Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Bjørn Heilbut opnår tysk statsborgerskab

Ambassadør Andreas Meitzner overrækker statsborgerskabsbevis til Bjørn Heilbut

Ambassadør Andreas Meitzner overrækker statsborgerskabsbevis til Bjørn Heilbut, © Den Tyske Ambassade

26.04.2019 - Artikel

Ambassadør Andreas Meitzner overrækker statsborgerskabsbevis til Bjørn Heilbut

Anerkendelsen af det tyske statsborgerskab til Bjørn Heilbut sker som led af det tyske ansvar og erstatning for det Tredje Riges forbrydelser. Forhenværende tyskere kunne genopnå det tyske statsborgerskab, hvis det blev frataget dem som led af regimets forfølgelse af politiske, racistiske eller religiøse grunde. Det samme gælder også for deres efterkommere, hvis de var blevet tyskere, hvis denne fratagelse ikke var sket. Bjørn Heilbuts far, Oscar Jacob Heilbut, blev født i Hamburg, men levede fra 1934 og resten af sit liv, kun med korte afbrydelser, i Danmark. Han var blevet statsløs, efter det nationalsocialistiske regime havde frataget ham sit tyske statsborgerskab på grund af hans jødiske tro.

Bjørn Heilbut har tilbragt hele sit liv i Danmark.

Tilbage til begyndelsen