Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Overgangsydelser til efterladte ægtefæller af ofre for nationalsocialismen

12.05.2021 - Artikel

Den tyske regerings retningslinje til overgangsydelser til efterladte ægtefæller af ofre for nationalsocialismen, der frem til deres død har modtaget løbende ydelser efter den tyske erstatningslovgivning (BEG)

Den nævnte retningslinje er trådt i kraft den 27. april 2021

Efterladte ægtefæller af overlevende af nationalsocialistisk forfølgelse, som er døde efter 1. januar 2020 og som har modtaget løbende ydelser efter den tyske erstatningslovgivning (BEG) frem til deres død, kan iflg. retningslinjen modtage finansielle ydelser til en overgang på op til ni måneder efter deres ægtefælles død. Overgangsydelsernes størrelse orienterer sig overordnet set efter en minimumspension iflg. BEG.

Ansvaret for retningslinjens implementering er arbejdsgruppen for anerkendelsesydelser i myndigheden for centrale tjenester og åbne formuespørgsmål (BADV).

Læs mere her (på tysk).

Tilbage til begyndelsen