Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Skilsmisse

Brud og gom af træ, der vender ryggen til hinanden

Brud og gom af træ, der vender ryggen til hinanden, © colourbox

Artikel

Du vil skilles eller er blevet skilt? Her kan du læse mere om skilsmisser i Danmark og Tyskland, gensidig anerkendelse af skilsmisser og navneændringer.

Hvor kan jeg blive skilt og hvilken lovgivning gælder?

Du kan læse mere om international skilsmisselovgivning hos Tysklands Udenrigsministerium her.

Hvis du og/eller din partner er tysk statsborger kan I blive skilt af en tysk domstol ved at ansøge igennem en advokat. Den tyske domstols lovgivning efter den såkaldte Rom III-forordning vil gælde for skilsmissen, selvom denne forordning ikke bliver anvendt i Danmark.

I kan blive skilt i Danmark uanset statsborgerskab hvis I har jeres bopæl i Danmark. I så fald skal I ansøge online hos Familieretshuset og vil blive skilt efter dansk lovgivning.

Anerkendelse af en dansk skilsmisse i Tyskland

Jeg er blevet skilt i Danmark. Gælder det automatisk også i Tyskland?

Nej. Efter almen folkeret er rettens afgørelser umiddelbart kun gyldige i deres respektive stater. Danmark er ikke medlem af den såkaldte Bruxelles IIa-forordning, der søger for skilsmissers gyldighed på tværs af medlemsstaterne. Derfor gælder et ægteskab, der er blevet skilt i Danmark, fortsat i Tyskland, indtil skilsmissen er blevet godkendt af den ansvarlige justitsforvaltning i Tyskland efter § 107 FamFG. Indtil da vil partnerne fortsat blive opførst som værende gift i tyske civilstandsdokumenter og personregistre, hvilket vil gøre det umuligt at indgå nyt ægteskab i Tyskland, da dobbelt ægteskab er forbudt. En anerkendelse af skilsmissen burde ske hurtigts muligt, da et fortsat ægteskab i tysk juridisk henseende kan have konsekvenser på børnepenge, arv osv.

Hvordan får jeg anerkendt min skilsmisse i Tyskland?

Anerkendelsen efter § 107 FamFG indledes kun efter ansøgning. Hvor ansøgningen skal stilles er afhængig af, om en af de forhenværende partnerne stadig bor i Tyskland, eller om en af partnerne vil indgå nyt ægteskab eller partnerskab i Tyskland.

  • Hvis en af partnerne stadig bor i Tyskland er den ansvarlige myndighed den pågældende delstats justitsforvaltning eller domstol.
  • Hvis ingen af partnerne bor i Tyskland, men der skal indgås nyt ægteskab i Tyskland, så er det myndighederne i delstaten, som det nye ægteskab skal indgås i.
  • I andre tilfælde skal ansøgningen rettes til justitsforvaltningen i Berlin.

Skal jeg også sørge for at få anerkendt min skilsmisse i Tyskland, selvom mit ægteskab i udlandet aldrig blev registreret i Tyskland?

Ja. Tyske statsborgeres ægteskab gælder som regel også i Tyskland uden at være blevet registret.

Anerkennung einer in Deutschland erfolgten Scheidung in Dänemark

Der er ingen standardhåndtering af en udenlandsk skilsmisse i Danmark. Om en skilsmisse bliver anerkendt bliver vurderet individuelt af den danske myndighed, der kommer i kontakt med spørgsmålet, som kan henvende sig til Familieretshuset for afklaring.

Navne efter tysk lovgivning

Hvad sker der med mit efternavn efter en skilsmisse?

En tysk statsborgers efternavn ændrer sig ikke automatisk efter en skilsmisse.

Hvis du ønsker en navneændring skal du afgive en navneerklæring efter tysk lovgivning. Læs mere om tyske navneerklæringer her.

Tilbage til begyndelsen