Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Pas og identitetskort

15.08.2018 - Artikel

Under rejser i udlandet er der grundlæggende pligt til at kunne legitimere sig. Uden for EU er et ID-kort som regel ikke tilstrækkeligt.

Auf dem Foto sind vier deutsche Reisepässe zu sehen. Einer ist aufgeschlagen.
Deutsche Reisepässe © picture alliance / Arco Images

Du kan bestille tysk rejsepas direkte hos ambassaden i København efter forudgående tidsbestilling. Du kan også aflevere ansøgningen hos den tyske honorære konsul i Aarhus, men så skal du bestille tid hos ham per e-mail. Bestilling af midlertidigt rejsepas eller identitetskort (Personalausweis) kan kun ske hos ambassaden.

Du finder flere detaljer på de tilsvarende sider.

Generelle informationer

For at bestille tysk rejsepas eller identitetskort i ambassaden eller hos den honorære konsul i Aarhus skal du først bestille tid. Vi beder dig læse vejledningerne til at bestille rejsepas eller identitetskort for hhv. voksne eller børn grundigt igennem, før du bestiller tid.

Tyske statsborgere med bopæl i Sydsverige kan principielt godt søge om at få udstedt biometrisk rejsepas (ePass) eller identitetskort (Personalausweis) i Den Tyske Ambassade i København.
I så fald er det dog afgørende, at der ikke må være knyttet forudgående retslige spørgsmål som navneføring eller anerkendelse af faderskab.

Følgende ydelser er ikke mulige:

 • Første udstedelse af rejsepas eller identitetskort
 • Udstedelse af midlertidige rejsepas eller identitetskort
 • Udstedelse af rejsepas for børn

Bekræftelser af dokumenter og erklæringer til fortsat modtagelse af tysk pension("Lebensbescheinigung") kan udfærdiges af den tyske Honorære Konsul i Helsingborg.
For andre konsulariske ydelser henviser vi til Den Tyske Ambassade i Stockholm.

Hvad burde jeg vide om nye tyske rejsepas?

Til den 01.03.2017 har Forbundsrepublikken Tyskland indført en ny generation elektroniske rejsepas. Ligesom deres tidligere udgave er de nye rejsepas udstyret med kontaktløse hukommelseschips, der gemmer ejerens personlige data inkl. pasbillede og to fingeraftryk. Denne chip skal sikre mod misbrug og manipulation, mens yderligere sikkerhedsforanstaltninger skal beskytte mod efterligninger og forfalskninger. Alle tidligere udleverede rejsepas er dog fortsat gyldige indtil deres udløbsdato.

Identigram på idnetifikationskort
Identigram © dpa Themendienst

ePass

 • Til den 01.11.2005 blev biometriske rejsepas indført i Tyskland for første gang. Til den 01.11.2007 trådte en ny paslovgivning i kraft, der bl.a. rummer, at biometriske rejsepas også skal gemme fingeraftryk på en chip.
 • Passets gyldighed er 10 år for ansøgere, der er fyldt 24 år på ansøgningstidspunktet og 6 år for ansøgere, der er yngre end 24 år.
 • Børn bliver ikke længere opført i forældrenes rejsepas og får i stedet for deres eget rejsepas, ePass eller børnerejsepas.
 • For børn, der endnu ikke er fyldt 12 år, kan deres forældre eller værge beslutte, om de skal have ePass eller børnerejsepas.
 • Ved rejsepas for børn, der endnu ikke er fyldt 12 år, bliver der ikke gemt fingeraftryk på chippen.
 • Børn skal først underskrive deres pas, hvis de er fyldt 10 år, men må godt, hvis de vil, allerede fra 6 år.
 • Det er ikke muligt at forlænge passets gyldighed.
 • På grund af de tekniske krav til at scanne fingeraftryk kan bestillinger af biometriske rejsepas kun modtages hos ambassaden i København og hos den honorære konsul i Aarhus.
 • Hvis du stadig har en anden registreret bopæl i Tyskland eller et andet land kan du undtagelsesvis søge om at få udstedt rejsepas i ambassaden i København alligevel, hvis der fremligger en god begrundelse, og de tilsvarende tyske pasmyndigheder har givet lov til det. Dette kan forsinke processen væsentligt og medfører et højere bearbejdningsgebyr.
CeBIT: Biometrie rückt aus der Science-Fiction-Ecke
Biometri © dpa

Hvad skal jeg bruge for at søge om biometrisk rejsepas?

