Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Gedenkfeier zum 103. Jahrestag der Skagerrakschlacht

Kranzniederlegung

Oberstleutnant i.G. Sven Voigtmann zusammen mit Herrn Honorarkonsul Klaus Schäfer bei der Gedenkfeier zum 103. Jahrestag der Skagerrakschlacht vom 31. Mai bis zum  1. Juni 1916 in Thyborøn, © Knud Jakobsen

04.06.2019 - Artikel

Am 1. Juni nahm der Militärattaché der Botschaft zusammen mit Honorarkonsul Schäfer an der Gedenkfeier zum 103. Jahrestag der Skagerrakschlacht vom 31.Mai bis zum 01.Juni 1916 in Thyborøn teil.

Am 1. Juni 2019 nahm der Militärattaché der Deutschen Botschaft Kopenhagen Oberstleutnant i.G. Sven Voigtmann im Namen des Botschafters Herrn Andreas Meitzner zusammen mit Herrn Honorarkonsul Klaus Schäfer an der Gedenkfeier zum 103. Jahrestag der Skagerrakschlacht vom 31. Mai bis zum 1. Juni 1916 in Thyborøn teil.

Kranzniederlegung
Oberstleutnant i.G. Sven Voigtmann zusammen mit Herrn Honorarkonsul Klaus Schäfer bei der Gedenkfeier zum 103. Jahrestag der Skagerrakschlacht vom 31. Mai bis zum  1. Juni 1916 in Thyborøn© Knud Jakobsen

Anlässlich dieses Jahrestages legte OTL i.G. Voigtmann zusammen mit Herrn Honorarkonsul Klaus Schäfer einen Kranz zu Gedenken an die Opfer und Verwundeten der Schlacht nieder. In seiner Rede betonte OTL i.G. Voigtmann die Wichtigkeit der Befassung mit der Geschichte von Kriegen sowie den Lehren daraus und dankte dem Gründer des Sea War Museums Herrn Gerd Norman Andersen sowie dem Bürgermeister der Kommune Lemvig Herrn Erik Flyvholm für die akribische Aufarbeitung der Geschichte.

Darüber hinaus fand anlässlich dieses Ereignisses die Ernennung von Reinhard Scheer-Hennings zum internationalen Botschafter des Sea War Museums in Thyborøn statt. Reinhard Scheer-Hennings ist der Urenkel des Kommandeurs der deutschen Hochseeflotte in der Skagerrakschlacht Admiral Reinhard Scheer.

Herr Reinhard Scheer-Hennings übernimmt das Ehrenamt als Nachfolger von Nicholas Jellicoe, des Enkels des Kommandeurs der „Grand Fleet“ Admiral John Jellicoe während der Skagerrakschlacht 1916.

Die Skagerrakschlacht zwischen der britischen „Grand Fleet“ und der deutschen Hochseeflotte, gilt als größte Seeschlacht aller Zeiten. Sie endete mit einem Unentschieden zwischen beiden Parteien, jedoch mit hohen Verlusten auf beiden Seiten. Insgesamt kamen während dieser Schlacht über 8500 Seeleute um und über 1500 wurden verwundet. Das Sea War Museum in Thyborøn hat es sich zur Aufgabe gemacht die Geschichte dieser Seeschlacht, aber auch der Seeschlachten des 1. Weltkrieges in der Nordsee zu erzählen. Dabei geht es nicht um die Verherrlichung der Kriegsgeschehnisse sondern darum aufzuzeigen, welche Folgen die kriegerischen Auseinandersetzungen auf See hatten, nach dem Motto:

„Der Krieg ist eine Tragödie und darf nicht verherrlicht werden, aber die Geschichte muss erzählt werden, und die Opfer dürfen nicht vergessen werden.“

Es gilt das geprochene Wort.

Kære borgermester Erik Flyvholm,
Kære Direktør Gert Norman Andersen,
Kære Søren Gade,
Kære hr. Reinhard Scheer-Hennings,
Kære Reverend Marianne Boesen,
Kære gæster,

jeg takker for jeres invitation og muligheden for at lægge en krans til minde om ofrene ved Jyllandslaget fra 31. maj 1916 til 1. juni 1916.

Først og fremmest vil jeg gerne sende jer de varmeste hilsner fra min ambassadør Andreas Meitzner, som desværre ikke kan være her i dag på grund af en anden aftale.

Kære hr. Reinhard Scheer-Hennings, på ambassadørens vegne vil jeg gerne meddele Dem de allerbedste ønsker til udnævnelse som ambassadør for Sea War Museum Jylland.

I min korte tale vil jeg gerne henlede opmærksomheden på de tusindvis af ofre, der døde i hele verdens største søfartsslag. Over 8.500 søfolk mistede deres liv på det tidspunkt. Og selvom begge sider havde fejret sig som en vinder, kan man sige fra dagens perspektiv, at der ikke var nogen vindere. Magtbalancen i Nordsøen forblev som den var.

Hvis vi ser på ofrene i denne krig, så viser dette eksempel, at vi skal forstå, hvad det betyder at gå i krig. Først og fremmest betyder det død og umådelig lidelse for alle berørte og deres familiemedlemmer.

„Det var fuldstændigt vanvid at dræbe hinanden på en sådan industriel skala,“ skriver senere Innes McCartney, en britisk forfatter, dykker, historiker og undervandsarkæolog.

Da den britiske telegrafist J. Croad efter Jyllandslaget så på dækket på sit skib HMS Broke om morgenen, beskriver han situationen kun med sarkasme. „48 mand fra vores besætning var døde og lemlæstet til ukendelighed. Det tog fem timer at smide det overbord, hvad der var tilbage af vores kammerater - det var den berømmelse og herlighed vi havde.“

Jeg er glad for, at Sea War Museet her i Thyborøn, ud over at udforske slaget og historien, også fokuserer på krigens meningsløshed, ved at pege på den grimme side af krigen: „Krig er en tragedie og skal ikke forherliges, men historien skal fortælles, og ofrene bør huskes.“

I dag, når konflikter i verden hurtigt kan blive en krig, er det vigtigere end nogensinde at huske igen og igen, at krige ikke betyder konfliktløsning, men næsten altid øger lidelsen.

Og ja, jeg er fuldstændig enig i at vi har ingen fjender. Det er krigen selv, som, er fjenden.

nach oben