Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Navngivning af børn

Artikel

Krav om navneerklæring

Hvornår er det nødvendigt at afgive en navneerklæring?

Der er væsentlige forskelle i den danske og tyske navnelovgivning. Hvis et barn bliver født i Danmark er efternavnet i den danske fødselsattest baseret på dansk lov. Det betyder dog ikke, at barnet automatisk får samme efternavn fra tysk perspektiv. Derfor er det ofte nødvendigt – også hvis barnet allerede gør brug af sit danske efternavn – at afgive en navneerklæring, så barnet også kan bruge sit efternavn i det tyske retsområde.

Denne navneerklæring skal afgives, inden der kan udstedes tysk id-dokument for barnet.

Har mit barn allerede det ønskede efternavn efter tysk lovgivning?

Om du skal afgive en navneerklæring for dit barn er afhængigt af, om I var gift på fødselstidspunktet, og hvem der havde forældremyndigheden:

En navneerklæring er ikke nødvendig, hvis forældrene var gift da barnet blev født og de har et fælles efternavn eller har udpeget et senere, der er gyldigt i det tyske retsområde. I så fald får barnet automatisk samme efternavn (jf. hhv. § 1616 BGB eller 1617c BGB).

  • Hvis I er blevet gift i Tyskland, har I allerede fælles efternavn, hvis I har valgt det under brylluppet eller senere på et tysk civilstandskontor (Standesamt). Dokumentation herfor er vielsesattesten eller en bekræftelse af jeres navneændring af det tyske civilstandskontor.
  • Hvis I blev gift i Danmark før 1. april 2006 og ved samme lejlighed har valg fælles efternavn, så gælder det også i Tyskland. Hvis en af partnerne hverken er dansk eller tysk statsborger, bedes I henvende jer for yderligere vejledning. Dokumentation herfor er vielsesattesten.
  • Hvis I er blevet gift i Danmark efter 1. april 2006, gælder jeres danske navneændring ikke i Tyskland, så I har som udgangspunkt ikke fælles efternavn. Se derfor næste kategori for gifte forældre uden fælles efternavn. Det kan dog godt være, at I alligevel har fælles efternavn, hvis en af partnerne hverken er tysk eller dansk statsborger og har ændret sit efternavn efter et andet lands regler. I så fald bedes I henvende jer for yderligere vejledning.
  • Hvis I er blevet gift i et andet land bedes I henvende jer for yderligere vejledning.

Hvis I var gift, da barnet blev født, uden at have fælles efternavn, er det nødvendigt at afgive en navneerklæring for at bestemme barnets efternavn (§ 1617, 1 BGB).

Hvis I allerede har afgivet en navneerklæring til ambassaden eller et tysk navnekontor for en søskende og i den forbindelse valgt tysk lovgivning samt en af forældrenes efternavn, så gælder dette også for alle andre børn uden behov for flere navneerklæringer. I så fald skal den søskendes bekræftelse af navneændringen fra navnekontoret eller tyske fødselsattest vedlægges ved pasansøgning.

Et barn, hvis forældre ikke var gift, da det blev født, får morens efternavn, hvis hun på det tidspunkt var ene om forældremyndigheden (§ 1617a, 1 BGB i forbindelse med § 1626a, 3). En navneerklæring er kun nødvendig, hvis I ønsker et andet efternavn til barnet (§ 1617a, 2 eller § 1617b, 1 BGB).

Hvis I allerede har afgivet en navneerklæring til ambassaden eller et tysk navnekontor for en søskende og i den forbindelse valgt tysk lovgivning samt farens efternavn, så gælder dette også for alle andre børn uden behov for flere navneerklæringer. I så fald skal den søskendes bekræftelse af navneændringen fra navnekontoret eller tyske fødselsattest vedlægges ved pasansøgning.

Hvis der er blevet afgivet en anerkendelse af faderskab og forældremyndighed inden fødslen i Danmark gælder denne først fra selve fødslen og moren er indtil det tidspunkt alene om forældremyndigheden. Derfor får barnet i dette tilfælde automatisk morens efternavn, men I kan henvende jer for yderligere vejledning.

Hvis du ikke er sikker på, om en navneerklæring er nødvendig for jer, kan du spørge ved at bruge Kontaktformular til at sende os de vigtigste oplysninger (barnets fødselsdato, gift/ugift, eventuelt hvor I blev gift).

Valgmuligheder for barnets navn

Hvilke efternavne er mulige?

Efter tysk lovgivning kan en af forældrenes efternavn på tidspunktet af erklæringen anvendes som barnets efternavn.

