Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Efternavne i ægteskabet

Artikel

En tysk statsborgers efternavn skifter ikke automatisk ved indgåelse eller opløsning af ægteskab. Derfor kan det være nødvendigt at afgive en navneerklæring, hvis du ønsker et nyt navn i dit pas efter bryllup eller skilsmisse.

Navneændringer efter indgåelse af ægteskab

Er det nødvendigt at afgive en navneerklæring for at jeg kan få opført mit nye navn i ægteskabet i mit tyske pas?

Om en navneerklæring er nødvendig afhænger hovedsageligt af hvilket land, ægteskabet blev indgået i.

Nej. Det er ikke nødvendigt at afgive en navneerklæring. Ved indgåelse af ægteskab i Tyskland kan et fælles efternavn vælges umiddelbart i forbindelse med vielsen på civilstandskontoret, som bliver gyldigt efter tysk lovgivning. Efternavnet bliver opført i den tyske vielsesattest.

Hvis der ikke bliver valgt et fælles efternavn, beholder en tysk partner sit hidtidige efternavn (særskilt efternavn i ægteskabet). Det er dog muligt at vælge et fælles efternavn på et senere tidspunkt. Det sker ved ansøgning hos civilstandskontoret, hvor ægteskabet blev indgået. Tyske statsborgere uden bopæl i Tyskland kan enten aflevere navneerklæringen direkte hos det ansvarlige civilstandskontor eller hos den repræsentation i udlandet, der er ansvarlig for deres bopæl, dvs. typisk ambassaden i København. Skriv gerne til os i Kontaktformular hvis du vil afgive en navneerklæringen igennem ambassaden eller en af vores honorære konsuler.

Ja. Det er som regel nødvendigt at afgive en navneerklæring. Ved indgåelse af ægteskab i Danmark giver lovgivningen siden 01.04.2006 ikke mulighed for at vælge et fælles efternavn i ægteskabet. Derfor beholder en tysk partner, der bliver gift i Danmark, sit forhenværende efternavn fra tysk perspektiv (særskilte efternavne i ægteskabet).

Ved ægteskab indgået inden 01.04.2006 var det muligt at vælge et fælles efternavn, der i så fald også blev gyldigt i Tyskland. I så fald er det ikke nødvendigt at afgive en navneerklæring.

Supplerende oplysninger: Selvom det ikke længere er muligt at vælge et fælles efternavn i ægteskabet i Danmark er der dog mulighed for at partnerne kan ændre deres efternavn til en af partnernes eller kombinere dem med bindestreg, ligesom brug af partnerens efternavn som mellemnavn er udbredt. Der kan ansøges om denne navneændring, så den træder i samme dag som ægteskabet og bliver opført i vielsesattesten (navneændring ved vielsen). Denne navneændring af en dansk myndighed er ikke gyldig i Tyskland, selvom den tyske part allerede bruger den andens efternavn.

Ved indgåelse af ægteskab i andre lande end Danmark og Tyskland er det ofte ikke muligt at vælge et navn som fælles efternavn, da mange lande ikke har tilsvarende regler. Derfor vil man efter tysk lovgivning beholde sit forhenværende efternavn. Der er dog få undtagelser.

Tag derfor hensyn til følgende: Hvis I har afgivet en navneerklæring ved indgåelse af ægteskabet og det fremgår af vielsesattesten, kan I skrive til os i Kontaktformular og spørge, om denne navneerklæring bliver anerkendt af tysk lovgivning. Alternativt kan I også henvende jer til den tyske ambassade i det pågældende land.

Hvilke muligheder har jeg for mit efternavn efter en navneerklæring?

Mulighederne for efternavne er afhængige af ægtepartnernes statsborgerskab. Hvis begge partnere kun er tyske statsborgere, kan de kun vælge tysk navnelovgivning. Hvis en af dem (også) har et andet lands statsborgerskab kan dette lands navnelovgivning vælges.

Valgmuligheder for et fælles efternavn

  • Den ene partners oprindelige efternavn (pigenavn)
  • Den ene partners efternavn på tidspunktet af navneerklæringen (det kan f.eks. være et ægte dobbeltnavn, hvis partneren har taget det efter dansk lovgivnging)

Tilføjelse af navn med bindestreg

  • Hvis en af partnernes efternavn bliver valg som fælles efternavn, kan den anden partner tilføje sit forhenværende efternavn foran eller bagved med bindestreg

Bemærk: Det er især vigtigt om der er blevet valgt et fælles efternavn, når partnerne får børn sammen. Efter tysk lovgivning får barnet automatisk det samme fælles efternavn uden videre navneerklæring. Læs eventuelt mere om Navngivning af børn

Efter dansk lovgivning er det siden 01.04.2006 muligt at ændre sit efternavn, dog ikke som direkte følge af indgåelse af et ægteskab. Derfor er det ikke muligt at vælge dansk lovgivning som grundlag for at vælge et fælles efternavn i ægteskabet.

Hvis en af partnerne har et andet statsborgerskab end dansk og tysk kan dette lands lovgivning anvendes. På den måde kan det f.eks. blive muligt at vælge et dobbeltnavn uden bindestreg eller andre sammensætninger, hvis den udenlandske lovgivning tillader det. I så fald kan du henvende dig for vejledning ved brug af Kontaktformular

Danske mellemnavne

Hvilke muligheder er der for brug af danske mellemnavne?

Tysk lovgivning kender ikke til danske mellemnavne, der hverken svarer til tyske for- eller efternavne og i dansk lovgivning er en selvstændig del af navnet. Derfor kan det ikke bruges som efternavn i tysk perspektiv.

Kun hvis den danske partner efter dansk lovgivning rykker mellemnavnet op som efternavn er det muligt at vælge det som fælles efternavn. Det er ikke muligt at opføre et dansk mellemnavn i et tysk pas. Det gælder selv hvis mellemnavnet er opført på danske dokumenter som f.eks. sygesikringsbevis efter en officiel navneændring.

Navneændring efter opløsning af ægteskab / skilsmisse

En tysk statsborgers efternavn ændrer sig ikke automatisk ved opløsning af ægteskab eller partnerens død.

Hvis du ønsker en navneændring skal du afgive en navneerklæring efter tysk lovgivning. Her er det muligt at vende tilbage til efternavnet fra før ægteskabet blev indgået, f.eks. et efternavn fra et tidligere ægteskab. Bemærk dog, at en eventuel dansk skilsmisse først skal anerkendes i Tyskland, før denne navneerklæring kan afgives. Læs mere om anerkendelse af udenlandske skilsmisser her.

Bemærk også, at en eventuel officiel navneændring af en dansk myndighed ikke gælder i Tyskland.

Afgivelse af en navneerklæring

Hvordan og hvor kan jeg afgive en navneerklæring efter tysk lovgivning?

Hvis du vil ændre dit efternavn, så det gælder efter efter tysk lovgivning, skal du afgive en navneerklæring i ambassaden eller til en af vores honorære konsuler, der videresender den til det ansvarlige civilstandskontor i Tyskland, hvor den vil blive bearbejdet.

Der er principielt ingen tidsfrist for at afgive en navneerklæring efter indgåelse af ægteskab. Den kan dog ikke fortrydes, når den er afgivet. Ligeledes er der ingen tidsfrist efter en skilsmisse.

Læs mere om ansøgningen, nødvendige dokumenter og tidsbestilling her.

Tilbage til begyndelsen