Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Databeskyttelseserklæring efter § 13 GDPR

10.01.2022 - Artikel

Her oplyser vi om, hvornår, hvilke og til hvilke formål der vil blive indsamlet data og hvordan de behandles.

Tysklands Udenrigsministerium og de tyske repræsentationer i udlandet forarbejder persondata i overensstemmelse med den Europæiske Unions Persondataforordning (GDPR), den tyske databeskyttelseslov (BDSG) samt relevant særlovgivning. For at oplyse om vores databehandling og dine rettigheder samt for at leve op til vores forpligtigelse efter art. 13 og 14 i GDPR opfører vi her, hvordan vi anvender persondata under brug af dette website, ved kontakt igennem kontaktformularen, per e-mail, telefon eller post, samt under abonnement på en af vores newsletters.

1. Grundlæggende

1.1. Ansvarlig og kontaktperson for databeskyttelse

Jf. § 2 i loven for udenrigstjenesten (GAD) udgør udenrigsministeriets central og repræsentationerne en enkel national tysk myndighed.

Ansvarlig for behandling af personlige data efter art. 4, nr. 7, GDPR, er:
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Deutschland/Germany
Telefon: +49 (0)30 18 17-0 | Borgerservice: +49 (0)30 18 17-2000
Telefax: +49 (0)30 18 17-3402
Kontaktformular Borgerservice

Du kan tage kontakt til udenrigsministeriets kontaktperson for databeskyttelse her:
Datenschutzbeauftragte/r des Auswärtigen Amts
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Deutschland/Germany
Telefon: +49 (0)30 18 17-7099
Telefax: +49 (0)30 18 17-5 7099
Kontaktformular kontaktperson for databeskyttelse

Spørgsmål omkring databeskyttelse kan også rettes til kontaktpersonen for databeskyttelse hos de enkelte repræsentationer i udlandet. Kontaktoplysninger findes nederst på siden under punkt 8.

1.2. Personlige data

Personlige data er alle informationer, der relaterer til en identificeret eller identificerbar naturlig person. Som identificerbar ses en naturlig person, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved tildeling af et unikt id, navn, placering eller lignende (art. 4, nr. 1, GDPR).

1.3. Retsligt grundlag for behandling

Vi behandler personlige data på grundlag af

 • Art. 6, st. 1, lit. a) GDPR, så vidt du har givet samtykke til behandling, f.eks. for at modtage newsletter,
 • Art. 6 Abs. 1 lit. b) GDPR, så vidt det er påkrævet for forud for indgåelse af en kontrakt eller for at opfylde en kontrakt,
 • Art. 6 Abs. 1 lit. c) GDPR, så vidt det er påkrævet for at opfylde en retslig forpligtelse,
 • Art. 6 Abs. 1 lit. d GDPR, i fald det er livsvigtigt for vedkommende eller en anden naturlig person,
 • Art. 6 Abs. 1 lit. e) GDPR i forbindelse med § 3 i tysk databeskyttelseslov (BDSG), så vidt det er nødvendigt for at varetage en opgave i den offentlige interesse eller for at udøve offentligt virke, f.eks. for at besvare en henvendelse. Til Tysklands Udenrigsministeriums og de tyske repræsentationers offentlige opgaver hører også formidling og oplysninger om Tyskland jf. den tyske lovgivning for udenrigstjeneste (GAD).

2. Databehandling i forbindelse med besøg af denne internetside

2.1. Indsamling af data

Data om hvert besøg af vores tilbud i internettet og om hver tilgang til en fil vil blive gemt midlertidigt i en protokolfil.

Sporingsværktøjet matomo, som foretager brugeranalyser, er indstillet således, at ingen af brugernes personlige data vil blive gemt.

Desuden bliver IP-adresser anonymiseret, så de ikke kan følges tilbage til den enkelte bruger.

Sporingsværktøjet kører på egne servere i et sikkert, BSI-certificeret netværksområde, så ingen sporingsdata er tilgængelige udefra.

Desuden kan du tilpasse din browsers indstiller således, at dit besøg på vores website ikke registreres eller behandles (do-not-track-indstilling). Ved at formidle en særlig browservariabel meddeles sporingsværktøjet, om brugeren ønsker at blive omfattet af sporing eller ej.

For at finde ud af, hvordan du selv kan slå sporing fra i din browser, kan du f.eks. taste ”do not track” og betegnelsen af din browser ind i en søgemaskine.

