Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Indførsel af våben

Deutscher Jäger

Der Jäger Wolfgang Wernicke in Wäldern von Brandenburg Herzberg (Mark) am 06.11.2014. Foto: picture alliance / Robert Schlesinger (model released) | Verwendung weltweit, © picture alliance

17.01.2019 - Artikel

Særlige regler om indførsel af våben til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning

Inden for medlemslandene i EU er der forskellig lovgivning omkring våben. Derfor er det altid en god idé også at henvende sig til de ansvarlige myndigheder.

Transport af våben og ammunition af jægere, sportsskytter og traditionsskytter

Paintball spiller med gevær
Paintball© Colourbox

For transport af våben og ammunition fra Danmark til Tyskland er et europæisk våbenpas ubetinget nødvendigt. Politiet udsteder europæisk våbenpas til personer, der er bosiddende i Danmark, og som lovligt er i besiddelse af jagt- eller konkurrencevåben. Ansøgninger om europæisk våbenpas sendes til politiet i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted.

Reglerne om europæiske våbenpas fremgår af bekendtgørelse om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EU-land.

Se bekendtgørelsen eller læs mere hos Politiet.

Yderligere tilladelse kræves ikke iflg. tysk våbenlov, § 32 st. 3, for personer med europæisk våbenpas og invitation: Jægere med op til tre rifler, sportsskytter med op til seks skydevåben, traditionsskytter med op til tre enkeltladende eller repeterende rifler og den tilsvarende ammunition.

Luftvåben, soft air og paintball

Siden 1.1.1970 markeres tilladelsesfrie våben med F i femkant
F i femkant© Wikimedia Commons

Det er muligt for voksne personer at transportere tryklufts- og fjederbøsser og våben, der bruger koldt gas til affyring, deriblandt paintball-våben, uden tilladelse. I så fald skal våbnene dog leve op til følgende krav:

  • Projektilernes kinetiske energi er mindre end 7,5 joule, og
  • våbnene er kendetegnet med sikkerhedsmærke, ”F i femkant”

Hvis våbnet ikke lever op til alle krav, kræves der en tilladelse for at transportere våbnet til, fra eller gennem Tyskland. Denne kan udstedes af den ansvarlige myndighed på det planlagte opholdssted (Ordnungsamt eller Landratsamt).

I fald der er tale om fuldautomatiske våben er disse forbudt, så snart deres kinetiske energi per projektil overstiger 0,5 joule.

Yderligere skal der tages hensyn til almindelig fornuft under transport og adfærd, og våbnene skal være nedpakket til transport i afladt tilstand.

Oplysningerne beror på ambassadens kendskab og erfaringer på udgivelsestidspunktet. Der kan ikke gives garanti for at de er fyldestgørende eller korrekte.


Tilbage til begyndelsen