Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Beslutsom handling i stedet for kun at reagere – Tysklands formandskab i G7 i 2022

Det tyske G7-logo i blåt på hvid baggrund

Tysklands G7-Logo, © Bundesregierung

01.01.2022 - Artikel

Den 1.1.2022 overtager Tyskland formandskabet i G7 for et år. Udenrigsminister Baerbock sætter en forebyggelses- og transformationsagenda dagsordenen for udenrigsministrene i G7. Særligt fokus er på klimakrise, pandemi samt styrkelse af demokratiers modstandsdygtighed.

Samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner i centrum

Hos udenrigsministrene i G7 er et tæt, tillidsfuldt og uformelt samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner et centralt punkt på dagsordenen. På grundlag af vores fælles værdier udgør G7 en enestående platform til at give vigtige impulser til konfliktløsning og til at håndtere strategiske udfordringer. Også det tyske formandskab vil fortsætte i denne ånd, da de aktuelle kriseemner i 2022 desværre ikke ser ud til at blive færre.

Stærke liberale demokratier med stærkt værdigrundlag

Globale udfordringer kan vi kun løse i fællesskab. Det betyder for G7, at vi skal sige, hvad vi kæmper for som liberale demokratier, der bekender sig til multilateralisme, i stedet for kun at fremhæve, hvad vi er imod.
 - udenrigsminister Annalena Baerbock

Men det handler om mere end det: Tyskland har sat sig det mål yderligere at styrke værdigrundlaget for G7. Her vil vi fordybe vigtige menneskerettighedsemner på områder som f.eks. kunstig intelligens, retfærdighed mellem køn samt med hensyn til ansvarlighed for brud på menneskerettigheder. Samtidigt vil vi arbejde for at de liberale demokratier fortsat er stærke og også i praksis byder menneskerne på mere frihed, sikkerhed og bæredygtig velfærd.

Forebyggelses- og transformationsagenda som ledetråd: Klimakrisen som et af tre fokusområder

Ikke kun klimakrisen viser hvor vigtigt det er at handle proaktivt, rettidigt og i fællesskab. Derfor vil vi bruge den konstruktive indflydelse i G7 til en afgørende forebyggelses- og transformationsagenda:

Handling, før det er for sent: Dette er hovedbudskabet, som vil tale om blandt udenrigsministrene, med hensyn til klimakrisen, selvfølgeligt med hensyn til at bekæmpe pandemien, men også med hensyn til demokratiers modstandsdygtighed.
- udenrigsminister Annalena Baerbock

  1. I takt med at klimakrisen bliver værre venter der ikke blot større lidelser på enkelte mennesker, men også konflikter i forskellige regioner i verden står til at blive værre. Klimapolitik er forebyggende sikkerhedspolitik og er derfor en central del af vores udenrigspolitik og vores formandskab i G7. Vi vil helt grundlæggende udbygge klimaengagementet i G7. Energi- og klimapartnerskaber er en ægte chance for bæredygtig velstand, netop for lande, der udleder meget CO2 eller er stærkt afhængige af fossile brændsler. Det kommer også til at handle om at satse på proaktiv humanitær hjælp som værktøj til at lempe – blandt andet – følgerne af klimakriser, og om at udvikle en bedre fælles forståelse for sammenhængen mellem klima og sikkerhed.
  2. Vi vil styrke multilateralisme under vores formandskab i G7. Vi kan kun møde kriser som corona-pandemien i fællesskab, og på fremtidens kriser er vi nødt til at reagere tidligt, forenet og på grundlag af videnskab og eksperters vejledning. Her er de Forenede Nationer den rigtige ramme. På dagsordenen af udenrigsministrene i G7 står derfor også at styrke det internationale sundhedsarkitektur og en bæredygtig og retfærdig vaccinefordeling globalt.
  3. Som værdipartnere i G7 deler vi det standpunkt, at vi skal gøre vores demokratier mere modstandsdygtige. Eksempelvist desinformationskampagner er en reel trussel mod vores åbne samfund. Tilsvarende ønsker vi også at sætte projekter på dagsordenen, der skal skabe bedre cybersikkerhed til gavn for udvalgte partnerlande udenfor G7 og investeringer i en fælles, verdensomspændende infrastruktur.

Pejlemærker for formandskabet 2022

Som „traditionelle“ pejlemærker i kalenderen for udenrigsministerprocessen 2022 i G7 er der planlagt to møder på ministerplan, et i maj 2022 og det andet i efteråret 2022. Desuden vil der være et fælles udenrigsministermøde i forbindelse med de Forenede Nationers generalforsamling i september 2022, der som regel handler om aktuelle emner med multilateral relevans.

Fordybelse af forholdet til værdipartnere uden for G7

Staterne i G7 holder sig ikke for sig selv: Også Tyskland vil invitere gæstelande, der står ind for fælles værdier som frihed og retsstatens principper. Under udenrigsministrenes kommende to møder vil vi først vende blikket mod lande i Afrika og efterfølgende i Stillehavsområdet.Tilbage til begyndelsen