 • Den fuldstændigt udfyldte formular for voksne eller mindreårige (på tysk)
 • Aktuelt tysk identifikationskort, rejsepas eller børnerejsepas, også hvis det er udløbet
 • Aktuelt, biometrisk lysbillede, der lever op til de nye krav til pasbilleder
 • Fødselsattest eller dansk personattest (udskrift fra folkeregisteret)
 • Ved fremlæggelse af dansk fødselsattest (ikke personattest) kræves dokumentation af fødselssted
 • Hvis der er oplyst bopæl i Tyskland i de gamle dokumenter, kræves dokumentation af afmelding fra denne bopæl
 • Dansk opholdstilladelse eller bopælsattest (udskrift fra personregisteret med oplysning af statsborgerskab) eller bevis for registrering og gult sygesikringskort som dokumentation af retmæssigt ophold i Danmark
 • Dokumentation for akademiske titler, hvis disse skal opføres i rejsepasset
 • Ægteskabs- eller skilsmissepapirer, hvis de påvirker, hvilket efternavn du ønsker at bruge
 • Navnebevis fra en tysk civilstandsmyndighed, hvis dit navn har ændret sig som følge af bryllup eller skilsmisse i Tyskland - det er ikke tilstrækkeligt med dansk navnebevis
 • Hvis relevant: Dokumentation af erhverv af dansk statsborgerskab
 • Hvis relevant: Tabs- eller tyverianmeldelse fra politiet

Alle dokumenter skal fremlægges som original eller attesteret kopi. Ansøgninger kan kun behandles, når alle dokumenter fremligger, og i enkelte tilfælde kan flere dokumenter efterspørges i forløbet.

Hvis du har spørgsmål omkring navneloven kan du læse mere i vores oplysninger om navneændringer ved ægteskab, skilsmisse eller død af ægtefælle. (Kommer snart på dansk.)

Navneændringer foretaget i udlandet som tilbagetagelse af fødselsnavn efter skilsmisse eller navneændringer efter dansk lovgivning er grundlæggende ugyldige efter tysk lovgivning.

Hvis du er i tvivl om der kræves muligvis en navneerklæring eller om den overhovedet er mulig i dit tilfælde kan du henvende dig igennem kontaktformularen. Husk at oplyse de vigtigste detaljer omkring dit spørgsmål.

Du bedes også tage kontakt til ambassaden i forvejen, hvis du skal søge om pas til et mindreårigt barn, der ikke er blevet født i Tyskland, for at afklare, om der kræves navneerklæring efter tysk lovgivning, der ikke kan foretages hos myndighederne inden for de tyske grænser.

Skal jeg møde op personligt for at bestille biometrisk pas?

Det er nødvendigt at møde op personligt for at scanne fingeraftryk.

Bemærk, at du skal bestille en ny tid, hvis du ikke rettidigt møder op til den aftale tid.

Omkostninger

Gebyret for udstedelse af et biometrisk rejsepas i udlandet er som udgangspunkt 81,00 € for personer, der er fyldt 24, og 58,50 € for personer, der endnu ikke er fyldt 24. Gebyret skal betales ved bestilling i Euro med kredit-/debitkort (Visa eller Mastercard) eller i kontanter i Danske Kroner.

Hvis ansøgeren er registreret i Tyskland eller Sverige skal samtykke til udstedelse hentes hos den ansvarlige pasmyndighed, hvilket medfører et forhøjet gebyr på hhv. 141,00 € for personer, der er fyldt 24, og 96,00 € for personer under 24.

Ligeledes er der et gebyr på 350 DKK på at aflevere ansøgningen hos den honorære konsul i Aarhus samt for bekræftelse af kopier. Yderligere er der omkostninger for porto for at frem- og tilbagesendelse dokumenterne til ambassaden samt for transport af passet.

Bearbejdningstid

Pasinformationerne sendes elektronisk til det statslige trykkeri i Berlin. Derefter går der som regel omkring 6-8 uger, eller længere, hvis der skal indhentes flere dokumenter. Der går omkring to uger mere med forsendelse, hvis bestillingen går over den honorære konsul.

I hastesituationer kann der søges om exprespas hos ambassaden i København, der som regel er fremme efter to uger. Det er dog mod et højere gebyr.

Det er også muligt at bestille pas eller identifikationskort hos tyske pasmyndigheder tæt på grænsen (som i Flensburg, Harreslev/Harrislee og Sydtønder/Südtondern). I så fald er der også et højere gebyr, da myndighederne ikke har Danmark som ansvarsområde.

