Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Udstedelse af rejsepas og id-kort (Personalausweis)

Artikel

Nødvendige dokumenter

Originaler eller bekræftet kopi

 • Den fuldstændigt udfyldte formular:
  Udfyld venligst formularen på computeren og medbring en underskrevet udskrift
  - for voksne (på tysk/engelsk)
  - eller for mindreårige (på tysk/engelsk)
 • hvis du ønsker fremsendelse af identifikationsdokumentet til en adresse i Danmark: adresseret, underskrevet og frankeret returkonvolut samt underskrevet ansvarsfraskrivelse for rejsepas og/eller id-kort:  Haftungsausschluss Übersendung Reisepass PDF / 406 KB / Haftungsausschluss Übersendung Personalausweis PDF / 538 KB
 • Aktuelt tysk identifikationskort, rejsepas eller børnerejsepas, også hvis det er udløbet
 • Aktuelt, biometrisk billede, der lever op til de tyske krav til pasbilleder
 • Fødselsattest:
  - Ved fødsel eller efterdokumentation af fødsel i Tyskland tysk fødselsattest
  - eller ved fødsel i Danmark dansk fødselsattest eller personattest (med fødested) (udskrift fra Folkeregisteret)
  - Ved fremlæggelse af dansk fødselsattest (ikke personattest) kræves "Bekræftelse af fødested/Confirmation of Place of Birth", der kan fås hos kirkekontoret eller, i Sønderjylland, fra kommunen. Personattest skal fremlægges i original, underskrevet og med kirkekontorets stempel - det er ikke tilstrækkeligt med udskrift fra e-Boks.
  - eller ved fødsel uden for Danmark eller Tyskland fødselsattest fra fødselslandet
  Bemærk at der kan gælde særlige krav afhængig af landet, der som regel kan tjekkes på hjemmesiden af den tyske ambassade i landet.
 • Ægteskabs- eller skilsmissepapirer
 • Navnebevis fra en tysk civilstandsmyndighed, hvis dit navn har ændret sig som følge af bryllup eller skilsmisse i Tyskland - det er ikke tilstrækkeligt med dansk navnebevis
 • Ophold i Danmark:
  - Gult sygesikringsbevis eller bopælsattest (udskrift fra personregisteret med oplysning af statsborgerskab)
 • Hvis der er oplyst bopæl i Tyskland i de gamle identitetsdokumenter, kræves dokumentation af afmelding fra denne bopæl

Hvis relevant

 • Dokumentation af erhverv af tysk statsborgerskab (indfødsretsbevis) eller andre statsborgerskab
 • Dokumentation for akademiske titler med fødselsdato, hvis disse skal opføres i rejsepasset for første gang
  Når titlen er blevet optaget i tidligere rejsepas eller identitetskort er det ikke nøvendigt at fremlægge dokumentation igen.
 • Tabs- eller tyverianmeldelse fra politiet

Yderligere dokumenter ved ansøgning for mindreårige

 • Den fuldstændigt udfyldte formular for Antrag Pass/Personalausweis - Minderjährige, unverheiratet PDF / 137 KB  underskrevet af forældre med forældremyndighed
 • Forældrenes rejsepas/identitetskort og gule sygesikringsbevis
  Begge forældre/værger skal være til stede under ansøgningen.
  Ellers: Afgørelse af forældremyndighed (f.eks. skilsmissebevilligelse, dødsattest)
 • Hvis nødvendigt: Forældrenes vielsesattest
 • Hvis nødvendigt: Dokumentation af en gyldig anerkendelse af faderskab/medmoderskab
  Ved dansk anerkendelse af faderskab: "Bekræftelse af omsorgs- og ansvarserklæring/Confirmation of statement of Care and Responsibility"); bemærk at den ikke er det samme som en udskrift af den digitale anerkendelse og fås på kirkekontoret.
 • Hvis nødvendigt: Tysk dokumentation til barnets navneføring. Læs mere om tysk lovgivning om børns navne Navngivning af børn

Bemærk, at ansøgninger kun kan behandles, når alle dokumenter fremligger. I enkelte tilfælde kan flere dokumenter efterspørges i forløbet.
Pas går først til tryk, når alle dokumenter er blevet fremlagt.

Du kan finde en tjekliste til udskrift (på tysk) Merkblatt Pass PDF / 298 KB

Læs mere om behandling af personlige data under pasansøgning (på tysk) her.

Omkostninger

Du finder en aktuel oversigt over gebyrer her.

Tidsbestilling

Bemærk venligst, at du skal bestille en tid online. Tider til pasansøgning er ofte fuldt booket op til seks uger i forvejen, men der frigives nye tider hver arbejdsdag, ligesom der løbende frigives tider ved aflysninger. Derfor kan det svare sig at kigge dagligt.

Vi beder dog om forståelse for at vi på grund af begrænset kapacitet ikke kan hjælpe fremmødte uden tidsbestilling. Bestil tid her.

Ansøgninger til rejsepas kan også afleveres hos de tyske honorære konsuler i Aarhus og Odense. Dette kræver dog tidsbestilling. Henvend dig direkte til konsulerne for at aftale nærmere.

