Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Ensidig navneerklæring ved opløsning af ægteskab

Stearinlys

Stearinlys, © colourbox

02.05.2018 - Artikel

En tysk statsborgers efternavn bliver ikke automatisk ændret ved skilsmisse eller død af en ægtefælle. Efter et ægteskab er blevet opløst er det muligt at afgive en navneforklaring for at vende tilbage til et fødselsnavn eller et tidligere efternavn, f.eks. fra et tidligere ægteskab.

Informationerne tager udgangspunkt i størstedelen af sagerne, som ambassaden har arbejdet med. Da den tyske navnelovs er meget indviklet kan der dog forekomme afvigelser i nogle få enkeltsager. Vi prøver blot på at give et overblik til orientering, hvilket ikke erstatter juridisk vejledning eller kan forudsige de ansvarlige myndigheders svar, der altid vil have ret til at afgøre sagen i sidste ende. Hvis din sag ikke er dækket her eller du er i tvivl kan du sende en e-mail til ambassaden eller bruge

Bemærk, at navneændringer, der er foretaget af danske myndigheder, ikke er gyldige for tyske statsborgere.

Anerkendelse af skilsmissedomme

Ved skilsmisse i udlandet skal den udenlandske skilsmissedom først godkendes af den ansvarlige tyske myndighed, før en navneerklæring kan træde i kraft. Kun undtagelsesvist kan der tages hensyn til udenlandske domme for det tyske retsområde uden forudgående ansøgning og formel anerkendelsesforløb.

Derfor kræver skilsmissedomme fra medlemsstater i EU – ud over Danmark – ingen godkendelse, hvis skilsmisseprocessen blev indledt hhv. efter den 1. marts 2001 eller et senere tidspunkt, på hvilket staten blev medlem. I dette tilfælde kan du søge om en attest efter artikel 39 af EU-forordningen nr. 2201/2003 fra den 27.11.2003, der udstedes af retten, der håndtere skilsmissen.

En godkendelse af skilsmissen er heller ikke nødvendig, hvis begge ægtefæller på afgørelsestidspunktet udelukkende havde statsborgerskab i det land, der håndterede skilsmissen, dvs. uden dobbelt statsborgerskab. Du kan læse mere om godkendelse af udenlandske skilsmisser i Tyskland her.

Modtagelse af ansøgningen

For at aflevere ansøgning skal du Tidsbestilling

Den udfyldte Antrag - Einseitige Namenserklaerung nach Scheidung oder Tod des Ehegatten PDF / 78 KB (på tysk) bliver sendt videre til civilstandsmyndigheden, der er ansvarlig for din sidste bopæl i Tyskland, hvis du ikke længere er registreret i Tyskland. I fald du aldrig har levet i Tyskland er det Standesamt I i Berlin.

Hvilke dokumenter skal jeg tage med?

Ud over den komplet udfyldte Antrag - Einseitige Namenserklaerung nach Scheidung oder Tod des Ehegatten PDF / 78 KB skal du tage de følgende dokumenter med, samt to kopier af hver. Bemærk, at ansøgning kun kan behandles, hvis samtlige dokumenter foreligger.

 • Rejsepas eller identitetskort

 • Fødselsattest – ved dansk statsborgerskab en international fødselsattest eller personattest
  Personattest skal forelægges i original – en udskrift fra e-Boks er ikke tilstrækkelig

 • Vielsesattest

 • Dokumentation af navneføring i ægteskabet, f.eks. attest af gyldig navneerklæring fra tysk civilstandsmyndighed

 • Gyldig skilsmissedom eller ægtefælles dødsattest
 • om nødvendigt anerkendelse af udenlandsk skilsmisse

 • om nødvendigt dokument for tildeling af tysk statsborgerskab

 • om nødvendigt afmelding i Tyskland, "Abmeldebescheinigung"

 • et aktuel udskrift fra det danske Folkeregister, bopælsattest, på tysk eller engelsk som dokumentation af opholdsret i Danmark

Hvis dokumenterne ikke er på tysk skal der som regel forelægges en officiel oversættelse. Vi beder om at spørge i forvejen hos den ansvarlige civilstandsmyndighed. I enkelte tilfælde kan yderligere dokumentation være påkrævet.

Hvad koster navneerklæringen?

Din underskrift skal bekræftes på ansøgningen, hvilket forudsætter personligt fremmøde. Gebyret for at bekræfte underskrifterne er 25 € og kan betales kontant i Danske Kroner eller med kredit-/debitkort i Euro (Visa eller Mastercard).

For at kunne behandle ansøgningen kræver civilstandsmyndigheden i Tyskland dertil bekræftede kopier af de nødvendige dokumenter. Ved fremlæggelse af originalerne kan ambassaden bekræfte to sæt kopier. Gebyret for bekræftelsen er 10 € for 10 sider og 1 € for hver side mere og kan betales kontant i Danske Kroner eller med kredit-/debitkort i Euro (Visa eller Mastercard).

Vi anbefaler at få udstedt en attest for navneerklæringens gyldighed for fremtidige pasansøgninger. Gebyret er 10 €. Efter ansøgningen vil civilstandsmyndigheden fremsende en opkrævning med de nødvendige informationer for betaling. Gebyret skal betales direkte dertil.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden for en navneerklæring?

Bearbejdningstiden er afhængig af den ansvarlige myndighed og kan variere alt efter sted.

Så snart navneføringen er bekræftet kan et tysk rejsepas udstedes med det nye efternavn. Hvis en godkendelse af en skilsmissedom er påkrævet kann ansøgningen først behandles, når civilstandsmyndigheden modtager denne godkendelse.

Tilbage til begyndelsen