Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Skilsmisse

To træ figurer i bryllups design vender blikket fra hinanden

Skilsmisse, © colourbox

30.04.2018 - Artikel

For det tyske retsområde gælder et ægteskab ikke som opløst efter en skilsmisse i udlandet, indtil den udenlandske skilsmissedom er blevet godkendt af den ansvarlige justitsmyndighed i Tyskland.

Anerkendelse af udenlandske afgørelser i skilsmissesager

Udenlandske skilsmisser skal anerkendes til at være gyldige i det tyske retsområde. Dette sker mod ansøgning. En formel anerkendelsesproces er ikke nødvendig for sager fra medlemsstater i EU – ud over Danmark – hvis sagen blev indledt efter 1. marts 2001 eller et senere tidspunkt, på hvilket staten opnåede medlemskab.

En godkendelse af skilsmissen er heller ikke nødvendig, hvis begge ægtefæller på afgørelsestidspunktet udelukkende havde statsborgerskab i det land, der håndterede skilsmissen, dvs. uden dobbelt statsborgerskab. Dette gælder ikke for såkaldte private skilsmisser.

Hvem er den ansvarlige myndighed?

Den ansvarlige myndighed er justitsforvaltningen eller den højeste landsret i den tyske delstat, hvor en af de forhenværende ægtefæller har sin almindelige tilknytning. Hvis ingen af ægtefællerne har bopæl i Tyskland afgøres den ansvarlige deltstat af, hvor i Tyskland der skal indgås nyt ægte- eller partnerskab, hvis det er tilfældet. Hvis ingen af de forhenværende ægtefæller har bopæl eller skal indgå i et nyt ægteskab i Tyskland er den ansvarlige myndighed senatsforvaltningen i Berlin:

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung in Berlin
Salzburger Straße 21 – 25
10825 Berlin

Du kan finde flere informationer samt ansøgningsformularen på senatsforvaltningens webside.

Bemærk, at en tysk statsborgers efternavn ikke ændres ved ægteskab eller skilsmisse, men at der kræves en navneerklæring. Du kan læse mere om navneerklæring efter skilsmisse Ensidig navneerklæring ved opløsning af ægteskab

Tilbage til begyndelsen