Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Grønland-interview med ambassadør Meitzner

Ambassadør Andreas Meitzner i Grønland

Fra venstre: Ambassadør Meitzner, Nikoline Ziemer, honorær konsul Ole Ziemer, protokolchef Jakob Rohmann Hard, © Den Tyske Ambassade

23.03.2018 - Interview

Grønland har mange muligheder - Ny ambassadør vil øge samarbejdet mellem Tyskland og Grønland

Grønland har mange muligheder - Ny ambassadør vil øge samarbejdet mellem Tyskland og Grønland

Af Poul Krarup for SERMITSIAQ AG

– Jeg er kommet til Grønland for at lære. Jeg har endnu ikke så stor erfaring i Arktis. Men jeg håber, at jeg de kommende år vil kunne være med til at øge det tyske samarbejde med Grønland, siger den tyske ambassadør i København Andreas Meitzner, der i sidste uge var på et kort besøg i Nuuk sammen med sin kone Agnes. Andreas Meitzner blev ny tysk ambassadør i Danmark i 2017. Han er nu ved at sætte sig ind i forholdene i kongeriget, og det er hans første besøg i Grønland.
– Nu samler jeg indtryk og skal tilbage og tale med mine kolleger og med ministeriet for at høre, hvad vi kan gøre i Grønland i fremtiden. Den nyvalgte tyske forbundskansler Angela Merkel besøgte Ilulissat for nogle år siden (i 2007 sammen Anders Fogh Rasmussen, og Hans Enoksen var vært red.). Måske kan vi arrangere flere tyske besøg i fremtiden. Vi har en ny udenrigsminister, og vi har en ny minister for miljø og forskningssamarbejde, som begge er interesseret i Grønland, siger ambassadøren til Sermitsiaq efter en reception i sidste uge i Hans Egedes Hus, hvor ambassadøren blandt andet præsenterede den nye tyske honorære konsul i Nuuk Ole Ziemer.

Fokus på Arktis

Grønland og Arktis er i fokus i disse år ikke mindst på grund af klimaforandringer og miljø. Det er den tyske regering også meget opmærksom på.
– I 2013 udgav den tyske regering en Arktisk Strategi. Vi ser Grønland som en vigtig faktor i denne strategi både ud fra et sikkerhedspolitisk synspunkt men også ud fra et miljømæssigt synspunkt i forbindelse med klimaforandringerne. Vi ser problemerne omkring ændringer i miljøet og smeltende indlandsis her i Grønland, hvor vi har en fælles tilgang med Grønland. Vi håber derfor at kunne fortsætte det gode samarbejde med Grønland, som vi altid har haft, siger ambassadøren og oplyser, at Tyskland deltager aktivt i Arktisk Råd samarbejdet, hvor Tyskland har observatørstatus.
– Så den tyske regering tager arbejdet i Arktis meget alvorligt ikke kun i forhold til Grønland men i forhold til hele regionen, understreger Andreas Meitzner og fremhæver det gode videnskabeligt samarbejde med forskellige dele af regionen i mange år gennem Alfred Wegener Instituttet i Bremerhaven, hvis flagskib er forskningsskibet Polarstern, der ofte ses i de arktiske farvande.

Forskning

Tyske forskningsskibe kommer til Arktis hvert år det sker i samarbejde med flere universiteter og forskningsinstitutioner. Andreas Meitzner påpeger, at der har været et intenst samarbejde med Arktis i de sidste 200 år. Han fremhæver især Alfred Wegener og hans ekspeditioner i Grønland, hvor han døde på sin 4. ekspedition i 1930.
Andreas Meitzner berømmer det gode samarbejde som tyske forsknings- og uddannelsesinstitutioner har med Naturinstituttet og andre forskningsstationer i Grønland, hvor der kan komme mange studerende og forskere fra Tyskland, både post.doc., ph.d., bachelor og master-studerende er ofte i Grønland i kortere eller længere tid. I øvrigt var det på samme måde, at vor honorære konsul Ole Ziemer kom til Grønland. Han var netop biologistuderende fra Hamburg som besøgte Arktisk Institut i Qeqertarsuaq for flere år siden og siden er faldet til her i landet, fortæller han.

Fiskeri

– Tyske fiskere er også stadig meget aktive i grønlandske farvande. Det har jeg lige fået bekræftet af Royal Greenlands direktør her under receptionen, siger Andreas Meitzner
– For os er det en af de vigtigste fiskeressourcer til det tyske marked. Tyskere spiser meget fisk. I gennemsnit spiser hver tysker 16 kg fisk om året. Det er meget høj procentdel. Ikke kun i Nordtyskland men også i andre dele af Tyskland spiser man meget fisk, og en stor del af den fisk, der spises i Tyskland, kommer fra grønlandske farvande, forklarer ambassadøren. Tyskland er også meget med i forskning af det marine miljø og fiskeforekomster ved Grønland. I masser af år har Grønland haft besøg af de forskellige udgaver af forskningsskibet Walther Herwig – det nyeste hedder Walther Herwig IIII.
– Hvert år kommer der tyske forskningsskibe til Arktis for at undersøge det marine miljø – både fiskeri og oceanografi, siger ambassadøren og udtrykker glæde over det gode samarbejde ikke kun med Naturinstituttet men også med Arktisk Kommando med hvem man udveksler forskningsresultater.

Kulturelt samarbejde

Men han roser de mange kulturelle aktiviteter, der er mellem Tyskland og Grønland. Han fremhæver filmfestivallen sidste år og forrige år i samarbejde med Goethe Instituttet.
 – Nu forberedes en ny filmfestival her i Nuuk i år. Der vil blive vist moderne tyske film. Ambassaden, Goethe Institut og lokale partnere her i landet har et meget godt samarbejde om filmfestivallen. Konsul Ole Ziemer er med til at organisere dettefortæller ambassadøren. Han oplyser, at grønlandske studerende er meget velkomne i Tyskland.
– Vi har et nationalt tysk program for studerende fra hele verden. Og her er grønlandske studerende meget velkomne til at søge legater. Efter de første to års studier i sit hjemland, kan man søge om at studere et år i Tyskland. Det er åbent for alle studerende inden for alle sektorer. Det er støttet af German Academic Exchange Service – DAAD, og jeg vil opfordre alle grønlandske studerende som er interesseret til at gå ind på DAAD’s hjemmeside, siger ambassadøren, der understreger, at dette er noget andet end EU’s Erasmus-legat.

Råstoffer

Ambassadøren mener også, at der kan udbygges et samarbejde med mineindustrien, når den kommer op at stå i Grønland.
 – I fremtiden når de naturlige ressourcer bliver udnyttet, forventer jeg, at tyske virksomheder vil være interesseret i at deltage.
– Tyskland har ikke mineselskaber mere. Men vi har en teknologisk kapacitet og ekspertise. Og jeg mener, der kan opbygges samarbejde mellem mineselskaber og tyske maskinfabrikker. Vi har en masse ekspertise i at bygge maskiner til mineindustrien og maskiner til at grave malmen ud, siger Andreas Meitzner og oplyser, at der for to-tre år siden var en delegation fra Tyskland i Grønland for at se på mulighederne i mineindustrien. Årsagen var at mineralpriserne dengang steg. Det faldt til jorden, da de forventede miner ikke kom. Men hvis priserne stiger igen, kan der komme investorer fra Tyskland, som er interesseret i et samarbejde med mineindustrien, vurderer Andreas Meitzner.

Tilbage til begyndelsen