Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Fødsel i udlandet

Nyfødte

Nyfødte, © dpa-Zentralbild

30.04.2018 - Artikel

I venter barn eller er netop belvet forældre? Så kan I her læse mere.

Her har vi forsøgt at samle oplysninger om de vigtigste retslige spørgsmål, der kan opstå af et barns fødsel i udlandet.

Tysk statsborgerskab

Hvordan bliver mit barn tysk statsborger?

Når et barn bliver født i udlandet af en tysk forældrepart er barnets tyske statsborgerskab afhængig af, hvornår og hvor forældreparten selv er født.

Med fødslen som barn af en tysk statsborger får barnet automatisk tysk statsborgerskab iflg. aktuel lovgivning. Det er ikke nødvendigt at registrere eller bekræfte det yderligere.

Hvis barnet automatisk har fået endnu et statsborgerskab, f.eks. dansk fra den anden forældre, er det fra tysk perspektiv ikke nødvendigt at vælge mellem de to statsborgerskab senere. Barnet kan permanent have flere statsborgerskab, men burde i så fald også altid have gyldigt tysk id.

Med fødslen som barn af en tysk statsborger får barnet automatisk tysk statsborgerskab iflg. aktuel lovgivning. Det er ikke nødvendigt at registrere eller bekræfte det yderligere.

Hvis barnet automatisk har fået endnu et statsborgerskab, f.eks. dansk fra den anden forældre, er det fra tysk perspektiv ikke nødvendigt at vælge mellem de to statsborgerskab senere. Barnet kan permanent have flere statsborgerskab, men burde i så fald også altid have gyldigt tysk id.

Ved fødsel uden for Tyskland får børn under de omstændigheder ikke længere automatisk tysk statsborgerskab, hvis de har fået et andet statsborgerskab ved fødslen (jf. § 4, 4 i tysk statsborgerskabslov (StAG), såkaldt generationstærskel).

Barnet kan kun få tysk statsborgerskab med tilbagevirkende kraft til fødslen, hvis forældrene ansøger om at få registreret barnet i det tyske fødselsregister inden for et år.

Bemærk: Denne regel kan ramme alle tyskere (expats og udvandrere), der selv er blevet født i udlandet og får et barn uden for Tyskland, uanset årsag og varighed af deres ophold.

Hvis barnet automatisk har fået endnu et statsborgerskab, f.eks. dansk fra den anden forældre, er det fra tysk perspektiv ikke nødvendigt at vælge mellem de to statsborgerskab senere. Barnet kan permanent have flere statsborgerskab, men burde i så fald også altid have gyldigt tysk id.

Navne efter tysk lovgivning

Kan mit barn får det ønskede efternavn efter tysk lovgivning?

For tyske statsborgere gælder udelukkede tysk lovgivning for deres navne, som kan være anderledes end mulighederne for navne i danske eller andre udenlandske dokumenter eller pas.
Derfor skal du først få afklaret den korrekte navneføring efter tysk lovgivning, inden du søger om det første tyske pas.
Læs mere under Navngivning af børn

Tysk pas og id

Hvad skal jeg gøre for at søge om tysk pas eller id til mit barn?

Når spørgsmål om statsborgerskab og tysk navnelovgivning er blevet afklaret, kan du ansøge om at få udstedt (børne-)rejsepas og eller id (Personalausweis) til dit barn. Du kan bestille tid og læse mere om de nødvendige dokumenter her.

Tysk fødselsattest / registrering i Tyskland

Er jeg nødt til at søge om at en tysk fødselsattest for mit barn eller registrere fødslen i Tyskland?

Det anbefales generelt at tyske børn, der fødes i udlandet, efterfølgende også bliver registreret i et tysk fødselsregister (registrering af fødsel), for også at kunne få udleveret en tysk fødselsattest. En tysk fødselsattest kan over for tyske myndigheder bl.a. bruges som dokumentation af navn og forældre efter tysk lovgivning. Desuden kan tysk statsborgerskab (se ovenfor) være afhængig af en tysk fødselsattest. En ansøgning om registrering af fødsel er dog ikke noget lovkrav og kan derfor også ske senere. Det er desuden sagtens muligt at søge om tysk pas med f.eks. en dansk fødselsattest.

Hvordan ansøger jeg om en tysk fødselsattest?

Du kan søge om registrering af fødsel i Tyskland hos ambassaden eller en honorær konsul. Læs mere om ansøgningen Hvor kan jeg søge om tysk rejsepas, id-kort eller eID for EU-borgere?

Andre retslige spørgsmål (anerkendelse af faderskab, forældremyndighed, børnepenge)

Gælder et faderskab eller medmoderskab, der er blevet anerkendt i Danmark, også i Tyskland?

Ja. Hvis faderskabet er blevet anerkendt i Danmark gælder det som regel også for det tyske retsområde. Det samme gælder for et medmoderskab, hvis barnet har sit almindelige daglige ophold i Danmark. Hvis moren stadig er gift med en anden person og der endnu ikke er iværksat en skilsmisse eller separation kan du henvende dig til ambassaden for vejledning.

Danske anerkendelser af fader- eller medmoderskab sker som regel digitalt. Som dokumentation af anerkendelsen udsteder kirkekontoret en bekræftelse af omsorgs- og ansvarserklæring.

Hvem har forældremyndighed over barnet?

Hvem der har forældremyndighed over barnet er altid afhængigt af, hvor barnet har sit almindelige daglige ophold. Hvis barnet lever i Danmark, gælder automatisk dansk lovgivning for forældremyndighed, uanset hvis en af forældrene bor i udlandet.

Efter dansk lovgivning har forældre altid delt forældremyndighed. Hvis forældrene ikke er gift, tilfalder den som regel moren. Hvis forældrene ønsker delt forældremyndighed, kan de samtidigt med anerkendelse faderskab afgive en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring. Som regel afgives erklæringen digitalt efter fødslen. Når I først har fælles forældremyndighed vil den følge med jer, også hvis I flytter til et andet land, hvor det ellers ikke ville gælde. Henvend jer til de danske myndigheder, f.eks. Familieretshuset, for flere oplysninger om forældremyndighed i Danmark.

Kan jeg få børnepenge fra Tyskland?

Efter tysk skattelovgivning kan tyskere også få børnepenge hvis de bor i udlandet, men er skattepligtige i Tyskland eller ligestillet. Læs mere om børnepenge på tværs af grænser i EU her.

Spørgsmål og svar omkring fødsel (på tysk)

Tilbage til begyndelsen