Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Civilstandsdokumenter, oversættelser og bekræftelser (apostille, legalisering)

Artikel

Tyske dokumenter

Når der sker en ændring som fødsel, bryllup, partnerskab eller dødsfald i Tyskland bliver den registreret i et tysk personregister, som i Tyskland forvaltes af civilstandskontoret (Standesamt).

For tyske statsborgere er det også muligt at få opført tilsvarende ændringer fra udlandet ved at få dem registreret hos det ansvarlige civilstandskontor.

Ambassaden kan desværre ikke udstede dokumenter eller hjælpe med rekvirering af dokumenter. Kontakt venligst direkte det rette tyske civilstandskontor (Standesamt), inden for hvis ansvarsområde den relevante ændring (fødsel, ægteskab, registreret partnerskab, død) fandt sted.

Registre over meget gamle civilstandssager bliver som regel gemt i arkiver. Fristerne er 110 år for fødsler, 80 år for vielser og 30 år for dødsfald, gældende fra registrering.

Oplysninger om ansøgningen og gebyrerne kan fås hos det ansvarlige register eller arkiv. Mange civilstandskontorer tilbyder også bestilling af certifikater online.

Tyske civilstandsdokumenter kan udstedes som flersprogede dokumenter (også kaldet "internationale" dokumenter, såsom fødsels-, vielses- og dødsattester) på flersprogede blanketter.

Det er også muligt at få flersprogede oversættelsesnøgler til mange dokumenter i henhold til EU's apostilleforordning 2016/1191. Som udgangspunkt kan det EU-land, hvor dokumentet fremlægges, ikke længere kræve en oversættelse af dokumentet. I sidste ende er det dog selve den myndighed, som dokumentet fremlægges for, der afgør, om oplysningerne i den flersprogede formular er tilstrækkelige til at anerkende den. Flere oplysninger og eksempler på oversættelsesnøgler er tilgængelige hos den Europæiske Justitsportal.

Hvis du stadig har brug for en bekræftet oversættelse kan du finde flere oplysninger her.​​​​​​​

Grund EU's apostilleforordning 2016/1191 må tyske myndigheder som udgangspunkt ikke kræve apostille eller anden autentivitetsbekræftelse for de fleste tyske civilstandsdokumenter.

Hvis du har brug for apostille til fremlæggelse i andre lande kan du læse mere her.

Danske dokumenter

I Danmark bliver dokumenter håndteret digitalt i høj grad igennem det centrale personregister (CPR), der stort set rummer alle væsentlige oplysninger om befolkningen.

Dokumenter bliver derfor hovedsageligt oprettet digitalt i CPR og gengiver registerets aktuelle indhold på udstedelsestidspunktet. Derfor kan det være svært at dokumentere forhold som tidligere navne og navneændringer på vielses- og fødselsattester, der dog f.eks. kan ses på en bopælsattest (der også fås på tysk) eller registerindsigt på kirkekontoret.

Danske dokumenter udstedes elektroniske med digital signatur, kan dog også udleveres på papir, hvilket er påkrævet for håndtering af tyske myndigheder.

Ambassaden kan desværre ikke udstede dokumenter eller hjælpe med rekvirering af dokumenter. Kontakt venligst direkte den ansvarlige myndighed.

Fødselsattester

Fødselsattester (”fødsels- og navneattest”/ ”fødsels- og dåbsattest”) er blevet erstattet af personattester. Du kan bestille dokumentet direkte fra den kirke, der har registreret fødslen. Du kan finde alle kirkers adresse på sogn.dk. Oplys navn og fødselsdato ved henvendelse.
Med dansk personnummer er det muligt at bestille fødselsattest fra alle kirkekontorer. Hvis du har NemID eller  MitID, kan du bestille online på borger.dk.

Tyske myndigheder kræver fremlæggelse af personattesten i original – derfor er det desværre nødvendigt at bestille den med fremsendelse eller personligt fremmøde på kirkekontoret. Digitale dokumenter fra eBoks godkendes aktuelt ikke i Tyskland.

I Sønderjylland kan personattester også udstedes af kommunen.