Følgende data bliver gemt af JavaScript-sporing:

 • Request (navn af den fil, der blev tilgået) med dato og klokkeslet
 • Browsertype/-version (f.eks. Firefox 115.0)
 • Browsersprog (f.eks. dansk)
 • Anvendt styresystem (f.eks. Windows 11)
 • Hardware som computerens type, model, mærke
 • Skærmopløsning
 • Anvendte plugins (f.eks. Flash, Java)
 • Referrer URL (siden du kommer fra, f.eks. søgemaskine)
 • Anonymiseret IP-adresse
 • Land og region for Request
 • Downloads
 • Klik
 • Antal sendte formularer (afhængig af forskellige måltal)

2.2. Anvendelse af session cookies

I forbindelse med visning af enkelte sider anvendes såkaldte midlertidige session cookies for at gøre navigation nemmere. Disse cookies indeholder ingen personlige data og forsvinder efter besøget. Det samme gælder cookies ved brug af varekurven.

Der bliver ikke anvendt teknik, der gør det muligt at følge brugernes adfærd.

2.3. Anvendelse af plugins til sociale medier

For tiden anvender vi følgende plugins til at vise sociale medier: Facebook, X, Instagram og Youtube (Google). I den forbindelse anvender vi den såkaldte to-klik-løsning, dvs. at der umiddelbart ved besøg af vores side ikke videregives personlige oplysninger til udbyderne af disse plugins. Først når du trykker på aktiveringsknappen for de sociale netværk bliver personlige data sendt til de respektive udbydere, hvor de bliver gemt og forarbejdet (i USA ved US-amerikanske virksomheder). Vi anvender disse plug-ins for at gøre vores informationsudbud mere interessant igennem interaktion med dig og andre brugere.

Her gør vi udtrykkeligt opmærksom på, at de sociale netværk gemmer og forarbejder brugernes data (f.eks. personlige data og IP-adresser) efter deres egne retningslinjer og anvender dem til erhvervsmæssige formål. Du kan læse mere op de sociale netværks anvendelse af data her:

Facebook, X, Instagram, Youtube (Google)

Vi har ingen indflydelse på den videre anvendelse og forarbejdning af data hos de sociale netværk. Hvorvidt udbyderne efterkommer deres forpligtelse til sletning af data, hvordan de tolkes og forbindes eller hvem de gives videre til er ikke synligt for os.

Derfor beder vi dig om at overveje nøje, hvilke personlige data du stiller til rådighed for de sociale netværk igennem vores side. Hvis du ønsker at undgå helt, at de sociale netværk får adgang til dine personlige data, kan du tage kontakt til os på anden vis, f.eks. ved at bruge denne sides kontaktformular.

2.4 Google Maps

På vores website anvender vi korttjenesten Google Maps fra udbyderen Google. Ved anvendelse af denne tjeneste (ved at klikke på kortet) vil der blive behandlet personlige data af Google, især IP-adresser og brugerens placering, som dog ikke indsamles uden brugerens samtykke (som regel ud fra egne indstillinger).

Tjenestens udbyder:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Website: https://maps.google.de
Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy
Indsigelse ved opt-out-plugin): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3. Forarbejdning af personlige data i forbindelse med kontakt og henvendelser

Når du tager kontakt til os, vil de oplysninger, som du meddeler os (som navn, e-mail-adresse, telefon- eller faxnummer) samt indholdet af henvendelsen blive gemt og behandlet for at kunne besvare henvendelsen. Dette sker ud fra de givne frister for arkivering, der udvider de tyske ministeriers forretningsorden (GGO).

I fald vi ikke er ansvarlige for henvendelsens anliggende, tillader vi os under overholdelse af databeskyttelsen at videregive sagen til de ansvarlige myndigheder på nationalt eller delstatsplan uden videre samtykke, hvis vi ser det som værende i henvendelsens interesse og det ikke vedrører følsomme personlige informationer (art. 6, stk. 1, e i DSGVO i forbindelse med § 3 BDSG, § 25, st. 1 og § 23, st. 1,1 BDSG).

4. Forsendelse af newsletters

Du kann abonnere en af vores newsletters med nyheder, presseinformationer eller sikkerhedsvarsler fra ministeriet.

Tilmelding håndteres efter såkaldt double-opt-in, dvs. at vi sender en e-mail til den oplyste adresse med link til yderligere bekræftelse, før vi sender newsletters og gemmer adressen, så længe der sendes newsletters til den. Hvis bekræftelse ikke sker inden for 24 timer vil informationerne og adressen blive slettet igen. Du kan altid afbestille newsletters ved at klikke på linket her eller i den enkelte e-mail.

