Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Hyppige spørgsmål (FAQ): Pas og id-kort

FAQ

FAQ

  • Børnerejsepas/midlertidigt rejsepas: ca. 1 uge

Bemærk at følgende dokumenter skal bestilles til tryk i Berlin og der derfor gælder følgende bearbejdningstider:

  • Biometrisk rejsepas: 4-6 uger
  • ID-kort (Personalausweis): 6-8 uger
  • Ekspres-rejsepas: 2 uger

Der skal lægges ca. 4 uger til bearbejdningstiden ved ansøgning hos en honorær konsul.

Her kan du finde en aktuel liste over gebyrer.

Det er kun muligt at betale med kreditkort (Visa/Master) eller kontant med Danske Kroner. Kreditkost skal medtages fysisk og være udstedt til personen, der foretager betalingen.

Ja, det er altid nødvendigt at møde op personligt for at kunne foretage identitetskontrol. Det gölder også for børn og babyer.

Under ansøgningen bliver desuden dine fingeraftryk registreret. Bemærk dog, at de med hensyn til databeskyttelse kun bliver gemt midlertidigt på ambassaden og bliver slettet efter kort tid.

Ved ansøgninger for et mindreårigt barn er det som regel nok, hvis én af forældrene møder op sammen med barnet. Ansøgningen skal dog være underskrevet af begge forældre og begge deres pas skal fremlægges i original, så tænk på det inden du møder op.

Ja. 

Det er desværre ikke muligt for ambassaden at fremskaffe hverken tyske eller danske dokumenter. Dem er du nødt til at få direkte fra de ansvarlige myndigheder i Danmark eller Tyskland.

Tysk bekræftelse af frameldt bopæl kan du få fra din sidste bopæls registreringsmyndighed.

Tyske civilstandsdokumenter (f.eks. fødselsattest, vielsesattest) kan du få fra det ansvarlige tyske civilstandskontor (Standesamt). Her er det ofte også muligt at bestille dokumenterne online. Ansvarligt er den myndighed, der har registreret begivenheden (f.eks. stedet, hvor en fødsel eller en vielse er blevet registreret).

Danske civilstandsdokumenter (f.eks. fødselsattest, vielsesattest) kan du få fra kirkekontoret eller på kommunen i Sønderjylland.

Læs mere om fremskaffelse af dokumenter vedr. civilstand Civilstandsdokumenter, oversættelser og bekræftelser (apostille, legalisering)​​​​​​​

Har du fået navneændring i forbindelse med ægteskab eller skilsmisse? Så skal du først læse vores oplysninger ved navne i ægteskab. I mange tilfælde skal der afgives en navneerklæring på ambassaden, før du kan ansøge om nyt pas.

Har du ændret dit navn af andre grunde? Så kan du læse mere her. Som regel skal der først afgives en navneerklæring på ambassaden.

(Links midlertidigt kun på tysk.)

Tysk statsborgerskab

Siden 01.07.1998 opnår børn af tyske statsborgere automatisk selv tysk statsborgerskab, uanset om forældrene er gift eller ej, og har derfor mulighed for at få tysk pas. Der skal ikke stilles en særlig ansøgning om tysk statsborgerskab.

Vigtig undtagelse: Er den tyske forældrepart til et barn født i udlandet selv født uden for Tyskland efter 01.01.2000, opnår barnet kun tysk statsborgerskab, hvis forældrene registrerer fødslen inden for et år til det ansvarlige tyske civilstandskontor (Standesamt) eller på ambassaden.
Læs mere om tysk indfødsret her. (Link kommer snart.)

Navngivning

For tyske statsborgeres navne gælder udelukkende tysk lovgivning. Derfor kan der opstå forskelle på samme persons navne i danske og tyske dokumenter.
Derfor skal spørgsmål om korrekt navngivning være løst inden en ansøgning om det første tyske identifikationsdokument.
Læs mere om tysk indfødsret her. (Link kommer snart.)


Der er mulighed for at bestille ekspres-rejsepas, der som regel kan hentes på ambassaden inden fort to uger.

Hvis du har mistet eller fået stjålet dit identifikationsdokument, f.eks. på ferie i Danmark, kan ambassaden udstede midlertidigt rejse-id til indrejse i Tyskland. Med dette id kan du ikke rejse ind i andre lande undervejs, f.eks. Sverige, eller vende tilbage til Danmark.

Et midlertidigt rejsepas er et rejsepas med kort gyldighed (som regel et år), der kun udstedes i enkelte sager med god begrundelse. Midlertidige rejsepas kan læses elektronisk, men de indeholder ikke biometriske data, så de kan f.eks. ikke bruges ved indrejse i USA og flere andre lande uden visa. Undersøg derfor grundigt og i god tid reglerne for indrejse i de lande, du ønsker at rejse til. Ellers gælder de samme regler og krav til dokumenter som ved udstedelse af andre pas.

Du må meget gerne bruge vores kontaktformular.

Tilbage til begyndelsen