Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Forsvarsattachéstaben

Fregat Hamburg før stormanøver Northern Coasts i Nordsøen

Fregat Hamburg, © dpa

13.04.2018 - Artikel

Forsvarsattachéstaben varetager alle militærpolitiske, militære, forsvarstekniske og forsvarsøkonomiske opgaver hos Forbundsrepublikken Tysklands Ambassade i Danmark.

Derved repræsenterer forsvarsattachéen, som stabens leder, den tyske hær,  Bundeswehr, overfor værtsstaten samt oplyser om den tyske forsvarspolitik, om forsvarstekniske og om forsvarsøkonomiske anliggender.

Blandt forsvarsattachéens opgaver er især vejledning af ambassadøren i alle sikkerheds- og militærpolitiske spørgsmål samt at fremme samarbejdet mellem Danmarks og Tysklands væbnede styrker.

For tyske og danske virksomheder er forsvarsattachéen samtalepartner i om forsvarstekniske og om forsvarsøkonomiske anliggender, og til dette formål er han også i kontakt med danske virksomheder.

Flere informationer (på tysk):

Tilbage til begyndelsen