Ansøgere med bopæl i Sverige

Tyskere med bopæl i Sverige kan principielt godt ansøge om udstedelse af et rejsepas eller id-kort på ambassaden i København. I så fald må der dog ikke være åbne retslige spørgsmål om f.eks. navne.

Læs mere: Ansøgning med bopæl i Sverige

Hyppige spørgsmål (FAQ): Pas og id-kort

FAQ

 • Børnerejsepas/midlertidigt rejsepas: ca. 1 uge

Bemærk at følgende dokumenter skal bestilles til tryk i Berlin og der derfor gælder følgende bearbejdningstider:

 • Biometrisk rejsepas: 4-6 uger
 • ID-kort (Personalausweis): 6-8 uger
 • Ekspres-rejsepas: 2 uger

Der skal lægges ca. 4 uger til bearbejdningstiden ved ansøgning hos en honorær konsul.

Her kan du finde en aktuel liste over gebyrer.

Det er kun muligt at betale med kreditkort (Visa/Master) eller kontant med Danske Kroner. Kreditkost skal medtages fysisk og være udstedt til personen, der foretager betalingen.

Ja, det er altid nødvendigt at møde op personligt for at kunne foretage identitetskontrol. Det gölder også for børn og babyer.

Under ansøgningen bliver desuden dine fingeraftryk registreret. Bemærk dog, at de med hensyn til databeskyttelse kun bliver gemt midlertidigt på ambassaden og bliver slettet efter kort tid.

Ved ansøgninger for et mindreårigt barn er det som regel nok, hvis én af forældrene møder op sammen med barnet. Ansøgningen skal dog være underskrevet af begge forældre og begge deres pas skal fremlægges i original, så tænk på det inden du møder op.

Ja. 

Det er desværre ikke muligt for ambassaden at fremskaffe hverken tyske eller danske dokumenter. Dem er du nødt til at få direkte fra de ansvarlige myndigheder i Danmark eller Tyskland.

Tysk bekræftelse af frameldt bopæl kan du få fra din sidste bopæls registreringsmyndighed.

Tyske civilstandsdokumenter (f.eks. fødselsattest, vielsesattest) kan du få fra det ansvarlige tyske civilstandskontor (Standesamt). Her er det ofte også muligt at bestille dokumenterne online. Ansvarligt er den myndighed, der har registreret begivenheden (f.eks. stedet, hvor en fødsel eller en vielse er blevet registreret).

Danske civilstandsdokumenter (f.eks. fødselsattest, vielsesattest) kan du få fra kirkekontoret eller på kommunen i Sønderjylland.

Læs mere om fremskaffelse af dokumenter vedr. civilstand Civilstandsdokumenter, oversættelser og bekræftelser (apostille, legalisering)​​​​​​​

Har du fået navneændring i forbindelse med ægteskab eller skilsmisse? Så skal du først læse vores oplysninger ved navne i ægteskab. I mange tilfælde skal der afgives en navneerklæring på ambassaden, før du kan ansøge om nyt pas.

Har du ændret dit navn af andre grunde? Så kan du læse mere her. Som regel skal der først afgives en navneerklæring på ambassaden.

(Links midlertidigt kun på tysk.)

Tysk statsborgerskab

Siden 01.07.1998 opnår børn af tyske statsborgere automatisk selv tysk statsborgerskab, uanset om forældrene er gift eller ej, og har derfor mulighed for at få tysk pas. Der skal ikke stilles en særlig ansøgning om tysk statsborgerskab.

Vigtig undtagelse: Er den tyske forældrepart til et barn født i udlandet selv født uden for Tyskland efter 01.01.2000, opnår barnet kun tysk statsborgerskab, hvis forældrene registrerer fødslen inden for et år til det ansvarlige tyske civilstandskontor (Standesamt) eller på ambassaden.
Læs mere om tysk indfødsret her. (Link kommer snart.)

Navngivning

For tyske statsborgeres navne gælder udelukkende tysk lovgivning. Derfor kan der opstå forskelle på samme persons navne i danske og tyske dokumenter.
Derfor skal spørgsmål om korrekt navngivning være løst inden en ansøgning om det første tyske identifikationsdokument.
Læs mere om tysk indfødsret her. (Link kommer snart.)


Der er mulighed for at bestille ekspres-rejsepas, der som regel kan hentes på ambassaden inden fort to uger.

Hvis du har mistet eller fået stjålet dit identifikationsdokument, f.eks. på ferie i Danmark, kan ambassaden udstede midlertidigt rejse-id til indrejse i Tyskland. Med dette id kan du ikke rejse ind i andre lande undervejs, f.eks. Sverige, eller vende tilbage til Danmark.

Et midlertidigt rejsepas er et rejsepas med kort gyldighed (som regel et år), der kun udstedes i enkelte sager med god begrundelse. Midlertidige rejsepas kan læses elektronisk, men de indeholder ikke biometriske data, så de kan f.eks. ikke bruges ved indrejse i USA og flere andre lande uden visa. Undersøg derfor grundigt og i god tid reglerne for indrejse i de lande, du ønsker at rejse til. Ellers gælder de samme regler og krav til dokumenter som ved udstedelse af andre pas.

Du må meget gerne bruge vores kontaktformular.

Tilbage til begyndelsen