Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Pas og identitetskort

23.06.2020 - Artikel

Under rejser i udlandet er der grundlæggende pligt til at kunne legitimere sig. Uden for EU er et tysk identitetskort (Personalausweis) som regel ikke tilstrækkelig.

For at bestille tysk rejsepas eller identitetskort (Personalausweis) på ambassaden i København eller hos de honorære konsuler i Aarhus eller Odense skal du bestille en tid. Vi beder dig læse vejledningerne til at bestille rejsepas, børnerejsepas eller identitetskort grundigt igennem, før du bestiller tid.

Hvor kan jeg bestille tysk rejsepas eller identitetskort?

Auf dem Foto sind vier deutsche Reisepässe zu sehen. Einer ist aufgeschlagen.
Deutsche Reisepässe © picture alliance / Arco Images

Du kan bestille tysk rejsepas direkte på ambassaden i København efter forudgående tidsbestilling. Du kan også aflevere ansøgningen hos de tyske honorære konsuler i Aarhus og Odense. Dette kræver dog tidsbestilling per e-mail. Bestilling af midlertidigt rejsepas eller identitetskort (Personalausweis) kan kun ske på ambassaden. Du finder flere detaljer under de tilsvarende rubrikker.

Det er også muligt at bestille pas eller identifikationskort hos de tyske pasmyndigheder tæt på grænsen (som i Flensborg, Harreslev/Harrislee og Sydtønder/Südtondern). I så fald opkræves et højere gebyr, da disse myndigheder ikke har Danmark som ansvarsområde.

Det er vigtigt at ringe til myndigheden først:

Stadt Flensburg: + 49 461 85 21 24
Gemeinde Harrislee: + 49 461 70 60
Amt Südtondern, Niebüll: + 49 4661 601-444

Vigtigt: Tyske statsborgere med bopæl i Sydsverige

Svensk flag
Svensk flag © Public Domain

Tyske statsborgere med bopæl i Sydsverige kan i princippet godt søge om at få udstedt biometrisk rejsepas (ePass) eller identitetskort (Personalausweis) på ambassaden i København.
I så fald er det dog afgørende, at der ikke må være knyttet forudgående retslige spørgsmål såsom navneføring eller anerkendelse af faderskab. For at indhente beføjelse fra den ansvarlige pasmyndighed (ambassaden i Stockholm) til udstedelse af pas eller identitetskort for ansøgere fra Sydsverige opkræves også gebyr.

Du kan finde de påkrævede dokumenter til at bestille rejsepas eller identitetskort hos ambassaden i Stockholm.

Følgende ydelser er ikke mulige:

 • Første udstedelse af rejsepas eller identitetskort
 • Udstedelse af midlertidige rejsepas eller identitetskort
 • Udstedelse af børnerejsepas (Kinderreisepass)
 • Fremsendelse af pas fra København til svensk bopæl

Gebyrer skal betales kontant i Danske Kroner eller med kredit-/debitkort (MasterCard/VISA) ved aflevering af ansøgningen. Bemærk også, at beløb vil blive trukket direkte fra udenrigsministeriet i Berlin, så kortet må være spærret for betalinger online og til udlandet, og kortet skal i givet fald låses op.

Bekræftelser af dokumenter og erklæringer til fortsat modtagelse af tysk pension (Lebensbescheinigung) kan udfærdiges af den tyske honorære konsul i Malmö.
For andre konsulariske ydelser henviser vi til ambassaden i Stockholm.

Rejsepas: ePass

 • Per den 01.11.2007 trådte en ny paslovgivning i kraft, der bl.a. rummer, at biometriske rejsepas også skal gemme fingeraftryk på en chip.
 • Passets gyldighed er 10 år for ansøgere, der er fyldt 24 år på ansøgningstidspunktet og 6 år for ansøgere, der er yngre end 24 år.
 • Børn bliver ikke opført i forældrenes rejsepas og får i stedet for deres eget rejsepas, ePass eller børnerejsepas.
 • For børn, der endnu ikke er fyldt 12 år, kan deres forældre eller værge beslutte, om de skal have ePass eller børnerejsepas.
 • Ved rejsepas for børn, der endnu ikke er fyldt 12 år, bliver der ikke gemt fingeraftryk på chippen.
 • Børn er først forpligtet til at underskrive deres pas, når de er fyldt 10 år, men må frivilligt fra 6 år.
 • Det er ikke muligt at forlænge passets gyldighed.
 • På grund af de tekniske krav til at scanne fingeraftryk kan bestillinger af biometriske rejsepas kun modtages på ambassaden i København og hos de honorære konsuler i Aarhus og Odense.
 • Hvis du stadig har registreret bopæl i Tyskland eller et andet land kan du undtagelsesvis søge om at få udstedt rejsepas på ambassaden i København alligevel, hvis der fremligger en god begrundelse, og de tilsvarende tyske pasmyndigheder har givet lov dertil. Dette kan forsinke processen og medfører et højere gebyr.

