Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Mindeshøjtidelighed for slaget ved Dybbøl Banke 1864

Soldater står på række på Dybbøl Banke

Dybbøl Banke, © Jens Peter Rasmussen

09.05.2018 - Artikel

Den 18.04.2018 besøgte Den Tyske Ambassades stedfortrædende ambassadør Anke Meyer sammen med militærattachéens stab den årlige mindehøjtidelighed for de faldne soldater under slaget om Dybbøl Banke i april 1864

Under de fem uger, som belejringsslaget varede, indtil de prøjsiske tropper indtog stillingen den 18.04.1864, døde mere end 4200 danske og ca. 1200 prøjsiske soldater. Som følge af slaget mistede Danmark omkring en tredjedel af sit territorie og ca. en million indbyggere til det daværende Prøjsen.

Ud over Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen samt bypræsident Swetlana Krätschmar deltog også talrige soldaterforeninger, veteraner, det danske hjemmeværn samt tyske repræsentanter for Bundeswehrs landskommando Schleswig-Holstein med en delegation under oberst Ralf Güttler.

I sin tale takkede oberstleutnant Claus Klaris, repræsentanten for hjemmeværnet, for den store deltagelse og tilslutning fra begge sider i nedlæggelse af kranse og blomster. De vidner om gensidig respekt for alle soldater, der har måttet betale den højeste pris i slaget. Dertil fremhævede han, at denne anledning skal minde os om, hvad vi har til fælles, ikke om vores forskelle.

Genreal holder tale ved Dybbøl Banke
Dybbøl Banke© Jens Peter Rasmussen
Tilbage til begyndelsen