Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Oprettelse og bekræftelse af dokumenter, oversættelser

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

Artikel

Du skal skrive under på et dokument foran en konsulær embedsmand på en tysk ambassade?

Generelle oplysninger

Du skal skrive under på et dokument foran en konsulær embedsmand på en tysk ambassade?
Her kan du finde ud af mere om, hvordan tysk ret skelner i to forskellige oprettelser af offentlige dokumenter: Som underskriftsbekræftelse og som notariel bekræftelse. Begge tager grundlæggende form af at underskrive et dokument, og hvilken form gælder eller er påkrævet hvornår, retter sig efter lovgivningen.

Bemærk: Der gælder særlige regler for tyske statsborgere med bopæl i Sydsverige. Ansøgning med bopæl i Sverige

Bekræftelse af underskrifter

En bekræftelse af en underskrift er den ”nemmere” form. Her bekræfter en notar eller embedsmand, at det er den rette person, der underskriver dokumentet. Dokumentet skal underskrives personligt foran embedsmanden eller godkendes af ham.

I så fald er det ikke påkrævet at gennemgå dokumentets retslige konsekvenser, og ofte er det helt tilstrækkeligt for at et givet dokument bliver retsligt bindende.

Nogle eksempler:

 • Godkendelseserklæring: Godkendelse af en kontrakt, der allerede er blevet underskrevet i Tyskland.
 • Ansøgning om straffeattest
 • Erklæring ved frasigelse af arv
 • ”Simple” fuldmagter: En fuldmagt, der ikke er stærkt retsligt bindende, f.eks. en genkaldelig fuldmagt til en enkel retslig transaktion
 • Registrering af virksomhed

Når du møder til din aftale til bekræftelse af en underskrift bedes du huske:

 • Dokumentet, der skal underskrives
 • Kontrakten, hvis der er tale om en godkendelseserklæring
 • Gyldigt id med billede (pas, tysk id eller kørekort)
 • Bopælsattest, gult sygesikringsbevis

For at få bekræftet en underskrift i ambassaden skal du bestille en tid. Hos en honorær konsul skal du lave en aftale per mail eller undtagelsesvist telefonisk.

Gebyret for bekræftelse af en eller flere underskrifter i en udstedelse er på 56,43 EUR. Gebyret kan enten betales i EUR med kredit-/debitkort (Visa eller Mastercard), eller kontant i DKK.

Under visse omstændigheder kan en underskriftsbekræftelse også udføres af en dansk ”Notarius Publicus“. Tag venligst selv kontakt til den tyske myndighed, som dokumentet skal bekræftes for, om de godkender dette.

Ambassaden bekræfter ikke underskrifter ved køb af grunde.

Identitetskontrol og bekræftelser ved bankforretninger:
På grund af ny lovgivning til at undgå pengevask er det ikke muligt for tyske ambassader at udføre identitetskontrol eller bekræftelse af underskrifter ved oprettelse af bankkonti, kreditter og lignende bankforretninger. Den eneste gældende undtagelse er ved oprettelse af en låst konto, hvis det er nødvendigt i forbindelse med en visaansøgning af en udenlandsk studerende. Du kan læse mere om oprettelse af en låst konto her på tysk og engelsk.

Bekræftelse af fotokopier

Ambassaden og vores honorære konsuler kan bekræfte kopier ved fremlæggelse af det originale dokument. Gebyret for bekræftelse af kopier af et dokument, der bliver lavet af ambassaden, er 31,50 EUR uanset dokumentets omfang. Kopier er inkluderet i gebyret. Det er gratis, hvis kopierne skal bruges til at påbegynde en uddannelse i Tyskland, hvilket du skal dokumentere, når du møder op.

Gebyret kan enten betales i EUR med eget kredit-/debitkort (Visa eller Mastercard), eller kontant i DKK.

For at få bekræftet kopier i ambassaden skal du bestille en tid. Hos en honorær konsul skal du lave en aftale per telefon eller mail.

Notariel bekræftelse

Ikke alle behandlinger af dokumenter, som kan foretages i Tyskland, kan også blive udført i udlandet. Det ligger op til ambassadens embedsmænds egne vurderinger, og de er ikke forpligtet til at udføre alle bekræftelser. Derfor bedes du spørge i forvejen, hvis du er i tvivl om den bekræftelse, som du har brug for, kan blive udført og hvilken dokumentation du i givet fald skal tage med.

Nogle eksempler:

 • Erklæring på tro og love
 • Ansøgning om udstedelse af arvebevis
 • Ansøgning om udstedelse af bevis til bobestyrer
 • Anerkendelse af faderskab
 • Underholdsforpligtelse

Ambassaden bekræfter ikke underskrifter ved køb af grunde.

Bemærk, at en notariel bekræftelse ikke kan udføres af en honorær konsul. For at oprette et dokument for en retslig handling skal du altid aftale en tid i forvejen med den ansvarlige konsulære embedsmand i ambassaden i København.


Oversættelser

Hvis du har brug for en oversættelse henviser vi til at du finder en professionel oversætter.

nach oben