Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Ægteskab

Vielseskontor i Tønder

Vielseskontor i Tønder, © dpa

Artikel

Du vil giftes eller er blevet gift? Så kan du læse mere her.

Indgåelse af ægteskab i Tyskland

Hvordan og hvor kan jeg blive gift i Tyskland?

Ægteskab i Tyskland kan kun indgås foran en embedsmand fra civilstandskontoret (Standesamt). En religiøs ceremoni har ingen retsvirkning. De oplysninger, der er anført her, er af generel karakter. For mere detaljerede oplysninger bedes du henvende dig til det ansvarlige civilstandskontor i Tyskland.

Det ansvarlige civilstandskontor er det, inden for hvis ansvarsområde en af ægtefællerne har deres bopæl. Hvis ingen af ægtefællerne bor i Tyskland, er det ansvarlige kontor det, der tager imod registreringen af ægteskabet.

Det anbefales at kontakte civilstandskontoret i god tid for at sikre, at vielsen kan finde sted til det aftalte tidspunkt.

Hvad er en ægteskabsattest / Ehefähigkeitszeugnis?

Alle personer, der ikke er registreret i Tyskland og ønsker at blive gift i Tyskland, har brug for en ægteskabsattest, der dokumenterer, at der ikke er nogen hindringer for ægteskabets indgåelse – en såkaldt Ehefähigkeitszeugnis. I Danmark udstedes internationale ægteskabsattest af Familieretshuset. Den internationale ægteskabsattest er gyldig i 4 måneder fra udstedelse. Yderligere information kan findes på

Indgåelse af ægteskab i Danmark

Hvordan og hvor kan jeg blive gift i Danmark?

Vielse i Danmark er muligt foran en dansk embedsmand fra folkeregisteret eller i kirken. Begge er normalt anerkendt i Tyskland.

For at blive gift i Danmark skal du afgive en ægteskabserklæring enten hos den kommune, hvor du skal giftes, eller hos Familieretshuset for at få en dansk prøvelsesattest. Hvor du skal afgive ansøgningen afhænger af din nationalitet og dig og din partners bopælsstatus. Du vil modtage bindende informationer om foreløbige dokumenter fra den ansvarlige myndighed. Ansøgningen kan indsendes online. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder fra udstedelse. Læs mere hos  evt. også på på tysk.

Hvad er en bevis for registrering / ægteskabsattest?

For indgåelse af ægteskab i Danmark skal du dokumentere, at du ikke er gift i forvejen. Det kan du gøre med en udvidet bevis for registrering, som du kan få fra registreringskontoret på din (sidste) tyske bopæl.

Eventuelt er det også nødvendigt med en tysk ægteskabattest (Ehefähigkeitszeugnis), en attest fra det ansvarlige tyske civilstandskontor, som bekræfter, at der ikke er noget i vejen for et ægteskab i henhold til tysk lovgivning. Det udstedes efter ansøgning fra det ansvarlige civilstandskontor, dvs. kontoret på sidste tyske bopæl eller, hvis du aldrig har boet i Tyskland, Standesamt I i Berlin. Oplysninger om nødvendige dokumenter kan fås direkte fra det ansvarlige civilstandskontor.

Skal jeg registrere mit ægteskab, som jeg har indgået i Danmark, i Tyskland?

Nej. Et ægteskab indgået i Danmark er også gyldigt uden registrering i Tyskland, hvis ægtefællerne opfylder ægteskabskravene (f.eks. at være ugift, minimumsalder) i henhold til loven i det land, hvor de er statsborgere, og ægteskabet formelt er indgået efter dansk lov. Som dokumentation kan du du få en flersproget vielsesattest, så en oversættelse af det danske dokument til tysk ikke er nødvendigt. EU-apostilleforordningen (Forordning (EU) 2016/1191), som har været i kraft siden 16. februar 2019, fritager vielsesdokumenter udstedt i Danmark fra krav om legalisering eller apostille, når de fremvises i Tyskland.

Hvis du er registreret i Tyskland, skal du oplyse registreringskontoret om ægteskabet, så oplysningerne i registret kan ændres. Hvis du er skattepligtig i Tyskland, skal du også meddele dette til skattekontoret. Der sker ingen automatisk meddelelse til de tyske myndigheder om ægteskab indgået i udlandet.

Det er ikke obligatorisk at registrere sit ægteskab i Danmark hos et tysk civilstandskontor. Men hvis du ønsker det, kan du ansøge det tyske civilstandskontor, der er ansvarligt for dig, om at få dit ægteskab, der blev indgået i udlandet, attesteret i ægteskabsregistret, hvis mindst en af ægtefællerne har tysk statsborgerskab. I så fald får du også en tysk vielsesattest. Alle andre detaljer skal tages op direkte med det civilstandskontor, der er ansvarligt for dig.

Tyske statsborgere, der ikke bor i Tyskland, kan ansøge om attestering i ægteskabsregistret enten direkte på civilstandskontor på deres sidste bopæl i Tyskland eller via ambassaden. Kontakt venligst det ansvarlige tyske civilstandskontor først og forhør dig om nødvendige dokumenter og gebyrer.

Efternavne og tysk lov

Hvordan ændres navne efter ægteskab?

En tysk statsborgers efternavn ændres ikke automatisk ved indgåelse af ægteskab. Ønskes navneændring efter ægteskab i Danmark, kræves en navneerklæring efter tysk lov. En navneændring foretaget af en dansk myndighed er ikke gyldig for tyske statsborgere på det tyske retsområde, selv om denne navneændring efter dansk ret træder i kraft på vielsesdagen, og det nye navn er opført i vielsesattesten.
Derfor kræves der altid en navneerklæring, før du kan få udstedt et tysk identitetsdokument i dit nye navn. Læs mere under Efternavne i ægteskabet

Ægteskabslig ejendomsret

Efter indgåelse af ægteskab gælder formueforhold og eventuelt fælles eje i retslige sammenhæng og den daglige håndtering af ægtefællernes formue. Det kan have konsekvenser som følge af separation eller skilsmisse og kan også være relevant i arveret. Læs mere om fastlæggelse af den gældende ordning for fælles eje (på tysk) her.

Spørgsmål og svar (på tysk)

Mehr Informationen des Auswärtigen Amts zu den am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Eheschließung mit Auslandsbezug

FAQ Eheschließung

Informationen zum Ehe- und Scheidungsrecht, Unterhaltsrecht, Güterrecht und zum Versorgungsausgleich enthält diese vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz herausgegebene Publikation.

Publikation "Das Eherecht"

Tilbage til begyndelsen