Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Arv

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

01.12.2017 - Artikel

Efter tysk lovgivning overgår arven umiddelbart og automatisk til arvingen eller arvingerne, der identificeres af en skifteretsattest.

Arv er et komplekst emne, og oplysningerne beror på ambassadens kendskab og erfaringer på udgivelsestidspunktet. Der kan ikke gives garanti for at de er fyldestgørende eller korrekte. Vi anbefaler vejledning af en advokat.

Generelle oplysninger

Efter tysk lovgivning overgår arven umiddelbart og automatisk til arvingen eller arvingerne, der identificeres af en skifteretsattest. Skifteretsattesten udstedes af den ansvarlige domstol i Tyskland efter henvendelse fra arvingen eller arvingerne. Domstolens ansvarsområde bestemmes som regel efter arveladers sidste bopæl. Ved at søge om udstedelse af et arvebevis tilkendegiver arvingen at tage imod arven. Det kan dog være oplagt at afvise arven i visse situationer, for eksempel hvis den er stærkt forgældet.

Der er sket vigtige ændringer med hensyn til retsgrundlaget for arv, der kræver rettidig forebyggelse:

Siden den 17.08.2015 gælder en ny EU-forordning ved internationale arvesager (EU Nr. 650/2012), som afgør, hvilken arvelovgivning dækker ved dødsfald fra den 17.08.2015.
Indtil den dato anvendte den tyske lovgivning (art. 25 EGBGB) arveloven fra det land, som arveladeren havde statsborgerskab i. Var vedkommende tysk statsborger blev tysk lov anvendt, selv hvis vedkommende havde bopæl i f.eks. Danmark. Dette bliver ændret af EU-forordningen for arveret.

For arvesager fra den 17. august 2015 gælder derfor arveloven fra det land, hvor arveladeren havde sit sidste sædvanlige opholdssted (art. 21 EU-ErbVO).

Hvor var det sidste sædvanlige opholdssted?

Det sædvanlige opholdssted er generelt det sted, hvor en person bor, uden at det åbenlyst er et midlertidigt ophold. Dette bliver afgjort på grundlag af en række forhold, der skal afklare, hvor vedkommendes især sociale og arbejdsmæssige midtpunkt lå. I denne forbindelse forstås et ophold som ikke midlertidigt, når der er planlagt og sammenhænge, med kun korte afbrydelser.

Det sædvanlige opholdssted kan således allerede skifte med en flytning til et andet sted. Dette gælder for personer, der flytter til udlandet, men også ved tidsbegrænset ophold, hvis de varer længere end et år og det reelle livsmidtpunkt kan siges at flytte.

Det kan dog være svært at afgøre, hvor det sædvanlige opholdssted reelt ligger, f.eks. ved mange flytninger eller længere ophold i Tyskland og et andet land på skift, med tætte bånd til begge steder.

Ved tvivl om emnet kan det være en god idé at tage kontakt til en advokat. Ambassaden kann desværre ikke hjælpe med avancerede spørgsmål om arveret eller testamente.

Stempel Erbschaft på et stykke papir med underskrift
Arv © Colourbox

Skifteretsattest

For det tyske retsområde er skifteretsattesten myndighedernes dokumentation af de opførte arvingers ret til at arve efter en afdød person (arvelader). Attesten påkræves af tyske myndigheder som ejendomsregisteret, når en ejendom skal overdrages, og lignende forhold.

Attesten udstedes kun mod ansøgning af den ansvarlige domstol, der kræver dokumentation for alle forhold i ansøgningen, der normalt som minimum skal kunne fremlægges i bekræftet kopi.

Ansøgningen om udstedelse af en skifteretsattest skal oprettes notarielt, den såkaldte skifteretsforhandling, hvilket kan foregå på den tyske ambassade. I så fald skal det følgende spørgeskema udfyldes grundigt, også de spørgsmål, som virker irrelevante for sagen. Sørg for at markere spørgsmål, der ikke kunne besvares på grund af manglende informationer.

Det udfyldte og undertegnede spørgeskema skal fremsendes sammen med dokumenterne fra punkt I (umiddelbart kun som simpel kopi) til ambassaden sammen med en kopi af billedsiden af dit pas.

Når vi har modtaget alle dokumenter og har evalueret sagen vil vi forberede forhandlingen og henvende os for at aftale en tid.

Til aftalen skal der betales et gebyr, der retter sig efter arvens værdi.

Spørgeskema til ansøgning om arvebevis

Frasigelse af arv

Efter tysk lovgivning kan en arv frasiges ved en erklæring hos den tyske arveret. Dette skal ske inden for seks uger, eller seks måneder ved bopæl uden for Tyskland, efter arvingen har fået kendskab til arven. Erklæringen skal nå frem til arveretten inden for denne tidsfrist – ellers er arven bindende.

Erklæringen om at frasigelse af arven skal fremsendes til den ansvarlige domstol i Tyskland med bekræftet underskrift. Du kan finde formularen til frasigelseserklæringen her.
Hvis du bor i ansvarsområdet af ambassaden i København kan du bestille en tid til bekræftelse af underskriften her.

Ellers kan du tage kontakt til en af vores honorære konsuler for at lave en aftale.

Frasigelse på vegne af børn

Hvis børn bliver arvinger udelukkende fordi en forældrepart har afvist en arv, så kan forældrene som del af forældremyndigheden også frasige arven på vegne af mindreårige børn. Dette kan opføres i samme erklæring om frasigelse af arven.

Hvis børn er udpeget som arvinger af andre grunde, for eksempel igennem et testamente, så kræver en afvisning af arven tilladelse fra den ansvarlige familieret, og en bekræftet underskrift er ikke tilstrækkelig. I dette tilfælde skal henvendelse ske til familieretten i Tyskland.

Formular, frasigelse af arv

Gebyrer

Gebyret for bekræftelse af underskrift er på 20 Euro, der enten kan betales kontant i Danske Kroner eller i Euro med kredit-/debitkort (Visa eller Mastercard).

Spørgeskema og afvisningsformular

Tilbage til begyndelsen