Hvad skal jeg bruge for at søge om biometrisk rejsepas?

 • Den fuldstændigt udfyldte formular:
 • for voksne (på tysk/engelsk)
  Udfyld venligst formularen på computeren og medbring en udskrift.
 • eller for mindreårige (på tysk/engelsk)
  Udfyld venligst formularen på computeren og medbring en udskrift.
 • Aktuelt tysk identifikationskort, rejsepas eller børnerejsepas, også hvis det er udløbet
 • Aktuelt, biometrisk billede, der lever op til de nye krav til pasbilleder
 • Fødselsattest:
 • Ved fødsel eller efterdokumentation af fødsel i Tyskland tysk fødselsattest
 • eller ved fødsel i Danmark dansk fødselsattest eller personattest (med fødested) (udskrift fra Folkeregisteret)
  Ved fremlæggelse af dansk fødselsattest (ikke personattest) kræves "Bekræftelse af fødested/Confirmation of Place of Birth", der kan fås hos kirkekontoret. Personattest skal fremlægges i original, underskrevet og med kirkekontorets stempel - det er ikke tilstrækkeligt med udskrift fra e-Boks.
 • eller ved fødsel uden for Danmark eller Tyskland fødselsattest fra fødselslandet
  Bemærk at der kan gælde særlige krav afhængig af landet, der som regel kan tjekkes på hjemmesiden af den tyske ambassade i landet.
 • Retmæssigt ophold, ved mindreårige for en af forældrene:
 • Dansk pas ved dansk statsborgerskab
 • eller opholdsbevis eller bopælsattest (udskrift fra personregisteret med oplysning af statsborgerskab)
 • eller bevis for registrering og gult sygesikringskort
 • Hvis der er oplyst bopæl i Tyskland i de gamle identitetsdokumenter, kræves dokumentation af afmelding fra denne bopæl
 • Ægteskabs- eller skilsmissepapirer, hvis de påvirker, hvilket efternavn du ønsker at bruge
 • Navnebevis fra en tysk civilstandsmyndighed, hvis dit navn har ændret sig som følge af bryllup eller skilsmisse i Tyskland - det er ikke tilstrækkeligt med dansk navnebevis
 • Hvis relevant: Dokumentation af erhverv af tysk statsborgerskab (indfødsretsbevis)
 • Hvis relevant: Dokumentation af erhverv af andre statsborgerskab (indfødsretsbevis), f.eks. dansk eller svensk
 • Dokumentation for akademiske titler med fødselsdato, hvis disse skal opføres i rejsepasset for første gang
  Når titlen er blevet optaget i tidligere rejsepas eller identitetskort er det ikke nøvendigt at fremlægge dokumentation igen.
 • Hvis relevant: Tabs- eller tyverianmeldelse fra politiet

Alle dokumenter skal fremlægges som original eller attesteret kopi. Bemærk, at ansøgninger kun kan behandles, når alle dokumenter fremligger. I enkelte tilfælde kan flere dokumenter efterspørges i forløbet.

Hvis du har flere spørgsmål omkring rejsepas kan du bruge kontaktformularen.

Tyske statsborgeres navneføring skal altid ses ud fra tysk lovgivning. Derfor er eventuelle navneændringer og erklæringer i Danmark som udgangspunkt ugyldige for det tyske retsområde. Dette gælder også navneerklæringer i forbindelse med indgåelse af ægteskab i Danmark.

Hvis du har spørgsmål omkring navneloven kan du læse mere i vores oplysninger om navneændringer ved ægteskab, skilsmisse eller død af ægtefælle. (Kommer snart på dansk.)

