Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Indførsel af våben

Deutscher Jäger

Der Jäger Wolfgang Wernicke in Wäldern von Brandenburg Herzberg (Mark) am 06.11.2014. Foto: picture alliance / Robert Schlesinger (model released) | Verwendung weltweit, © picture alliance

17.01.2019 - Artikel

Særlige regler om indførsel af våben til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning

Med henblik på deltagelse i jagt eller konkurrenceskydning kan personer med et europæisk våbenpas uden særskilt tilladelse transportere og besidde de skydevåben, som er omfattet af våbenpasset, samt ammunition hertil i rimeligt omfang på rejser i et eller flere EU-lande.

Baggrunden for rejsen skal i disse tilfælde kunne dokumenteres, f.eks. ved forevisning af en invitation, og indrejse må ikke ske til lande, der har forbudt indførsel af det pågældende våben.

Politiet udsteder europæisk våbenpas til personer, der er bosiddende i Danmark, og som lovligt er i besiddelse af jagt- eller konkurrencevåben. Ansøgninger om europæisk våbenpas sendes til politiet i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted.

Reglerne om europæiske våbenpas fremgår af bekendtgørelse om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EU-land.

Se bekendtgørelsen eller læs mere hos Justitsministeriet.

Tilbage til begyndelsen