Det er også vigtigt at ringe til myndigheden først for at få afklaret eventuelle spørgsmål i forvejen:

Stadt Flensburg: + 49 461 85 21 24
Gemeinde Harrislee: + 49 461 461 70 60
Amt Südtondern, Niebüll: + 49 4661 601-444

Også ved at gå igennem myndighederne i Tyskland er det vigtigt, at der er styr på navne- og familieretslige spørgsmål i forvejen.

Du kan bruge kontaktformularen til at spørge direkte hos ambassaden.

Børnerejsepas

Siden den 01.11.2007 udstedes børnerejsepas kun med gyldighed på op til 6 år og maksimalt frem til og med barnet fylder 12 år.

Udstedelse af børnerejsepas kræver altid samtykke fra forældre eller værge.

Barnet skal være til stede personligt under ansøgningen.

Der skal altid være et billede i barnerejsepasset, der kan aktualiseres efter behov senere.

Generelt er børnerejsepasset tilstrækkeligt for ophold i udlandet. Vi anbefaler dog at undersøge vilkårene ved planlagte ophold i lande uden for Europa, hvor der til tider kan kræves biometrisk pas (ligesom for voksne).

Du kan bestille børnerejsepas på ambassaden i København og hos vores honorære konsul i Aarhus.

Hvad skal jeg bruge for at bestille et børnerejsepas?

 • Den fuldstændigt udfyldte formular (på tysk)
 • Dansk opholdstilladelse eller bopælsattest (udskrift fra personregisteret med oplysning af statsborgerskab) eller bevis for registrering og gult sygesikringskort som dokumentation af retmæssigt ophold i Danmark
 • Aktuelt tysk identifikationskort, rejsepas eller børnerejsepas, også hvis det er udløbet, eller tabs- eller tyverianmeldelse fra politiet
 • Fødselsattest eller dansk personattest (udskrift fra folkeregisteret)
 • Ved fremlæggelse af dansk fødselsattest (ikke personattest) kræves dokumentation af fødselssted
 • Aktuelt, biometrisk lysbillede, der lever op til de nye krav til pasbilleder
 • Begge forældre/værger med eget pas
 • Eller, hvis nødvendigt: Afgørelse af forældremyndighed (f.eks. skilsmissedom, dødsattest)
 • Hvis nødvendigt: Forældrenes vielsesattest
 • Hvis nødvendigt: Dokumentation af en gyldig anerkendelse af faderskab
 • Hvis nødvendigt: Dokumentation af en dansk anerkendelse af faderskab, "Bekræftelse af omsorgs- og ansvarserklæring/Confirmation of statement of Care and Responsibility"); bemærk at den ikke er det samme som en udskrift af den digitale anerkendelse og fås på kirkekontoret
 • Hvis nødvendigt: Tysk dokumentation til barnets navneføring
 • Hvis nødvendigt: Dokumentation af erhverv af tysk statsborgerskab, hvis ingen af forældrene er tyske statsborgere
 • Afmeldingsbevis fra de tyske myndigheder (Einwohnermeldeamt), hvis barnets sidste pas blev udstedt i Tyskland

Vi skal gøre opmærksom på, at der i enkelte tilfælde kan kræves yderligere dokumenter som ved forældrenes skilsmisse, naturalisation eller når der skal bruges oversættelser.

Bemærk: Tyske statsborgeres navne skal altid ses du fra tysk lovgivning. Derfor er eventuelle navneerklæringer, der er blevet afgivet til de danske myndigheder umiddelbart ikke gyldige for det tyske retsområde. Dette gælder også for en navneerklæring afgivet ved indgåelse af ægteskab i Danmark.

Hvis forældrene er gift, men har beholdt forskellige efternavne efter tysk lovgivning, skal de efter tysk lov bestemme barnets efternavn. Dette gælder også for ugifte børn, hvis barnet skal få farens efternavn. Dette afgøres med en fælles navneerklæring i ambassaden, der fremsender den til rette tyske civilstandskontor.

Bemærk også informationerne for navneerklæringer for mindreårige børn.

Hvis du har flere spørgsmål omkring rejsepas kan du bruge kontaktformularen eller email-adressen pass@kope.diplo.de.

Gebyrer

Gebyr for at udstede børnerejsepas i udlandet er ca. 193,- DKK.

Fremsendelse med posten (hvis det ønskes) er ca. 124,- til 147,- DKK.

Pasgebyrene skal betales kontant i Danske Kroner eller med kreditkortbetaling (Mastercard, Visa) ved bestilling.

Hvis barnet er registreret i Tyskland kræves der et øget gebyr grundet det manglende ansvarsområde, da der skal indhentes tilladelser hos den ansvarlige myndighed i Tyskland.

