Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Handicap i Tyskland

05.03.2019 - Artikel

Når du tager til Tyskland kan der gælde andre regler og fritagelser ved handicap i trafikken end i Danmark.

Parkering

Der findes et blåt EU-parkeringskort for personer med handicap, som er gyldig i hele EU. Se flere oplysninger her.

Symbol på gaden handicap parkering
Symbol am Boden, Behindertenparkplatz, Deutschland | symbol handicapped parking, Germany | Verwendung weltweit© blickwinkel

Selefritagelse

Ifølge EU-lovgivningen (Rådets direktiv 91/671/EØF) er lægeattester ift. selefritagelse, som er udstedt af en medlemsstats kompetente myndigheder, også gyldige i de øvrige medlemsstater. Se nærmere bestemmelser i selve direktivet.

Ambassaden kan ikke garantere for, at de ovenstående oplysninger er fuldstændige og korrekte. Ved spørgsmål kan du også henvende dig til Dit Europa vedr. EU-lovgivning eller det vedr. tysk lovgivning.


Tilbage til begyndelsen