Vielsesattester

Ved indgåelse af ægteskab på rådhuset kan du få din vielsesattest direkte fra den ansvarlige kommune. Som regel findes der oplysninger på kommunens hjemmeside om (gen)bestilling af dokumenter. Der er også mulighed for at bestille en flersproget vielsesattest, der også inkluderer tyske oplysninger.

Ved kirkeligt bryllup får du vielsesattesten fra den kirke, som I er blevet gift i. Du kan finde alle kirkekontorer under sogn.dk.

Hvis du har NemID eller MitID kan du bestille online på borger.dk.

Skilsmissedokumenter

Skilsmissedokumenter udstedes af familieretshuset og opbevares i op til ti år. Derefter er det udelukkende muligt at få en udskrift fra personregisteret, som skilsmissen fremgår af.

Dødsattester

Dødsattester er blevet erstattet af personattesten. Du kan bestille dokumentet direkte fra den kirke, der har registreret dødsfaldet. Ud over navn og fødselsdato kræver det oplysning af dato for dødsfaldet og afdødes nationalitet. 
Stedet for døden fremgår ikke af personattesten. Hertil kræves fortsat lægelig dødsattest, og ellers er der mulighed for at bestille en udvidet registerindsigt sammen med personattesten.

Du kan finde alle kirkekontorer under sogn.dk.

I Sønderjylland kan personattester også udstedes af kommunen (jf. fødselsattester øverst).

Politirapporter/obduktionsresultater

For politirapporter og obduktionsresultater kan du henvende dig til den lokalt ansvarlige politistation. Ofte gives rapporter også direkte til forsikringer ved forespørgsel. Forhør dig dog i forvejen om gebyrer på stedet. Du kan finde adresser og kontaktoplysninger på politi.dk.

Danske civilstandsdokumenter kan udstedes som dansk-engelsk dokument.

Siden EU's apostilleforordning 2016/1191 trådte i kraft den 16.02.2019 er det muligt at bestille en oversættelsesnøgle også inkl. tysk (Sprogbilag, Flersproget standardformular- oversættelseshjælp, art. 7 (EU) 2016/1191 af 6. juli 2016 og (EU) 1024/2012). I så fald er en særskilt oversættelse ikke nødvendig, og der er en dansk-tysk udgave af oversættelsesnøglen.

Du kan dog ikke bestille sprogbilag online, men skal henvende dig direkte til kirkekontoret. Da det ikke er alle medarbejde, der har kendskab til formularen, kan det være nyttigt at henvise til siden om sprogbilag i kirkekontorenes eget support-forum og skabelonerne hos den Europæiske Justitsportal.

Hvis du stadig har brug for en bekræftet oversættelse kan du finde flere oplysninger her.​​​​​​​

De fleste danske dokumenter er fritaget fra apostille grundet EU-Apostille-forordning 2016/1191 fra 16.02.2019. En særlig bekræftelse af autenticitet (apostille, legalisering) er derfor ikke nødvendig ved fremlæggelse af dokumenter i Tyskland.

Bemærk dog, at forordningen ikke omfatter alle dokumenter. Bl.a. er følgende fritaget fra krav om apostille: Fødselsattester, vielsesattester (inkl. prøvelsesattest), dødsattester, navnedokumenter, dokumenter og afgørelser om skilsmisse, adskillelse uden opløsning af ægteskabet eller ugyldighedserklæring af ægteskab, dokumenter om registreret partnerskab (inkl. prøvelsesattest og bekræftelse af partnerskabsstatus), dokumenter og afgørelser om opløsning af partnerskab, adskillelse uden opløsning af partnerskab eller ugyldighedserklæring af partnerskab, adoktionsdokumenter.

Hvis du alligevel har brug for en apostille eller legalisering af et dansk dokument til fremlæggelse for andre landes myndigheder eller ved et dokument, der ikke er omfattet af den nævnte forordning, så kan du henvende dig til Danmarks udenrigsministerium. Læs mere her.

Flere informationer

Die nachfolgenden Ausführungen betreffen ausschließlich öffentliche Urkunden, d.h. Urkunden, die von einem Gericht, einer Behörde oder von einer „mit öffentlichem Glauben versehenen Person“, z.B. einem…

Internationaler Urkundenverkehr

Tilbage til begyndelsen