Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Tysklands honorære konsuler i Danmark

29.10.2018 - Artikel

Bemærk, at de honorære konsulers indsats beror på frivilligt arbejde. De honorære konsuler har ikke beføjelser til samtlige konsulære embedshandlinger og kan derfor ikke varetage alle opgaver, der kan udføres af ambassaden. Dertil står de kun i begrænset omfang til rådighed til møder. Derfor anbefaler vi hovedsageligt at tage kontakt til de honorære konsuler per e-mail.

Pasansøgninger kan udelukkende tages imod hos de honorære konsuler i Aarhus og Odense, og kun efter forudgående aftale per e-mail. Bemærk at identitetskort (Personalausweis) og midlertidige pas kun kan bestilles på ambassaden i København.

Tilbage til begyndelsen