Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Tyske institutioner i Danmark

Det danske og tyske flag

Dansk + Tysk flag, © dpa

Artikel

Her finder du en liste over tyske og tysksprogede institutioner, foreninger og kommuner i Danmark

Goethe Institut Danmark
Dansk-Tysk Handelskammer
Dansk-Tysk Industri- & Handelsklub
St. Petri Kirke København
St. Petri Skole København
Kulturgesellschaft Aarhus
Dansk-Tysk-Selskab

Tysksprogede kirkemenigheder

Deutsche Reformierte Kirche
Pastor Axel Bargheer
Gothersgade 109, 3.
1123 Kopenhagen K
Tlf.: 0045 - 33 13 87 53
Homepage: www.reformert.dk
E-mail: Reformierte-Kirche@reformert.dk

Sankt Petri Kirche (ev.-luth.)

Den tysksprogede menighed i den Danske Folkekirke

Hovedpastorin dr. Rajah Scheepers
Larslejsstræde 11
1451 København K
Tlf.: 0045 - 33 13 38 34
Homepage: www.sankt-petri.dk
E-mail: hauptpastor@sankt-petri.dk

Den tyskesprogede katolske menighed
Tlf.: 0045 - 56 65 06 51
Homepage: www.gemeinde.dk
E-mail: deutsche@gemeinde.dk


Menighed Nordslesvig
Kirkekontor:
Hovedgade 46
6360 Tinglev
Homepage: www.kirche.dk
Kontakt: www.kirche.dk/kontakt
Tlf.: (+45) 74 64 40 34
Fax: (+45) 74 64 21 26

Alle menigheder inviterer hjerteligt til deres (tysksprogede) gudstjenester.

Relateret indhold

Tilbage til begyndelsen