Navneændringer foretaget i udlandet som tilbagetagelse af fødselsnavn efter skilsmisse eller navneændringer efter dansk lovgivning er grundlæggende ugyldige efter tysk lovgivning.

Hvis du er i tvivl om der kræves muligvis en navneerklæring eller om den overhovedet er mulig i dit tilfælde kan du henvende dig igennem kontaktformularen. Husk at oplyse de vigtigste detaljer omkring dit spørgsmål.

Du bedes også tage kontakt til ambassaden i forvejen, hvis du skal søge om pas til et mindreårigt barn, der ikke er blevet født i Tyskland, for at afklare, om der kræves navneerklæring efter tysk lovgivning, der ikke kan foretages hos myndighederne inden for de tyske grænser.

Skal jeg møde op personligt for at bestille biometrisk pas?

Det er nødvendigt at møde op personligt for at scanne fingeraftryk.

Bemærk, at du skal bestille en ny tid, hvis du ikke rettidigt møder op til den aftale tid.

Omkostninger

Gebyret for udstedelse af et biometrisk rejsepas i udlandet er som udgangspunkt 81 € for personer, der er fyldt 24, og 58,50 € for personer, der endnu ikke er fyldt 24. Gebyret skal betales ved bestilling i Euro med kredit-/debitkort (Visa eller Mastercard) eller i kontanter i Danske Kroner.

Hvis ansøgeren er registreret i Tyskland eller Sverige skal samtykke til udstedelse hentes hos den ansvarlige pasmyndighed, hvilket medfører et forhøjet gebyr på hhv. 141 € for personer, der er fyldt 24, og 96 € for personer under 24.

Ligeledes er der et gebyr på 83,96 EUR (ca. 623 DKK) på at aflevere ansøgningen hos de honorære konsuler i Aarhus og Odense. Yderligere er der omkostninger for porto for at frem- og tilbagesendelse dokumenterne til ambassaden samt for transport af passet.

Bemærk: Hvis du ønsker at få tilsendt det udstedte id med posten, skal du betale for forsendelse. Det koster aktuelt 145 DKK (februar 2021).

Sagsbehandlingstid

Pasinformationerne sendes elektronisk til det statslige trykkeri i Berlin. Derefter går der som regel omkring 6-8 uger, eller længere, hvis der skal indhentes flere dokumenter. Der går omkring to uger mere med forsendelse, hvis bestillingen går over de honorære konsuler.

I hastesituationer kan der søges om exprespas hos ambassaden i København, der som regel er fremme efter to uger. Det er dog mod et højere gebyr.

Det er også muligt at bestille pas eller identifikationskort hos tyske pasmyndigheder tæt på grænsen (som i Flensborg, Harreslev/Harrislee og Sydtønder/Südtondern). I så fald er der også et højere gebyr, da myndighederne ikke har Danmark som ansvarsområde.

Det er vigtigt at ringe til myndigheden først for at få afklaret eventuelle spørgsmål i forvejen:
Stadt Flensburg: + 49 461 85 21 24
Gemeinde Harrislee: + 49 461 461 70 60
Amt Südtondern, Niebüll: + 49 4661 601-444

Også ved at gå igennem myndighederne i Tyskland er det vigtigt, at der er styr på navne- og familieretslige spørgsmål i forvejen.

Du kan bruge kontaktformularen til at spørge direkte hos ambassaden.

Det er også muligt at bestille pas eller identifikationskort hos de tyske pasmyndigheder tæt på grænsen (som i Flensborg, Harreslev/Harrislee og Sydtønder/Südtondern). I så fald opkræves et højere gebyr, da disse myndigheder ikke har Danmark som ansvarsområde.

Det er vigtigt at ringe til myndigheden først:

Stadt Flensburg: + 49 461 85 21 24
Gemeinde Harrislee: + 49 461 70 60
Amt Südtondern, Niebüll: + 49 4661 601-444

Også ved at gå igennem myndighederne i Tyskland er det vigtigt, at der i forvejen er styr på navne- og familieretslige spørgsmål.

Ved børn, der ikke er født i Tyskland, bedes om altid at kontakte ambassaden først for at få afklaret, om det er nødvendigt med en navneerklæring efter tysk lov. Navneerklæringer kan ikke afgives hos myndighederne i Tyskland.


