Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Navneerklæring ved ægteskab

02.05.2018 - Artikel

En tysk statsborgers efternavn bliver ikke automatisk ændret ved indgåelse af ægteskab. Derfor kan det være nødvendigt med en navneerklæring, før du kan få udstedt rejsepas med dit nye navn.

Informationerne tager udgangspunkt i størstedelen af sagerne, som ambassaden har arbejdet med. Da den tyske navnelovs er meget indviklet kan der dog forekomme afvigelser i nogle få enkeltsager. Vi prøver blot på at give et overblik til orientering, hvilket ikke erstatter juridisk vejledning eller kan forudsige de ansvarlige myndigheders svar, der altid vil have ret til at afgøre sagen i sidste ende. Hvis din sag ikke er dækket her eller du er i tvivl kan du sende en e-mail til ambassaden eller bruge

Er det nødvendigt at afgive en navneerklæring? Hvilke muligheder har vi?

Ved indgåelse af ægteskab i Tyskland kan der direkte på vielseskontoret vælges et fælles efternavn, der optages i vielsesattesten. Ellers beholder hver ægtefælle sit hidtidige familienavn.

Hvis ægteskabet bliver indgået uden for Tyskland, f.eks. i Danmark, er der hyppigt andre regler for efternavne i forbindelse med bryllup. Derfor bibeholder den tyske ægtefælle sit efternavn i forhold til det tyske juridiske rum, dvs. særskilt navneføring, selv hvis vedkommende allerede benytter sin ægtefælles efternavn i Danmark.

Der er dog i den tyske navneret mulighed for at afgive en efterfølgende erklæring om navneføring i ægteskabet for at opnå et ønsket navn som et fælles familienavn. Denne navneerklæring kan afgives, så længe ægteskabet består, og kan ikke fortrydes.

Hvis I beslutter at følge tysk lovgivning for efternavnet skal I bemærke, at det kun er muligt at anvende en af ægtefællernes efter- eller fødenavn som fælles efternavn. Dertil kan den af ægtefællerne, der mister sit navn, stille det foran eller bagved navnet med bindestreg.

Hvis en af ægtefællerne har et andet statsborgerskab end tysk, kan vedkommendes hjemlands navnelovgivning anvendes, der i så fald bestemmer, om dobbeltnavne med eller uden bindestreg eller andre kombinationer er mulige.

Hvis I har afgivet en navneerklæring i forbindelse med indgåelse af ægteskabet i udlandet, i et andet land end Danmark, og vielsesattesten dokumenterer dette, skal I kontakte den ansvarlige tyske repræsentation i landet, om navneerklæringen kan godkendes efter tysk lovgivning.

Bemærk, at navneændringer, der er foretaget af danske myndigheder, ikke er gyldige for tyske statsborgere.

To ringe ligger på nogle ægteskabsdokumenter
Ægteskabsdokumenter© dpa

I stedet for en navneerklæring kan I også få dokumenteret jeres ægteskab i ægteskabsregisteret hos den ansvarlige civilstandsmyndighed i Tyskland og søge om en tysk vielsesattest. Ansøgningsformularen inkluderer en navneerklæring. Du kan finde flere informationer om at få dokumenteret et ægteskab, der er indgået i udlandet, Eheregister

For at aflevere ansøgningen i ambassaden skal du Tidsbestilling

Den udfyldte Namensführung in der Ehe PDF / 56 KB (formularen er på tysk) bliver sendt videre til civilstandsmyndigheden, der er ansvarlig for din sidste bopæl i Tyskland, hvis du ikke længere er registreret i Tyskland. I fald du aldrig har levet i Tyskland er det Standesamt I i Berlin.

Hvilke dokumenter skal jeg tage med?

Ud over den komplet udfyldte Namensführung in der Ehe PDF / 56 KB skal du tage de følgende dokumenter med, samt to kopier af hver. Bemærk, at ansøgning kun kan behandles, hvis samtlige dokumenter foreligger.

 • Ægtefællernes vielsesattest

 • Begge ægtefællers rejsepas eller identitetskort

 • Begge ægtefællers fødselsattester – ved dansk statsborgerskab en international fødselsattest eller personattest
  Personattest skal forelægges i original – en udskrift fra e-Boks er ikke tilstrækkelig

 • om nødvendigt fødselsattester for fælles børn, jf. ægtefællernes fødselsattester

 • om nødvendigt dokument for tildeling af tysk statsborgerskab

 • om nødvendigt dokumentation af samtlige tidligere ægteskab og skilsmisse

 • om nødvendigt anerkendelse af udenlandsk skilsmisse

 • om nødvendigt afmelding i Tyskland, "Abmeldebescheinigung"

 • et aktuel udskrift fra det danske Folkeregister, bopælsattest, på tysk eller engelsk som dokumentation af opholdsret i Danmark

Hvis dokumenterne ikke er på tysk skal der som regel forelægges en officiel oversættelse. Vi beder om at spørge i forvejen hos den ansvarlige civilstandsmyndighed. I enkelte tilfælde kan yderligere dokumentation være påkrævet.

Hvad koster navneerklæringen?

Begge ægtefællers underskrifter skal bekræftes på ansøgningen. Hvis ægtefællerne er til stede personligt kan dette foretages af ambassaden. I så fald skal du Tidsbestilling

Gebyret for at bekræfte underskrifterne er 25 € og kan betales kontant i Danske Kroner eller med kredit-/debitkort i Euro (Visa eller Mastercard).

For at kunne behandle ansøgningen kræver civilstandsmyndigheden i Tyskland dertil bekræftede kopier af de nødvendige dokumenter. Ved fremlæggelse af originalerne kan ambassaden bekræfte to sæt kopier. Gebyret for bekræftelsen er 10 € for 10 sider og 1 € for hver side mere og kan betales kontant i Danske Kroner eller med kredit-/debitkort i Euro (Visa eller Mastercard).

Vi anbefaler at få udstedt en attest for navneerklæringens gyldighed for fremtidige pasansøgninger. Gebyret er 10 €. Efter ansøgningen vil civilstandsmyndigheden fremsende en opkrævning med de nødvendige informationer for betaling. Gebyret skal betales direkte dertil.

Hvor lang er bearbejdningstiden for en navneerklæring?

Bearbejdningstiden er afhængig af den ansvarlige myndighed og kan variere alt efter sted.

Så snart navneføringen er bekræftet kan et tysk rejsepas udstedes med det nye efternavn.

Tilbage til begyndelsen