Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Fælles sikkerhed i Østersøregionen – møde i Østersørådet i Wismar

Familienfoto der Außenministerinnen und Außenminister des Ostseerats

Familienfoto der Außenministerinnen und Außenminister des Ostseerats, © Florian Gaertner/photothek.de

01.06.2023 - Artikel

Udenrigsminister Baerbock har inviteret medlemmerne af Østersørådet til Wismar. Den 1. og 2. juni sætter udenrigsministermødet fokus på yderligere at styrke vores fælles sikkerhed i Østersøregionen.

Fra Oslo til Wismar: Efter afslutningen af NATO-mødet i Oslo fortsætter udenrigsminister Baerbock i dag sin rejse til Wismar på grund af Tysklands aktuelle formandskab for Østersørådet CBSS. Udenrigsminister Baerbock har inviteret sine embedskollegaer fra Østersørådets medlemslande til Wismar den 1. og 2. juni. Med sin unikke historie er hansestaden ved Østersøkysten ikke kun et enestående symbol for de tætte bånd i Østersøregionen, men også for regionens begivenhedsrige historie gennem århundreder.

Konsekvenserne af den russiske krig mod Ukraine

CBSS er en regional organisation med hovedsæde i Stockholm, grundlagt i 1992. De aktuelle medlemmer er otte lande ved Østersøen, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Litauen, Letland, Polen og Sverige, samt Island, Norge og EU. Som følge af den russiske angrebskrig mod Ukraine har 
den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation i Østersøområdet ændret sig markant – denne nye sikkerhedspolitiske virkelighed kommer naturligvis også spille en rolle på mødet i Wismar. Ruslands medlemskab blev suspenderet af de resterende medlemmers på grund af Ruslands angreb på Ukraine. Efterfølgende forlod Rusland organisationen i maj 2022.

De elleve medlemmer skal bruge CBSS endnu mere effektivt som et forum for politisk dialog og praktisk samarbejde. Østersørådet har siden sin grundlæggelse udviklet sig til et bredt netværk af mellemstatsligt samarbejde om talrige emneområder relateret til Østersøen.

Prioriteterne for det tyske formandskab i Østersørådet: energi, ungdomsudveksling og håndtering af ammunition i havet

Gespräch mit den Teilnehmenden des „CBSS Youth Ministerials“
Gespräch mit den Teilnehmenden des „CBSS Youth Ministerials© Florian Gaertner/photothek.de

Konkret skal bl.a. de tre hovedemner for det etårige tyske formandskab drøftes til mødet i Wismar. For det første er det et fælles mål at styrke energisikkerheden i Østersøregionen gennem udbygning af vedvarende energi, især offshore-vindkraft. Udenrigsministrene vil behandle dette emne under deres arbejdsfrokost i Wismars Byhistoriske Museum i Schabbellhaus. I begyndelsen af maj 2023 fandt "Baltic Offshore Wind Forum" sted i Tysklands Udenrigsministerium, hvor statslige og økonomiske aktører fra hele Østersøregionen udvekslede synspunkter om udfordringerne ved at udvide vindkraft- og energiinfrastrukturen i Østersøen. Fokus var på konkrete muligheder for udvidelse: På forummet aftaltevirksomheder fra Tyskland og de baltiske lande eksempelvis at udvide deres infrastruktur til transmission af elektricitet fra baltiske havvindmølleparker.

At styrke vores demokratiske samfunds modstandskraft, frem for alt gennem uddannelse og ungdomsudveksling, vil være et andet emne. En del af mødet er derfor en udveksling mellem udenrigsministrene fra de baltiske lande og ungdomsrepræsentanter. Fra 21. til 25. maj udviklede unge fra medlemslandene i Østersøstaternes råd projekter for at styrke den sociale modstandskraft i regionen som en del af "CBSS Youth Ministerial" i Berlin, som de nu vil præsentere i Wismar.

En byrde fra historien i Østersøområdet, især fra verdenskrigene, er masser af ammunition og krigsudstyr på havbunden. Østersørådets møde indledes derfor med en udveksling og præsentation af teknologi til bjærgning af ammunition fra forskningsinstitutioner og virksomheder i den gamle havn i Wismar.

Tilbage til begyndelsen