Børnerejsepas

 • Siden den 01.11.2007 udstedes børnerejsepas kun med gyldighed på op til 6 år og maksimalt frem til og med barnet fylder 12 år.
 • Udstedelse af børnerejsepas kræver altid samtykke fra forældre eller værge.
 • Barnet skal være til stede personligt ved ansøgningen.
 • Der skal altid være et billede i barnerejsepasset, der kan aktualiseres efter behov senere.
 • Generelt er børnerejsepasset tilstrækkeligt for ophold i udlandet. Vi anbefaler dog at undersøge vilkårene ved planlagte ophold i lande uden for Europa, hvor der til tider kan kræves biometrisk pas (ligesom for voksne).

Du kan bestille børnerejsepas på ambassaden i København og hos vores honorære konsuler i Aarhus og Odense.

Hvad skal jeg bruge for at bestille et børnerejsepas?

 • Den fuldstændigt udfyldte formular (på tysk)
  Udfyld venligst formularen på computeren og medbring en udskrift.
 • Aktuelt tysk identifikationskort, rejsepas eller børnerejsepas, også hvis det er udløbet
 • Aktuelt, biometrisk lysbillede, der lever op til de nye krav til pasbilleder
 • Fødselsattest:
 • Tysk fødselsattest ved fødsel i Tyskland
 • eller dansk fødselsattest ved fødsel i Danmark
  Ved fremlæggelse af dansk fødselsattest (ikke personattest) kræves "Bekræftelse af fødested/Confirmation of Place of Birth", der kan fås hos kirkekontoret.
 • eller personattest (udskrift fra Folkeregisteret)
  Personattest skal fremlægges i original, underskrevet og med kirkekontorets stempel - det er ikke tilstrækkeligt med udskrift fra e-Boks.
 • eller, ved fødsel i et andet land end Danmark eller Tyskland, fødselsattest fra dette land
 • Forældrenes rejsepas/identitetskort
  Begge forældre/værger skal være til stede under ansøgningen.
 • Retmæssigt ophold:
 • Dansk pas ved dansk statsborgerskab
 • eller opholdsbevis eller bopælsattest (udskrift fra personregisteret med oplysning af statsborgerskab)
 • eller bevis for registrering og gult sygesikringskort af mindst én forældre/værge
 • Afmeldingsbevis fra de tyske myndigheder (Einwohnermeldeamt), hvis barnets sidste pas blev udstedt i Tyskland
 • Hvis nødvendigt: Afgørelse af forældremyndighed (f.eks. skilsmissebevilligelse, dødsattest)
 • Hvis nødvendigt: Forældrenes vielsesattest
 • Hvis nødvendigt: Dokumentation af en gyldig anerkendelse af faderskab
  Ved dansk anerkendelse af faderskab: "Bekræftelse af omsorgs- og ansvarserklæring/Confirmation of statement of Care and Responsibility"); bemærk at den ikke er det samme som en udskrift af den digitale anerkendelse og fås på kirkekontoret.
 • Hvis nødvendigt: Tysk dokumentation til barnets navneføring
 • Hvis nødvendigt: Dokumentation af erhverv af tysk statsborgerskab (indfødsretsbevis), hvis ingen af forældrene er tyske statsborgere
 • Hvis nødvendigt: Dokumentation af erhverv af flere statsborgerskab (indfødsretsbevis), f.eks. dansk eller svensk
 • Hvis nødvendigt: Tabs- eller tyverianmeldelse fra politiet

Alle dokumenter skal fremlægges som original eller attesteret kopi. Bemærk, at ansøgninger kun kan behandles, når alle dokumenter fremligger. I enkelte tilfælde kan flere dokumenter efterspørges i forløbet.

Vi skal gøre opmærksom på, at der i enkelte tilfælde kan kræves yderligere dokumenter som ved forældrenes skilsmisse, naturalisation eller når der skal bruges oversættelser.

Bemærk: Hvis forældrene er gift, men har beholdt forskellige efternavne efter tysk lovgivning, skal de efter tysk lov bestemme barnets efternavn. Dette gælder også for børn med ugifte forældre, hvis barnet skal have farens efternavn. Dette afgøres med en fælles navneerklæring på ambassaden, der fremsender til rette tyske civilstandskontor.

