Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Frasigelse af arv

22.04.2020 - Artikel

Frister, beføjelser og formelle krav i forbindelse med frasigelse af arv ved erklæring hos en tysk skifteret.

Den ansvarlige skifteret

Stempel Erbschaft på et stykke papir med underskrift
Arv© Colourbox
Efter tysk lovgivning kan en arv frasiges ved en erklæring hos den ansvarlige tyske skifteret, dvs. skifteretten for afdødes sidste bopæl. Som regel er det ikke nødvendigt at møde personligt, og det er muligt at fremsende en erklæring med posten. I så fald skal erklæringen dog blive bekræftet, som ambassaden eller en honorær konsul kan hjælpe dig med. Læs mere om det nedenfor. Bekræftelse af underskrifter på dokumenter kræver dog personligt fremmøde.

Frister

Som arving skal en eventuel frasigelse efter en arv i Tyskland ske inden for seks uger – ved bopæl i udlandet, f.eks. i Danmark, er fristen dog seks måneder. Erklæringen skal nå frem til skifteretten inden for denne tidsfrist.

Tidsbestilling

Hvis du bor i ambassadens ansvarsområde i København kan du bestille en tid til bekræftelse af underskriften her.
Ellers er du velkommen til at tage kontakt til en af vores honorære konsuler for at lave en aftale.

Gebyrer

Gebyret for bekræftelse af en eller flere underskrifter i en udstedelse er på 56,43 EUR. Gebyret kan enten betales i EUR med eget kredit-/debitkort (Visa eller Mastercard), eller kontant i DKK.

Dokumenter og formular

Ved bekræftelse af underskrifter på dokumenter er det nødvendigt at møde op personligt med gyldigt rejsepas eller identitetskort (Personalausweis).

Ambassaden og de honorære konsuler er ikke direkte forbundet med de tyske domstole, så ansøgeren skal selv fremsende erklæringen. Bemærk især, at erklæringen først er gyldig, når den er ankommet til skifteretten, og at det skal ske inden for den gældende frist.

Vi tilbyder her et udkast til en erklæring, som kan tilpasses den konkrete sag og bekræftes inden fremsendelse.

Frasigelse på vegne af børn

Hvis børn bliver arvinger udelukkende fordi en forældrepart har afvist en arv, så kan forældrene som del af deres almindelige forældremyndighed også frasige arven på vegne af mindreårige børn. Dette kan opføres i samme erklæring om frasigelse af arven. Det er ikke nødvendigt for barnet at møde op personligt, men begge barnets forældre skal møde op og kunne identificere sig med pas eller Personalausweis.

Hvis børn er udpeget som arvinger af andre grunde, for eksempel igennem et testamente, så kræver en afvisning af arven tilladelse fra den ansvarlige familieret, og en bekræftet underskrift er ikke tilstrækkelig. I dette tilfælde skal henvendelse ske til familieretten i Tyskland.

Alle oplysninger beror på ambassadens aktuelle viden og erfaringer fra lignende sager. Der kan dog ikke gives garanti for korrekthed eller fyldestgørende vejledning.

Tilbage til begyndelsen