Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Ambassadør Pascal Hector

30.09.2019 - Artikel

CV

Ambassadør prof. dr. Pascal Hector
Ambassadør prof. dr. Pascal Hector© Oliver Förstner

Prof. Dr. Pascal Hector, født 11. januar 1962 i Saarbrücken, Saarland

1981-1990: Uddannelse til økonom og retsassessor (jura) ved universiteterne Saarbrücken, Genève og Singapore
1989/90: Uddannelse i “Europæisk integration” ved Europa-Institut Saarbrücken
1991: Begynder i udenrigstjenesten, attaché-uddannelse
1992-1993: Fuldmægtig for menneskerettigheder og mindretalsspørgsmål i OSCE-afdelingen
1993-1996: Legationsråd ved den Faste Repræsentation ved EU, Bruxelles:
Udvidelsesforhandlinger med Østrig, Finland, Sverige og Norge samt Regeringskonference 1996
1994-2005: Lektor ved Europa-Institut Saarbrücken
1996-1999: Pressetalsmand for Europaspørgsmål ved Tysklands Udenrigsministerium
1999-2002: Antici-Gruppen ved den Faste Repræsentation ved EU
2002-2004: Stedfortrædende leder af sekretariatet for arbejdet med den Europæiske Forfatning i Tysklands udenrigsministerium (Det Europæiske Konvent og Regeringskonference 2004); tysk repræsentant i redaktionsudvalget for „Kontrakten om en forfatning for Europa“.
2004-2005: Leder af arbejdsstaben i Tysklands udenrigsministerium for forhandlingerne om EU’s flerårige budget for 2007-2013
Siden 2005: Adjungeret professor ved Europa-Institut Saarbrücken
2005-2009: Kontorchef i Tysklands udenrigsministerium for EU’s finanser, agrarpolitik og økonomiske spørgsmål
2009-2012: Gesandt ved Tysklands ambassade i Ankara
2012-2016: Kommitteret for spørgsmål om alment og særligt folkeret i Tysklands udenrigsministerium
2016-2021: Gesandt ved Tysklands ambassade i Paris
Siden 2021: Ambassadør ved Tysklands ambassade i København

Tilbage til begyndelsen