Bearbejdningstid

Bearbejdningstiden er som regel et par dage.

En ansøgning hos den honorære konsul i Aarhus tager omkring to uger. I så fald skal der betales yderligere 350,- DKK for konsulens tjenester samt bekræftelse af kopier samt porto for fremsendelse af dokumenter og pas.

Det er også muligt at bestille pas hos de tyske myndigheder tæt på den danske grænse (Flensburg, Harrislee, Südtondern), hvilket dog også øger omkostningerne grundet manglende ansvarsområde. Ring også altid i forvejen, før du møder op hos en myndighed i Tyskland.

Hvis barnet ikke er født i Tyskland er det også vigtigt at afklare med ambassaden i forvejen, om det skulle være nødvendigt med en navneerklæring efter tysk lovgivning, da dette ikke kan foretages af myndighederne i Tyskland.

Pasmyndighed Flensburg: + 49 461 85 21 24
Gemeinde Harrislee: + 49 461 461 70 60
Amt Südtondern, Niebüll: + 49 4661 601-444

Midlertidigt rejsepas

 • Et midlertidigt rejsepas er et rejsepas med forkortet gyldighed, normalt et år, og som ikke kan forlænges.
 • Det udstedes kun undtagelsesvis, som regel når det ikke kan nås at udstede et almindeligt rejsepas.
 • Det midlertidige rejsepas er maskinlæsbart, indeholder dog ingen elektroniske biometriske informationer.
 • Et midlertidigt rejsepas giver ikke adgang til indrejse i USA uden visum, ligesom det ikke nødvendigvis anerkendes af flere andre lande til indrejse eller visumfri indrejse. Det er derfor vigtigt, at du informerer dig i forvejen om indrejsebestemmelserne i de lande, du har tænkt dig at rejse til.
 • Dertil gælder de samme krav som ved ansøgning om ePass.

Bearbejdningstid

Bearbejdningstiden er som regel et par dage.

Gebyrer

Gebyr for at udstede midlertidigt rejsepas i udlandet er 39,- €. Hvis ansøgeren er registreret i Tyskland kræves der et øget gebyr på 65,- € grundet det manglende ansvarsområde, da der skal indhentes tilladelser hos den ansvarlige myndighed i Tyskland.

Identitetskort (Personalausweis)

Generelt

For at bestille et identitetskort skal du møde op personligt på den tyske ambassade. Mindreårige under 16 år kan ikke selv bestille identitetskort, men skal møde selv op personligt med deres værge.

Bearbejdningstid

Bearbejdningstiden er omkring 6-8 uger, eller længere, hvis der skal indhentes flere dokumenter som navneerklæringer.

Identitetskortet er et multifunktionskort i kreditkortstørrelse, der rummer en kontaktløs chip. Hvis det ønskes, kan den biometriske sikkerhed øges ved at chippen, ud over pasbilledet, også gemme ejerens fingeraftryk. Aftrykkene kan kun aflæses af myndigheder som grænsepoliti og lignende. Du finder flere informationer om kortets online-funktioner her (på engelsk).

Ellers gælder de samme krav som ved bestilling af biometrisk pas.

Bearbejdningstid

Identitetskortets data sendes elektronisk til det statslige trykkeri i Berlin. Derefter går der som regel omkring 6-8 uger, eller længere, hvis der skal indhentes flere dokumenter.

Omkostninger

Gebyret for udstedelse af identitetskort i udlandet er som udgangspunkt 58,80 € for personer, der er fyldt 24, og 52,50 € for personer, der endnu ikke er fyldt 24. Gebyret skal betales ved bestilling i Euro med kredit-/debitkort (Visa eller Mastercard) eller i kontanter i Danske Kroner.

Bopælsændring

Det er ikke obligatorisk at få ændret bopæl i pas eller identifikationskort. Det er dog en god idé hvis du skal rejse uden for Europa.

For at få foretaget en ændring af din bopæl skal du bestille en tid under rubrikken pasansøgning og møde op med følgende originale dokumenter:

 • Den udfyldte formular (på tysk)
 • Afmeldingsbevis fra Tyskland eller det land, hvor dit sidste pas blev udstedt
 • Dit aktuelle pas/identifikationskort
 • Dansk opholdstilladelse/opholdsbevis eller bopælsattest med statsborgerskab eller bevis for registrering samt gult sygesikringsbevis for at dokumentere lovligt ophold i Danmark

Formularer og referenceark til pasbilleder (tysk)

Tilbage til begyndelsen