Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Kolofon og brugervilkår

Vejledning for brug af websiden

1.  Samtykke for brug af websiden

Ved brug af websiden samtykker brugeren med de følgende betingelser for brugen.
Adgang til websiden garanterer ikke fremtidigt brug. Udgiver kan efter egen vurdering ændre, forlænge, forkorte eller slette indhold uden varsel eller lukke websiden.
Brug af websiden følger tysk lovgivning.

2. Ansvarsudelukkelse

Brug af websiden sker på eget ansvar. Udgiver har intet ansvar for skader som følge af adgang til eller brug af websiden. Udelukket er skader, der forårsages som følge af grov uagtsomhed fra udgivers side.

3. Ophavsret

Websidens indhold, især tekster, billedmateriale og alle multimediale elementer og indhold er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes fuldt ud.

4. Kvalitetssikring af websidens indhold

a)    Eget indhold

Alt indhold, der er tilgængeligt på hjemmesiden, er blevet gennemgået grundigt. Da fejl dog aldrig kan udelukkes, kan der ikke gives garanti for at indholdet er fuldstændigt, korrekt og aktuelt. Eventuelle juridiske henvisninger, råd og informationer kun vejledende; dette er ikke en juridisk rådgivning. Såfremt lovgivning, offentlige instruktioner og lignende informationer er blandt indholdet, er der blevet lagt vægt på deres korrekthed, men ved uoverensstemmelser er udelukkende den aktuelle, offentlige version i sin direkte gengivelse hos rette afsender gældende.

b)    Indhold fra andre udbydere

Links til indhold hos andre udbydere uden for udgivers ansvarsområde er blevet tjekket efter bedste viden og hensyn til den yderste omhu. På tidspunktet af deres oprettelse var der ikke tegn på retsstridigt indhold. Udgiver tager intet ejerskabsforhold over indhold, der linkes til, og kan derfor ikke garantere indholdets korrekthed eller aktualitet og har ingen indflydelse på indholdets nutidige eller fremtidige udformning. Kun udbyderen af indholdet der linkes til hæfter for retsstridigt, mangelfuldt eller ufuldstændigt indhold. Ligeledes gælder forbehold også for tredjeparts indhold, der på teknisk vis er integreret i websiden og kendetegnet tilsvarende.

Udgiver tager udtrykkeligt intet ejerskabsforhold over oplysninger i kortmateriale (som betegnelser, grænseforløb osv.) fra andre udbydere, der kan indgå på websiden, og der tages ikke ansvar for oplysningernes korrekthed.

c)    Mangler

Hvis der skulle være mangler ved websidens indhold eller links til andre udbydere er Redaktionen interesseret i at høre om dem. Du bedes også skrive til os, hvis indholdet ikke skulle være korrekt, tidssvarende eller forståeligt. Brug gerne vores kontaktformular til det.

5. Databeskyttelse

Indsamling, forarbejdning og brug af personlige data foretages udelukkende efter retningslinjerne for databeskyttelse.


Tilbage til begyndelsen