5. Trykte materialer

Hvis du bestiller pjecer, flyers og andre trykte materialer igennem vores website, har vi brug for følgende oplysninger for at kunne udføre bestillingen:

 • Navn, efternavn
 • Vej, husnummer
 • Postnummer og by
 • E-mail-adresse

I fald vi ikke selv udfører bestillingen, vil disse oplysninger blive givet videre til tredjepart (som fragtvirksomhed, andre myndigheder eller institutioner, der står for forsendelse af materiale). Retsgrundlaget for at gemme dine personlige data er her dit samtykke (efter art. 6, st. 1, a GDPR). Bestillingen kan ikke behandles, hvis de anførte oplysninger mangler. Oplysningerne slettes 90 dage efter ordrens gennemførsel

6. Arrangementer, pressearbejde og offentlig formidling

I forbindelse med at udføre deres opgaver er Tysklands Udenrigsministerium og repræsentationerne med til at arrangere talrige arrangementer.

Invitationer til og deltagelse i arrangementer er forbundet med håndtering af personlige data som navn og adresse, der kan blive indsamlet på diverse kanaler som formularer, webformularer, e-mail, telefon eller overrækkelse af visitkort.

Det fremgår af den respektive situation, formular eller samtale, hvilke oplysninger der bliver givet videre til os.

6.1. Indsamling af ledsageres persondata

For at kunne gennemgøre arrangementer korrekt er det også nødvendigt at indsamle og behandle personlige data af de inviterede gæsters ledsagere. De har, ligesom alle andre, rettigheder som opført under punkt 7.

6.2. Indsamling af data fra offentligt tilgængelige kilder

Tysklands Udenrigsministerium indsamler og forarbejder dertil data fra offentligt tilgængelige kilder som offentlige fortegnelser, telefonbøger og personernes individuelle websites.

6.3. Videre procedure efter indsamling af data

Personlige data gives ikke uberettiget videre til tredjeparter, men anvendes og behandles internt og med det formål at planlægge og gennemføre arrangementer, f.eks. ved tilrettelæggelse af gæstelister og adgangskontrol. Vi kan vælge at give tilladelse til en eller flere registerførere, der udelukkende benytter oplysningerne på vores vegne og kun til intern anvendelse, der svarer til vores behandling.

Alt efter typen af arrangement vil der forekomme medarrangører. I så fald kan oplysninger indsamlet til gennemførelse af arrangementet videregives til vores samarbejdspartnere, der ligeledes kun må anvende dem til den korrekte gennemførsel af arrangementet. Det vil fremgå af arrangementet og under forberedelserne, hvilke samarbejdspartnere der er tale om.

Oplysningerne vil kun blive gemt i så lang tid, som det er nødvendigt for at forberede og gennemføre arrangementet, samt for vores varetagelse af kommunikation og formidling.

Som modtager af breve og invitationer kan du når som helst frabede dig fremsendelse af flere henvendelser.

6.4. Billedoptagelser

Der vil blive taget billeder i forbindelse med arrangementer og lignende anledninger, der kan blive offentliggjort til anvendelse til presseformål, kommunikation og formidlingsarbejde i Tysklands Udenrigsministerium og repræsentationerne. Det er muligt, at du vil kunne ses på disse billeder, og du kan modsætte dig offentliggørelse. Tag venligst direkte kontakt til fotografen eller benyt dig af de anførte kontaktoplysninger på denne side.

Bemærk venligst, at vi ikke har indflydelse på journalisters og andre medierepræsentanters optagelser, der selv er ansvarlige for deres håndhævelse af GDPR.

7. Dine rettigheder

7.1. Du har følgende rettigheder over for os mht. til dine personlige data:

 • Ret til oplysning, art. 15, GDPR
 • Ret til rettelse, art. 16, GDPR
 • Ret til sletning  eller „ret til at blive glemt “, art. 17, GDPR
 • Ret til begrænsning af behandling, art. 18, GDPR
 • Ret til dataportabilitet, art. 20, GDPR
 • Ret til at at modsætte sig behandling, art. 21, GDPR

7.2.

Så vidt behandling af dine personlige data sker på grundlag af dit samtykke, f.eks. til forsendelse af newsletters, har du ret til at trække det tilbage når som helst og uden at oplyse en begrundelse. Dette påvirker ikke retmæssigheden af den anvendelse af dine personlige data, der er sket op til tidspunktet for tilbagetrækningen (art. 7, st. 3, GDPR).

7.3.

Yderligere har du ret til at klage over vores behandling af dine personlige data til en myndighed, der overvåger overholdelse af databeskyttelse (art. 77, GDPR).
Den myndighed, der er ansvarlig for Tysklands Udenrigsministerium, er:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Straße 153
D-53117 Bonn

8. Ambassadens kontaktperson for databeskyttelse

Tilbage til begyndelsen