Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Korruptionsprævention

En hånd kommer pengesedler i en mands brystlomme

Korruption, © colourbox

Artikel

Forbundsforvaltningens retningslinjer for korruptionsprævention fra 30. juli 2004 (RL) foregiver de retslige rammer for opgaverne inden for korruptionsprævention i det Tyske Udenrigsministeries central og repræsentationer i udlandet.

Korruptionsprævention

Forbundsforvaltningens retningslinjer for korruptionsprævention fra 30. juli 2004 (RL) foregiver de retslige rammer for opgaverne inden for korruptionsprævention i det Tyske Udenrigsministeries central og repræsentationer i udlandet. Formålet med disse RL er at skabe en ramme med få regler, der sørger for integritet og en fair og transparent forvaltning.

Etiske principper og modstand mod korruption ønskes forankret i alle ansattes bevidsthed, både i udenrigsministeriets central samt blandt udsendte og lokalt ansatte medarbejdere. Vigtige emner for korruptionsprævention er at øge deres opmærksomhed mht. at beskytte imod mulige korruptionstrusler og for at sikre en høj etisk og retslig standard som integral del af alle forvandlingsprocedurer.

Belønninger, personlige gaver og andre fordele

Grundlæggende gælder, at de er forbudt at tage imod!

Uden samtykke fra ledelsen må ansatte i udenrigsministeriet ikke tage imod belønninger, gaver og andre fordele i forbindelse med deres embede. Alle andre regler findes i cirkulære om forbuddet af modtagelse af belønninger og gaver fra BMI fra 08.11.2004 og de tilsvarende cirkulærer fra det Tyske Udenrigsministerie. Flere retningslinjer og svar på hyppigt stillede spørgsmål finder du hos BMI, i det katalog, som udvalget til korruptionsprævention har udarbejdet til emner som belønninger, gaver og andre fordele – se nedenfor.

Spørgsmål og svar om korruptionsprævention i udenrigsministeriet kan du også rette til den ansvarlige kontaktperson hos det Tyske Udenrigsministerie.

Tilbage til begyndelsen