Hvis du har flere spørgsmål omkring navnelovgivningen eller rejsepas kan du bruge kontaktformularen.

Tyske statsborgeres navneføring skal altid ses ud fra tysk lovgivning. Derfor er eventuelle navneændringer og erklæringer i Danmark som udgangspunkt ugyldige for det tyske retsområde. Dette gælder også navneerklæringer i forbindelse med indgåelse af ægteskab i Danmark.

Hvis du har spørgsmål omkring navneloven kan du læse mere i vores oplysninger om navneændringer ved ægteskab, skilsmisse eller død af ægtefælle. (Kommer snart på dansk.)

Navneændringer foretaget i udlandet som tilbagetagelse af fødselsnavn efter skilsmisse eller navneændringer efter dansk lovgivning er grundlæggende ugyldige efter tysk lovgivning.

Hvis du er i tvivl om der kræves muligvis en navneerklæring eller om den overhovedet er mulig i dit tilfælde kan du henvende dig igennem kontaktformularen. Husk at oplyse de vigtigste detaljer omkring dit spørgsmål.

Du bedes også tage kontakt til ambassaden i forvejen, hvis du skal søge om pas til et mindreårigt barn, der ikke er blevet født i Tyskland, for at afklare, om der kræves navneerklæring efter tysk lovgivning, der ikke kan foretages hos myndighederne inden for de tyske grænser.

Omkostninger

Gebyret for udstedelse af et børnerejsepas i udlandet er som udgangspunkt 26 €. Gebyret skal betales ved bestilling i Euro med kredit-/debitkort (Visa eller Mastercard) eller i kontanter i Danske Kroner.

Hvis barnet er registreret i Tyskland kræves der et øget gebyr grundet det manglende ansvarsområde, da der skal indhentes tilladelser hos den ansvarlige myndighed i Tyskland.

Ved ansøgning hos en honorær konsul skal der betales yderligere 350 DKK for identifikation af forældrene og bekræftelse af deres underskrift samt porto for fremsendelse af dokumenter og pas.

Sagsbehandlingstid

Bearbejdningstiden er som regel et par dage.

En ansøgning hos de honorære konsuler i Aarhus og Odense tager omkring to uger.

Det er også muligt at bestille pas hos de tyske myndigheder tæt på den danske grænse (Flensborg, Harrislee, Südtondern), hvilket dog også øger omkostningerne grundet manglende ansvarsområde. Ring altid i forvejen, før du møder op hos en myndighed i Tyskland.

Hvis barnet ikke er født i Tyskland er det vigtigt at afklare med ambassaden i forvejen, om det skulle være nødvendigt med en navneerklæring efter tysk lovgivning, da dette ikke kan foretages af myndighederne i Tyskland.

Pasmyndighed Flensburg: + 49 461 85 21 24
Gemeinde Harrislee: + 49 461 461 70 60
Amt Südtondern, Niebüll: + 49 4661 601-444

Det er også muligt at bestille pas eller identifikationskort hos de tyske pasmyndigheder tæt på grænsen (som i Flensborg, Harreslev/Harrislee og Sydtønder/Südtondern). I så fald opkræves et højere gebyr, da disse myndigheder ikke har Danmark som ansvarsområde.

Det er vigtigt at ringe til myndigheden først:

Stadt Flensburg: + 49 461 85 21 24
Gemeinde Harrislee: + 49 461 70 60
Amt Südtondern, Niebüll: + 49 4661 601-444

Også ved at gå igennem myndighederne i Tyskland er det vigtigt, at der i forvejen er styr på navne- og familieretslige spørgsmål.

Ved børn, der ikke er født i Tyskland, bedes om altid at kontakte ambassaden først for at få afklaret, om det er nødvendigt med en navneerklæring efter tysk lov. Navneerklæringer kan ikke afgives hos myndighederne i Tyskland.


