Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Tysklands Udenrigsministerium støtter det tyske mindretals museum med 200.000 €

Deutsches Museum in Norschleswig

Deutsches Museum in Norschleswig, © Deutsches Museum in Norschleswig

08.07.2020 - Artikel

Efter flere års ombygning åbner Deutsches Museum Nordschleswig i Sønderborg i august 2020. Museets centrale aspekt er en ny permanent udstilling, der viser historien af det tyske mindretal i Danmark lige fra begyndelsen og op til i dag.

Tysklands Udenrigsministerium støtter indretningen af denne udstilling med 200.000 €.

I denne anledning sagde Anke Meyer, der er kommitteret for det tyske mindretal og kontakter i grænselandet hos den Tyske Ambassade:

Undertegnelse af en kontrakt af talsmanden for det tyske mindretal og den tyske ambassade
Undertegnelse af kontrakt af Uwe Jessen fra Bund Deutscher Nordschleswiger og Anke Meyer fra Den Tyske Ambassade.© Den Tyske Ambassade

"I forbindelse med det Dansk-tyske kulturelle Venskabsår 2020 er denne støtte også en anerkendelse af mindretallet som brobygger mellem vores lande. Udstillingen vil både kaste lys over mindretallets omskiftelige historie og grænselandets udvikling til nutidens eksemplariske region, som Danmark og Tyskland i fællesskab har indstillet til UNESCO som immateriel verdensarv. Spørgsmål om identitet og hjemstavn er fortsat relevante i dag, så jeg forventer, at det nye museum vil blive til et sted for dialog for hele regionen og videre ud over dens grænser."

Museets ombygning og nybyggeri er et dansk-tysk projekt. Tysklands Indenrigsministerium stiller 1 million € til rådighed for de omfattende byggearbejder, delstaten Slesvig-Holsten bidrager med 300.000 € og 670.000 € kommer fra Danmarks Kulturministerium. Yderligere bidrager flere danske fonde til projektet.

Læs mere om museet her.

Tilbage til begyndelsen