Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Særlige ydelser for ikke-jødiske ofre for nationalsocialismen

04.05.2021 - Artikel

Ifølge en ny retningslinje tilbydes personer, der er blevet forfulgt under nationalsocialismen, og som allerede har modtaget en enkeltydelse fra WDF, en særlig corona-ydelse på hhv. 1.200€ for 2021 og 2022. Denne særydelse skal søges skriftligt til Tysklands Finansministerium.

For at hjælpe med øget behov på grund af pandemien kan ikke-jødiske ofre for nationalsocialistisk forfølgelse søge en såkaldt corona-særydelse, der består af to enkeltydelser på hhv. 1200 EUR for 2021 og 2022.

Forudsætning er, at ansøgeren allerede har modtaget en enkeltydelse, dvs. ikke modtager ydelser løbende, efter Tysklands regerings regler for tildeling af midler til ikke-jødiske ofre for nationalsocialistisk forfølgelse som hjælp i enkeltsager, i rammerne fra 26. august 1981 for kompensation, iflg. formuleringen fra 7. marts 1988 (WDF).

Ydelsen udbetales kun ved ansøgning.
Ansøgningen kan henvendes uformelt til Tysklands finansministerium:
Bundesministerium der Finanzen
- Dienstsitz Bonn -
Referat V B 3
Postfach 13 08
53003 Bonn
TYSKLAND

Ansøgningen skal indeholde ansøgerens navn, fødselsdato og fødselssted. Så vidt muligt skal den også indeholde journalnummer og dato for den godkendte enkeltydelse. Desuden skal der vedlægges kopi af gyldigt identifikationsdokument, f.eks. rejsepas, samt et bekræftet gyldigt livscertifikat. Hvis ansøgeren bor i udlandet, skal begge dokumenter være bekræftet notarielt. Ansøgningen behandles hurtigere, hvis den allerede indeholder bankoplysninger.

Læs mere om ansøgning og rettigheder her. Eventuelle spørgsmål kan også rettes til ambassaden.

Se også udvidelsen af særydelserne her.

Formularer til livscertifikat og bankoplysninger

Tilbage til begyndelsen