Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Navnelovgivning og navneerklæringer

Navnene Marie og Maximilian på en spilleplade til Scrabble

Fornavne, © dpa

02.05.2018 - Artikel

For tyske statsborgere gælder udelukkende tysk lovgivning for deres navneføring, der kan være meget forskellig fra den danske lovgivning og danske dokumenter eller id-kort, og navneændringer, der foretages efter dansk lov, gælder ikke for det tyske retsområde.

For tyske statsborgere gælder udelukkende tysk lovgivning for deres navneføring. Denne kan være meget forskellig fra den danske lovgivning og de navne, som kan være opført i danske dokumenter eller id-kort. Ligeledes gælder navneændringer, der foretages efter dansk lov, ikke for det tyske retsområde.

Læs venligst informationerne på de følgende sider grundigt igennem for at finde du af, om det er nødvendigt at afgive en navneerklæring - især efter fødsel, indgåelse af ægteskab eller skilsmisse i udlandet.

Tilbage til begyndelsen