Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Databeskyttelse

05.12.2017 - Artikel

Vi tager beskyttelse af personlige data alvorligt. Her oplyser vi brugerne om, hvornår, hvilke og til hvilke formål der vil blive indsamlet data og hvordan de behandles.

Erklæring vedrørende indsamling og brug af personlige data 

a. I følgende oplyser vi om indsamling og brug af personlige data, der sker ved brug af vores webside. Personlige data er alle data, der kan relateres til dig personligt, såsom navn, adresse, e-mailadresser eller brugeradfærd.

b. Ved kontakt til os gemmer vi data som navn, e-mailadresse eller telefonnummer, der bliver sendt til os, til anvendelse ved kontakt og bearbejdning af forespørgsler. Dette følger de tyske ministeriers fælles retningslinjer. Retsgrundlaget for håndtering af personlige data er art. 6, stykke 1, litra e, EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) i forbindelse med § 3 af den tyske databeskyttelseslov (BDSG). At behandle personlige data, der formidles til os, er nødvendigt for at kunne besvare og bearbejde henvendelser.

Brugeranalyser

a. Hver gang, en bruger gør brug af internettilbuddet hos Det Tyske Udenrigsministerie og hver gang, en fil åbnes, bliver der midlertidigt gemt og forarbejdet data om denne proces i en protokolfil.

Dette trackingværktøj til brugeranalyse er konfigureret således, at det ikke indsamler personlige data hos brugerne. Desuden anonymiseres IP-adressens sidste to oktetter, så besøgende ikke kan forfølges videre. Værktøjet kører på vores egne servere i en sikker netværkszone, der er certificeret af det tyske datasikkerhedsministerie (BSI), så ingen data kan slippe ud.

Du kan også tilpasse indstillingerne i din browser, så besøg på websider slet ikke bliver registreret eller analyseret (do-not-track-indstilling). I så fald signalerer browseren til websider, om brugeren ønsker tracking eller ej. For at finde ud af, hvordan du aktiverer dette i din browser, kan du starte en internetsøgning på f.eks. "do not track [navnet på din browser]".

b. Følgende data bliver indsamlet af JavaScript-tracking:

 • request (filnavn af den tilgåede fil) med dato og klokkeslet
 • browser og version (f.eks. Internet Explorer 11)
 • browsersprog (f.eks. dansk)
 • anvendt styresystem (f.eks. Windows 10)
 • apparat, model, mærke
 • skærmopløsning
 • anvendte plugins (f.eks. Flash, Java)
 • referrer URL (siden du kommer fra)
 • anonymiseret IP-adresse
 • land, region og by for request
 • downloads
 • klik
 • antal anvendte formularer (afhængig af måldefinitioner)

Anvendelse af cookies

Ved tilgang af enkelte sider anvendes der såkaldte midlertidige cookies (også kaldet session cookies), for at lette navigationen. Disse session cookies anvender ikke personlige data og bliver ikke gemt efter sessionen. Der anvendes cookies ved brug af varekurven, der også slettes efter brug. Der anvendes ikke teknologi, der kan spore brugernes adfærd, som Java-applets eller Active-X-Controls.

Anvendelse af frivilligt oplyste informationer

Adresser og emailadresser, som vi får oplyst for at besvare henvendelser og bestillinger af informationsmateriale, bliver udelukkende anvendt til hvv. korrespondance eller den ønskede forsendelse.

Forsendelse af nyhedsbrev

a. Du kan abonnere på nyhedsbreve/newsletters, der holder dig informeret om nyheder og presseinformationer fra Det Tyske Udenrigsministerium eller til emner som rejse- og sikkerhedsvarsler.
b. Tilmelding til en af vores nyhedsbreve kræver såkaldt double-opt-in, dvs. at der vil blive sendt en e-mail til den oplyste adresse, hvorefter modtager skal bekræfte. E-mailadressen bliver først gemt til brug for forsendelse af nyhedsbreve efter dette. Denne behandling sker på grundlag af artikel 6, stk. 1 litra a, DS-GVO. Hvis tilmeldingen ikke bliver bekræftet inden for 24 timer, slettes oplysningerne automatisk.
c. Accept af at modtage vores nyhedsbrev kan tilbagekaldes når som helst, så nyhedsbrevet bliver afbestilt. Dette kan gøres ved at klikke på rette link, der følger med hver enkel e-mail.

Anvendelse af social-media-plug-ins

a. Indtil videre anvender vi tre plugins til sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram og Youtube (Google). Dertil bruger vi den såkaldte to-klik-model, dvs. der videregives ikke umiddelbart personlige data til udbyderne ved besøg af vores websider. Først ved aktivering af deres plugins videregives og gemmes data hos udbyderne (i USA hos udbydere, der holder til der). Vi anvender disse plugins for at byde vores brugere på mere interessant indhold, interaktion og flere informationer. Retsgrundlaget for brugen af plugins er artikel 6, stk. 1, litra e, DS-GVO i forbindelse med § 3 BDSG.

b. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at de sociale netværk anvender brugenes data som personlige informationer og ip-adresse svarende til deres egne retningslinjer for databeskyttelse og til erhvervsmæssige formål. Det kan du læse mere om på deres sider:
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube (Google)

c. Vi har ingen indflydelse på indsamling af data og deres videre anvendelse hos de sociale netværk. I hvilket omfang, hvor, og hvor længe data gemmes, om udbyderne efterkommer deres pligt til sletning og hvilke analyser og systematisering af dataene foretages eller hvem de gives videre til er ikke bekendt for os.

d. Derfor beder vi dig om at være helt sikker på, hvilke personlige informationer du ønsker at overlade til de sociale netværk. For helt at undgå at overlade informationer til dem, kan du anvende andre muligheder for at tage kontakt til os, f.eks. websidens kontaktformular.

Dine rettigheder

a. Over for os har brugerne følgende rettigheder mht. deres personlige data:

 • Ret til oplysning, art. 15 DS-GVO
 • Ret til rettelse, art. 16 DS-GVO
 • Ret til sletning („retten til at blive glemt“), art. 17 DS-GVO
 • Ret til begrænsning af forarbejdning, art. 18 DS-GVO
 • Ret til indsigelse mod forarbejdning, art. 21 DS-GVO
 • Ret til mulighed for dataoverførsel, art. 20 DS-GVO

b. Såfremt forarbejdningen af dine personlige data sker på grundlag af dit samtykke, har du til hver en tid ret til at genkalde denne. Dette påvirker ikke bearbejdning af data på grundlag af samtykke op til genkaldelsen (artikel 7 stk. 3 DS-GVO).

c. Du har ret til at klage til en myndighed for overvågning af databeskyttelse om vores forarbejdning af dine personlige data. (artikel 77 DS-GVO).


Tilbage til begyndelsen