Tysk lovgivning lægger ikke op til et dobbeltnavn for barnet, der er sammensat af begge forældres efternavne. Under de rette omstændigheder kan det dog alligevel være muligt ved at vælge udenlandsk lov eller ved at afgive en navneerklæring efter art. 48 EGBGB (se nedenfor).

Ved børn af forældre med forskelligt statsborgerskab kan en eller begge forældre med forældremyndighed vælge, at barnet får efternavn efter den stats lovgivning, hvis statsborgerskab en af forældrene har. I så fald er det altid nødvendigt at afgive en navneerklæring (art. 10, 3 EGBGB). Ved at vælge udenlansk lovgivning kan også et tysk barn få et efternavn, som ikke umiddelbart ville være muligt efter tyske regler, f.eks. et dobbeltnavn. Dansk lovgivning samt nogle andre lovgivninger, der tillader såkaldte fantasinavne, dvs. navne uden direkte relation til forældrenes efternavne, kan dog aktuelt ikke vælges, selv hvis de ikke reelt er frit opfundet.

Bemærk, at en særskilt navneerklæring er nødvendig for hvert efterfølgende barn.

Et efternavn fra et andet EU-land kan få indflydelse på et tysk efternavn. Siden art. 48 EGBGB blev introduceret i 2013 kan efternavne, som man har fået under et almindeligt ophold i et andet land i EU og som er registrerede i dette land, blive anerkendt for det tyske retsområde, så længe det ikke strider imod væsentlige tyske principper i den tyske navnelov. Det er nødvendigt at afgive en navneerklæring, hvis et sådant navn bliver valgt.

Bemærk, at en særskilt navneerklæring er nødvendig for hvert efterfølgende barn. Hvis I flytter og jeres bopæl ikke længere er Danmark, når det næste barn bliver født, kan det være muligt at det ikke er muligt at give følgende børn samme efternavn.

Danske mellemnavne

Kan mit barn også bruge dansk mellemnavn i Tyskland?

Tysk lovgivning kender ikke til danske mellemnavne, der hverken svarer til tyske for- eller efternavne og i dansk lovgivning er en selvstændig del af navnet. Derfor kan det ikke bruges som efternavn i tysk perspektiv.

I danske pas står mellemnavnet samme sted som fornavne. Efter aktuel lovgivning er det på ambassaden i København muligt at få opført et mellemnavn i tysk id som andet fornavn, så længe fødslen endnu ikke er registreret i Tyskland. For at være sikker på at kunne gøre det i fremtiden er det dog nødvendigt også at få optaget mellemnavnet som andet fornavn i et tysk fødselsregister. Det er muligt at ansøge igennem ambassaden, der videresender ansøgningen til det ansvarlige navnekontor på din sidste bopæl i Tyskland.

Bemærk også, at et mellemnavn, der er blevet registreret som fornavn, ikke uden videre kan udskiftes med et andet mellemnavn, som ellers ofte sker i Skandinavien efter et bryllup.

Navneerklæringer

Hvordan bestemmer eller skifter jeg mit barns efternavn, så det gælder i Tyskland?

For at kunne bestemme eller ændre dit barns efternavn, så det gælder i Tyskland, skal du ansøge om registrering af fødsel inkl. navneerklæring eller en selvstændig navneerklæring på ambassaden.

Læs mere om ansøgningen her, bl.a. om nødvendige dokumenter og tidsbestilling.

Hvornår er det oplagt at registrere en fødsel med navneerklæring eller bare at afgive en navneerklæring?

Som regel er det altid bedst at registrere en fødsel samtidigt med en navneerklæring. Ved registrering i Tyskland opnår barnet en tysk fødselsattest, der dokumenterer familieforhold og navngivning. I nogle sammenhæng er det ligefrem nødvendigt at registrere fødslen med tilbagevirkende kraft for at opnå tysk statsborgerskab. (se Fødsel i udlandet under tysk statsborgerskab). En tysk fødselsattest gør det nemmere for jer og barnet at dokumentere familieforhold og navne efter tysk lovgivning, da det ikke uden videre kan overtages fra danske dokumenter eller fødselsattester og ellers kan kræve flere juridiske vurderinger fra tysk side.

De nødvendige dokumenter til en tilbagevirkende registrering af fødsel eller en navneerklæring er principielt de samme.

Bemærk dog, at gebyret for en tilbagevirkende registrering af fødsel af det tyske navnekontor er højere end for en enkel navneerklæring.

Tilbage til begyndelsen