Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Tilgængelighedserklæring for dette website

01.10.2021 - Artikel

Tysklands Udenrigsministerium og dens repræsentationer i udlandet gør en indsats for at gøre deres websites tilgængelige for mennesker med handicap, svarende til de nationale retningslinjer til implementering af retningslinje (EU) 2016/2102 af Europaparlamentet og -rådet.

Denne erklæring om tilgængelighed for handicappede gælder for den aktuelle version af dette website.

Den blev udfærdiget 17.09.2020.

Hvilke områder er ikke tilgængelige?

Delområder, der ikke er tilgængelige:

  • PDF som downloads. Vi arbejder for løbende at erstatte ikke-tilgængelige PDF-dokumenter med tilgængelige versioner hurtigst muligt.
  • Undertekster på videoer. Der vil ikke altid stå undertekster til rådighed umiddelbart efter offentliggørelse, og arbejder imod at offentliggøre dem hurtigst muligt efterfølgende.

Feedback og kontakt

Har du fundet mangler i tilgængelighed for handicappede for indhold på dette website? Eller har du spørgsmål til emnet? Så vil vi gerne høre fra dig. Du kan bruge feedback-formularen til det.

Du kan også henvende dig per brev eller telefon.

Du kan også henvende dig på tegnsprog her.
Bemærk, at samtaler igennem tegnsprogstelefonen vil blive ført på tysk tegnsprog.

Mægling ved uenigheder

For at søge hjælp og mægling ved uenigheder er der blevet oprettet en myndighed til mægling under den tyske regerings delegerede for mennesker med handicap iflg. § 16 BGG. Det er mæglingsmyndighedens opgave at løse konflikter mellem mennesker med handicap og den tyske regerings kontaktflader.

Du kan bede om hjælp i form af mægling, hvis du er utilfreds med de opførte kontaktmuligheder. Her handler det ikke om at vinde eller tabe, men om at finde løsninger i fællesskab og uden om domstolene.

Mæglingen er gratis, og du har ikke brug for en advokat.

mæglingsmyndighedens website kan du læse mere om, hvordan mæglingen foregår (på tysk og engelsk). Du kan læse om eksempler og hvordan du søger om mægling. Du kan også søge på let tysk eller tysk tegnsprog.

Her finder du mæglingsmyndigheden:

Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz 
bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
Mauerstraße 53 
10117 Berlin 
Telefon: +49 (0)30 18 527-2805 
Fax: +49 (0)30 18 527-2901 
E-mail: info@schlichtungsstelle-bgg.de
Internet: www.schlichtungsstelle-bgg.de (tysk)
https://www.behindertenbeauftragter.de/Languages/EN/english-node.html (engelsk)


Tilbage til begyndelsen