Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Ansøgning om tilbagevirkende registrering af fødsel og ægteskab samt navneerklæringer

Artikel

Her kan du læse om de vigtigste trin på vejen til at registrere en fødsel eller et ægteskab i Danmark med tilbagevirkende kraft samt om at afgive en navneerklæring, der gælder i Tyskland.

Trin 1: Udfyld ansøgnings-/erklæringsformular

Udfyld venligst formularen på computeren.

Trin 2: Nødvendige dokumenter

Hvilke dokumenter skal jeg sende til ambassaden i forvejen og tage med som original senere?

 • Den fuldstændigt udfyldte ansøgningsformular (udfyldes og udskrives på pc, men må ikke underskrives hjemmefra) som du kan hente på denne side. Ved navneerklæringer må der kun vælges én af de navneretslige muligheder. Ved registrering af fødsel: Hvis en navneerklæring er nødvendig, skal der på side 4 vælges kun én af de navneretslige muligheder, og det er ikke nødvendigt at udfylde en særskilt formular. Spring afsnittet på side 4 helt over, hvis en navneerklæring ikke er nødvendig.
 • Alle parters fødselsattester
  Under parterne ved en navneerklæring i ægteskabet forstås ægtefællerne og eventuelle fælles børn. Ved en navneerklæring for børn eller en ansøgning om registrering af fødsel med tilbagevirkende kraft er det forældrene, barnet og eventuelle søskende.
  • ved fødsel i Tyskland: tysk fødselsattest
  • eller ved fødsel i Danmark: Personattest med tysk sprogbilag iflg. EU-forordning 2016/1191
   Personattesten skal fremlægges som original, ikke som udskrift fra e-boks. Derfor skal den bestilles fra kirkekontoret, hvor man også kan få et sprogbilag, der ikke automatisk følger med.
  • eller fødselsattest fra et andet land end Danmark eller Tyskland med oversættelse
   Om der gælder noget særligt for fødselsattesten kan man se på websiden for ambassaden i det pågældende land. Der er muligvis behov for apostille eller legalisering til bekræftelse af dokumentet som original.
 • Vielsesattest ved ægtepar eller gifte forældre, hvis relevant med tysk oversættelse
 • Hvis relevant en gyldig anerkendelse af faderskab: Dansk „Bekræftelse af afgivet omsorgs- og ansvarserklæring“.
  Det er ikke det samme som udskriften efter den gennemførte elektroniske anerkendelse og skal fås fra kirkekontoret.
 • Ved tilbagevirkende registrering af fødsel: Dokumentation af fødselstidspunktet fra „vuggekort: Tillykke det er en pige/dreng“ eller „fødselsjournal“, via moren fra sundhed.dk
 • Hvis relevant dokumentation af alle tidligere ægteskab/partnerskab og deres opløsning
  Bemærk: Ved skilsmisse i udlandet kan det tyske civilstandskontor kræve anerkendelse af skilsmissen i Tyskland. Læs mere om skilsmisse i udlandet her.
 • Alle parters gyldige rejsepas eller id-kort (Personalausweis)
 • Aktuel udskrift af bopælsattest på tysk med oplysninger om statsborgerskab og den tyske parts efternavn. Hvis relevant også den anden parts, hvis der er sket navneændring i Danmark.
  Attesten kan fås fra dansk Borgerservice eller fra borger.dk
 • Afmelding fra tysk bopæl eller aktuel „Meldebescheinigung“ af tysk bopæl af personer, der allerede har haft tysk bopæl.
 • Hvis relevant tysk bekræftelse af statsborgerskab

Dokumenterne i denne liste er de mest almindelige, der skal fremlægges. Ambassaden tager forbehold for eventuelt at kræve yderligere dokumentation. Det samme gælder for eventuelle myndigheder i Tyskland, der kan have behov for flere dokumenter.

Principielt ja. Nogle civilstandskontorer har undtagelser for engelske formularer uden længere tekst.

Som regel findes danske dokumenter i en dansk-engelsk udgave. Ved civilt bryllup kan vielsesattesten også udstedes i en version på fem sprog (inkl. tysk). Siden EU-forordning 2016/1191 (EU-apostille-forordning) fra februar 2019 findes der også standardiserede oversættelsesnøgler i EU for civilstandsdokumenter som personattesten. På dansk hedder de hhv. sprogbilag eller oversættelseshjælp og er længere dokumenter, der kan udstedes på tysk af kirkekontoret. Bemærk, at du udtrykkeligt skal bede om dem sammen med det dokument, du bestiller.

Det er generelt ambassadens anbefaling at fremlægge en oversættelseshjælp sammen med danske dokumenter. Alternativt kan du også henvende dig til det pågældende kirkekontor for at høre, om det også godkender engelske udgaver.

For dokumenter udsted af et andet EU-land som Danmark er der siden EU-forordning 2016/1191 (EU-apostille-forordning) fra februar 2019 ikke længere brug for apostille eller legalisering. For dokumenter fra andre lande er det afhængigt af det enkelte civilstandskontors vurdering, som du kan henvende dig til for at høre deres krav og for at undgå forsinkelser i ansøgningen. Du kan finde flere oplysninger hos Tysklands Udenrigsministerium om krav om apostille eller legalisering.