Midlertidigt rejsepas

 • Et midlertidigt rejsepas er et rejsepas med forkortet gyldighed, normalt et år, og som ikke kan forlænges.
 • Det udstedes kun undtagelsesvis, som regel når det ikke kan nås at udstede et almindeligt rejsepas.
 • Det midlertidige rejsepas er maskinlæsbart, indeholder dog ingen elektroniske biometriske informationer.
 • Et midlertidigt rejsepas giver ikke adgang til indrejse i USA uden visum, ligesom det ikke nødvendigvis anerkendes af flere andre lande til indrejse eller visumfri indrejse. Det er derfor vigtigt, at du informerer dig i forvejen om indrejsebestemmelserne i de lande, du har tænkt dig at rejse til.

Dertil gælder de samme krav som ved ansøgning om biometrisk pas.

Hvis du har flere spørgsmål kan du bruge kontaktformularen.

Omkostninger

Gebyr for at udstede midlertidigt rejsepas i udlandet er 39 €. Hvis ansøgeren er registreret i Tyskland kræves der et øget gebyr på 65 € grundet det manglende ansvarsområde, da der skal indhentes tilladelser hos den ansvarlige myndighed i Tyskland.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er som regel et par dage.

Identitetskort (Personalausweis)

Generelt

For at bestille et identitetskort skal du møde op personligt på den tyske ambassade. Mindreårige under 16 år kan ikke selv bestille identitetskort, men skal møde selv op personligt med deres værge. Identitetskortet er gyldigt i 6 år, hvis personen er under 24 år gammel, ellers i 10 år.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er omkring 6-8 uger, eller længere, hvis der skal indhentes flere dokumenter såsom navneerklæringer.

Identitetskortet er et multifunktionskort i kreditkortstørrelse, der rummer en kontaktløs chip. Hvis det ønskes, kan den biometriske sikkerhed øges ved at chippen, ud over pasbilledet, også gemme ejerens fingeraftryk. Aftrykkene kan kun aflæses af myndigheder såsom grænsepoliti og lignende. Du finder flere informationer om kortets online-funktioner her (på engelsk).

Ellers gælder de samme krav som ved ansøgning om biometrisk pas.

Omkostninger

Gebyret for udstedelse af identitetskort i udlandet er som udgangspunkt 58,80 € for personer, der er fyldt 24, og 52,50 € for personer, der endnu ikke er fyldt 24. Gebyret skal betales ved bestilling i Euro med kredit-/debitkort (Visa eller Mastercard) eller i kontanter i Danske Kroner.

Det er også muligt at bestille pas eller identifikationskort hos de tyske pasmyndigheder tæt på grænsen (som i Flensborg, Harreslev/Harrislee og Sydtønder/Südtondern). I så fald opkræves et højere gebyr, da disse myndigheder ikke har Danmark som ansvarsområde.

Det er vigtigt at ringe til myndigheden først:

Stadt Flensburg: + 49 461 85 21 24
Gemeinde Harrislee: + 49 461 70 60
Amt Südtondern, Niebüll: + 49 4661 601-444

Også ved at gå igennem myndighederne i Tyskland er det vigtigt, at der i forvejen er styr på navne- og familieretslige spørgsmål.

Ved børn, der ikke er født i Tyskland, bedes om altid at kontakte ambassaden først for at få afklaret, om det er nødvendigt med en navneerklæring efter tysk lov. Navneerklæringer kan ikke afgives hos myndighederne i Tyskland.


Sagsbehandlingstid

Identitetskortets data sendes elektronisk til det statslige trykkeri i Berlin. Derefter går der som regel omkring 6-8 uger, eller længere, hvis der skal indhentes flere dokumenter.

Bopælsændring

Det er ikke obligatorisk at få ændret bopæl i pas eller identifikationskort. Det er dog en god idé hvis du skal rejse uden for Europa.

For at få foretaget en ændring af din bopæl skal du bestille tid under rubrikken pasansøgning og møde op med følgende originale dokumenter:

 • Den udfyldte formular (på tysk)
  Udfyld venligst formularen på computeren og medbring en udskrift.
 • Afmeldingsbevis fra Tyskland eller det land, hvor dit sidste pas blev udstedt
 • Dit aktuelle pas/identifikationskort
 • Retmæssigt ophold:
 • Dansk pas ved dansk statsborgerskab
 • eller opholdsbevis eller bopælsattest (udskrift fra personregisteret med oplysning af statsborgerskab)
 • eller bevis for registrering og gult sygesikringskort

Formularer og referenceark til pasbilleder (tysk)

Tilbage til begyndelsen