Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Tysk skifteretsattest

Artikel

Du lever i Danmark og skal bruge et arvebevis eller en skifteretsattest fra Tyskland?

Fyldepen ligger på et papirark
Arvesager© Colourbox

Skifteretsattest

Du lever i Danmark og skal bruge et arvebevis fra Tyskland?
Så er det nødvendigt at søge om udstedelse hos den ansvarlige skifteret, der som regel er domstolen for afdødes sidste bopæl. Ansøgningen kan også indgå med posten, men i så fald skal den oprettes som dokument først, hvilket kan gøres af skifteretten, en tysk notar og af den tyske ambassade i København.

Oprettelse af ansøgninger

Hvis du ikke har mulighed for at opsøge skifteretten eller en notar i Tyskland, kan ambassaden hjælpe med oprettelsen af din ansøgning. Her finder du også et spørgeskema på dansk og tysk, som du selv kan downloade og printe. Derefter kan du udfylde den så godt du kan og sende den tilbage til ambassaden sammen med kopier af de relevante dokumenter som testamente, civilstandsdokumenter osv.
På grundlag af spørgeskemaet vil ambassaden lave et udkast til en ansøgning om et arvebevis og aftale en tid til at oprette ansøgningen som dokument. Det er forbundet med omkostninger på 250,99 EUR for forberedelsen og 132,31 EUR for oprettelsen, der bliver afregnet efter aktuel kurs eller i Euro med kreditkort (Visa eller Mastercard).

Til sidst skal ansøgningsdokumentet, bekræftede kopier af alle nødvendige dokumenter samt eventuelt oversættelse af dokumenter på andre sprog end tysk fremsendes til den ansvarlige skifteret. Retten vil opkræve yderligere gebyr for udstedelse af arvebeviset.

Flere informationer

Bemærk, at du altid først skal aftale en tid til at oprette dokumentet. Når du har udfyldt spørgeskemaet bedes du sende det til ambassaden sammen med dokumenterne under I, hvor det foreløbigt er nok bare at tage kopier. Vedlæg venligst også en kopi af billedsiden i dit rejsepas.
Det udfyldte skema kan du sende per mail til rk-1@kope.auswaertiges-amt.de eller med posten (Forbundrepublikken Tysklands Ambassade, Göteborg Plads 1, 2150 København Nordhavn).
Vi vender tilbage, når vi har modtaget spørgeskemaet, for at kunne aftale en tid med dig.

Spørgeskema til ansøgning om tysk skifteretsattest (på dansk og tysk)

Oplysninger om ændringer i arvelovgivningen

Fra 17.08.2015 bestemmer EU-forordning 650/2012 hvilken arvelovgivning der gælder i internationale arvesager. Indtil den dato anvendte Tyskland arveloven fra det land, som arveladeren havde statsborgerskab i. Siden gælder derfor arveloven fra det land, hvor arveladeren havde sit sidste sædvanlige opholdssted – medmindre andet er bestemt af testamente.

Alle oplysninger beror på ambassadens aktuelle viden og erfaringer fra lignende sager. Der kan dog ikke gives garanti for korrekthed eller fyldestgørende vejledning.


Tilbage til begyndelsen