Tyske dokumenter får du fra det civilstandskontor, der har registreret og dokumenteret den pågældende fødsel, ægteskabet eller lignende.

Danske dokumenter kan du enten få fra det ansvarlige kirkekontor eller fra kommunen.

Læs mere om tyske og danske dokumenter og hvor du ansøger om udstedelse her.

Trin 3: Forudgående gennemgang af dokumenterne og tidsbestilling til personligt fremmøde

Det er ikke muligt at bestille tid uden forudgående gennemgang af dokumenterne, så du skal først fremsende dokumenterne til ambassaden i København og afvente tilbagemelding. Det er bedst hvis du scanner dokumenterne og sender dem som PDF, sammen med de respektive ansøgninger eller erklæringer også som PDF, til mailadressen ne[at]kope.diplo.de. Du har også mulighed for sende dokumenterne med posten eller aflevere dem personligt.
Vi vil gennemgå dokumenterne hurtigst muligt og melde tilbage mht. tidsbestilling. Det er også muligt at få foretaget den nødvendige bekræftelse af underskrifter hos en honorær konsul. Oplys derfor også gerne i din mail, hvor og hvornår du ønsker at møde op.

Trin 4: Personligt fremmøde i ambassaden eller hos en af vores honorære konsuler

Skal jeg møde personligt for ansøgningen?

Ja, det er nødvendigt at møde personligt, da dine underskrifter på formularen skal bekræftes. Også kopier af dokumenterne, der skal fremsendes til tyske myndigheder, vil blive bekræftet, så du ikke er nødt til at sende originalerne. Følgende er nødt til at være til stede:

Ansøgning
Nødvendigt fremmøde
Naveerklæring for barn eller efterregistrering af fødsel inkl. navneerklæring
Begge forældre med forældremyndighed og børn over 14
Navneerklæring af ægteskab
Begge partnere
Naveerklæring for barn eller efterregistrering af fødsel inkl. navneerklæring for voksne
Ansøger
Efterregistrering af fødsel uden navneerklæring
En af forældrene med forældremyndighed
Efterregistrering af ægteskab uden navneerklæring
En af partnerne
Namensänderung nach Scheidung und Tod Ansøger

Hvad skal jeg tage med?

Selv hvis du allerede har sendt os scans af dine dokumenter skal du tage alle originalerne samt den udfyldte formular med. Husk desuden kreditkort eller kontanter i danske kroner til gebyrer.

Hvilke gebyrer skal jeg betale på stedet?

Bekræftelse af underskrifter ved navneerklæring eller registrering af fødsel eller ansøgning om registrering af ægteskab med tilbagevirkende kraft inkl. navneerklæring
79,57 EUR
Bekræftelse af underskrifter ved registrering af fødsel eller ansøgning om registrering af ægteskab uden navneerklæring
56,43 EUR
Bekræftelse af kopier af de nødvendige dokumenter (anset sidetal, gebyr er inkl. kopier)

25,38 EUR

Trin 5: Bearbejdning af ansøgning eller erklæring af det ansvarlige civilstandskontor i Tyskland

Efterfølgende vil din ansøgning/erklæring fremsendt til det ansvarlige civilstandskontor i Tyskland. Bemærk, at en navneerklæring først bliver gyldig, når den er kommet frem til civilstandskontoret. Hvis du har bestilt tid til at møde personligt hos en af vores honorære konsuler skal ansøgningsformular, kopi af ansøgningsformular, et sæt bekræftede kopier og et sæt ikke-bekræftede kopier sendes til ambassaden, der sørger for at de kommer videre til Tyskland.

Hvilket civilstandskontor er ansvarlig for den sidste bearbejdning?

Som regel er det civilstandskontoret på den aktuelle bopæl, eller din sidste bopæl i Tyskland. Hvis du aldrig har boet i Tyskland er det Standesamt I i Berlin.

Hvor længe tager bearbejdningen i det tyske civilstandskontor?

Tag venligst højde for en bearbejdningstid af navneerklæringer på mindst 2-3 måneder, der kan variere alt efter kontoret. Bearbejdning af registrering af fødsel med tilbagevirkende kraft kan også tage endnu længere tid.

Hvilke gebyrer kommer det tyske civilstandskontor til at opkræve?

Gebyrer bliver fastsat af de enkelte delstater og kan derfor variere. Til orientering kan du her se gebyrerne i Berlin:

Registrering i fødsels- eller ægteskabsregister (uanset udfald af ansøgningen)
80,00 EUR
Desuden, når udenlandsk ret skal anvendes
80,00 EUR
Udstedelse af fødselsattest, ægteskabsattest og bekræftelse af navne
12,00 EUR

Gebyrerne kan ikke betales hos ambassaden men skal betales direkte til det ansvarlige civilstandskontor, der vil henvende sig til dig, når din ansøgning er gået ind.

Hvordan finder jeg ud af udfaldet af min ansøgning?

Når bearbejdningen er afsluttet vil du modtage en bekræftelse af navneændring eller en tysk fødsels- eller ægteskabsattest, hvis du har bedt om det i ansøgningsformularen. Denne bekræftelse skal bl.a. bruges til at ansøge om nyt pas. Bemærk venligst, at dokumenterne i ambassaden vil blive destrueret efter afsluttet bearbejdning. Gem derfor originalerne godt!

nach oben