.

Bemærk, at der gælder skærpede regler, hvis du har opholdt dig i et såkaldt virusvariansområde inden for de sidste 10 dage, se her.

Kan jeg flyve videre til et andet land fra en lufthavn i Tyskland uden at skulle gå i karantæne, selvom jeg kommer fra et risikoområde?

Hvis du kun rejser ind i Tyskland for at rejse videre (transit), er du undtaget af obligatorisk karantæne og test, jf. her. Denne undtagelse gælder ikke, hvis du lander i Tyskland med fly for at skifte fly og rejse videre til et andet land. I så fald er det siden 30.03.2021 nødvendigt at kunne dokumentere et negativt testresultat, uanset hvilket risikoniveau der gælder for stedet, du ankommer fra.

Personer, der kun har været på gennemrejse i et risikoområde (uden ophold) er undtaget fra obligatorisk registrering.

Bemærk, at der gælder skærpede regler, hvis du har opholdt dig i et såkaldt virusvariansområde inden for de sidste 10 dage, se her.

Må jeg overnatte i Tyskland under transit, eller skal jeg så gå i karantæne?

Under transit er du forpligtet til at forlade Tyskland igen med det samme, og derfor må du heller ikke overnatte, jf. her.

Hvilke regler skal jeg tage hensyn til under transit i Tyskland?

Nå du er i transit gennem Tyskland skal du tage videre så direkte som muligt. Under eventuelt nødvendige ophold som f.eks. på tankstationer eller rastepladser, skal du overholde de gældende hygiejneregler: 1,5 m afstand til personer, der ikke hører til din husstand, mundbind på beværtninger og butikker, inkl. Tankstationer. Husk også at tjekke indrejsereglerne i det land, som du vil rejse til. Oplysninger om regler for indrejse i landene i EU kan du finde på portalen Re-Open EU af Europakommissionen.
De danske myndigheders oplysninger om rejser ind og ud af Danmark kan du se her.

Kan jeg blive fritaget for obligatorisk karantæne, hvis jeg kan fremvise en negativ coronatest ved indrejse til Tyskland fra et risikoområde?

Reglerne for obligatorisk karantæne bliver sat selvstændigt af de enkelte delstater. Grundlæggende gælder, at karantænen først kan forlades efter fem dage med et negativ testresultat. Du skal dog sørge for at undersøge de præcise vilkår i den delstat, som du vil rejse til, bor i eller vil opholde dig i, for at finde ud af, hvordan karantæne bliver håndhævet på stedet. Du kan se oplysningerne for de forskellige delstater her (kun på tysk i oversigten, men nogle af delstaternes sider tilbyder andre sprog).

Hvilke krav er der til den test, som skal fritage mig for karantæne?

Først skal du undersøge, om den delstat, som du rejser til, gør undtagelser i krav om karantæne, i nogle tilfælde, f.eks. ved korte ophold eller særlige familiære eller erhvervsmæssige anledninger. Du kan finde de enkelte delstaters oplysninger her.
Hvis der er mulighed for at fremlægge en negativ test vil der som regel som minimum være krav om, at testen ikke må være ældre end 48 timer og svarer til kriterierne, som er fastlagt af det tyske Robert-Koch-Insitut, RKI.

Godkendes lyntest af de tyske myndigheder?

Generelt godkendes alle tests, som svarer til kriterierne fastlagt af det tyske Robert-Koch-Institut RKI.
Flere oplysninger kan variere mellem delstaterne, som du skal rejse til, og som du kan finde her.
Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Jeg har ikke modtaget mit danske testresultat inden for 48 timer – hvad skal jeg gøre?

Ambassaden har ikke indflydelse på bearbejdningstiden af testresultater.

Er der undtagelser fra krav om obligatorisk karantæne ved indrejse fra risikoområder?

Reglerne for obligatorisk karantæne og tilsvarende undtagelser håndteres af de enkelte delstater. Derfor kan flere oplysninger variere mellem delstaterne, som du skal rejse til, og som du kan finde her.

Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Tysklands ambassade i København kan ikke udstede særtilladelser eller hjælpe med at søge om dem.

Skal jeg udføre en digital indrejseregistrering?

Generelt skal alle personer, der indrejser til Tyskland fra et riskoområde, registrere sig igennem den digitale indrejseformular og kunne dokumentere deres registrering ved indrejse. Registreringen hjælper sundhedsmyndighederne nemmere at holde styr på, om karantæne bliver overholdt. For eventuelle undtagelser fra obligatorisk digital indrejseregistrering skal du informere dig hos det tyske sundhedsministerium.

Hvordan virker den digitale indrejseregistrering?

Du finder linket til den digitale indrejseregistering her.

Hvad kan jeg gøre, hvis det ikke er muligt for mig at foretage en digital indrejseregistrering, f.eks. på grund  af en teknisk fejl?

I så fald er du forpligtet til at udfylde en erstatningsregistrering. Du kan finde formularen som bilag her.

Kan jeg afbryde min karantæne for at vende hjem til Danmark?

Reglerne for karantæne håndteres af de enkelte delstater. Flere oplysninger kan du finde hos delstaternes sundhedsmyndigheder. Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Hvor kan jeg finde de gældende regler?

Den tyske regering har samlet oplysninger (på tysk) om rejser her.

Tysklands indenrigsministerium har samlet svar på hyppigt stillede spørgsmål (på tysk), bl.a. om rejse og karantæne, her.

Tysklands sundhedsministerium har også offentliggjort oplysninger til rejsende, på tysk, her.

Du kan finde flere oplysninger om risikoområder og den aktuelle liste hos Robert-Koch-Instituttet.

Du kan finde oplysninger og regler fra de enkelte delstater her. Oversigtssiden er på tysk, men nogle af delstaterne har stillet oplysninger til rådighed på flere sprog.

Hvor kan jeg finde en liste over risikoområder?

Du kan finde flere oplysninger om risikoområder og den aktuelle liste hos Robert-Koch-Instituttet.

På hvilket grundlag bliver en region kategoriseret som risikoområde?

Du kan finde flere oplysninger om kategorisering af risikoområder og den aktuelle liste hos Robert-Koch-Instituttet.

Hvilken sundhedsmyndighed er ansvarlig for mig i Tyskland?

Den ansvarlige sundhedsmyndighed for dit opholdssted i Tyskland finder du her.

Jeg har planlagt en rejse til Tyskland om fire uger. Hvordan vil situationen være til den tid?

Situationen ændrer sig hurtigt, så det er svært at forudsige, hvordan forholdene vil være i fremtiden. Hold venligst selv øje med udviklingen af den aktuelle situation og de gældende regler.

Jeg kan ikke tage på min planlagte ferie, fordi jeg bor i et risikoområde. Hvor kan jeg få erstatning?

Ambassaden kan ikke hjælpe med eventuelle erstatningskrav. Du bedes henvende dig til din rejsearrangør. Du kan også finde flere oplysninger hos den tyske regering, desværre kun på tysk.

Tilbage til begyndelsen